Behörigheter

Alla vid universitetet behöver behörighet till Helsingfors universitets datasystem för att utföra sitt arbete eller sina studier. Behörigheten används med hjälp av ett personligt användarnamn och lösenord.

 

Instruktioner om behörigheterna

Mer information

Specialbehörigheter

Kundtjänst

Instruktioner till IT-kontaktpersoner