YHTEYDET YLIOPISTON ULKOPUOLELTA

Haluatko yhdistää ryhmä- tai kotihakemistosi yliopiston ulkopuolelta? Ohjeet täällä.

Yliopistolla on verkkopalveluita, joiden käyttö on lisenssisyistä rajattu vain yliopiston verkkoon. Tällaisia ovat mm. kirjaston tarjoamat tietokannat ja sähköiset lehdet. Mikäli palveluita haluaa käyttää yliopiston verkon ulkopuoliselta koneelta, on se mahdollista vain muodostamalla suojattu yhteys kotikoneen ja yliopiston palvelimen välille.

Yleisin tekniikka tälläisen yhteyden muodostamiseen on VPN. VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen ja koneen kaikki verkkoliikenne ohjautuu yhteyden päällä ollessa yliopiston verkon kautta.

VPN-yhteyden käyttämiseen tarvitaan voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus.

1.4.2014 jälkeen Windows XP -koneella ei saa verkkoyhteyttä tai pääse internetiin yliopiston alueella. Esto koskee myös Junos Pulse- ja OpenVPN -yhteyksiä yliopiston ulkopuolelta.

XP-koneilla saa kuitenkin yhteyden yliopiston verkon ulkopuolelta VPN-portaaliin (ks. ohje). Esimerkiksi SAPia siis voi käyttää VPN-portaalin kautta yliopiston verkon ulkopuolelta, samoin kuin muita VPN-portaalin kautta käytettäviä verkkopalveluita.

Lisätietoja: www.helsinki.fi/helpdesk/xp

 

VPN-yhteys Junos Pulse -ohjelmalla

Yliopistolla on otettu käyttöön uusi Juniper Nertworksin VPN-asiakasohjelma Junos Pulse. Uusi sovellus korvaa aiemmin käytetyn OpenVPN-ohjelman ja on henkilökunnan kannettavissa Windows 7 -työasemissa valmiiksi asennettuna.

 

Yhteys VPN-portaali –palvelun kautta.

VPN-portaali mahdollistaa yliopiston mikroverkon koti- ja ryhmähakemistojen hakemisen kotikoneelle työstettäväksi sekä niiden lataamisen takaisin yliopiston palvelimelle.
Lisäksi portaalin kautta voi käyttää muun muassa yliopiston hallinnon tarvitsemaa SAP-ohjelmaa ja joitakin kirjaston palveluita.

Ohjeita käyttöön

 

Yhteys HY-VPN -asiakasohjelman kautta.

VPN -ohjelmaa käytettäessä liikenne omalta koneelta yliopiston palomuurin sisäpuolella sijaitsevaan VPN-palvelimelle asti on salattua ja VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen. Jälkimmäinen mahdollistaa useiden vain yliopiston koneille rajattujen palveluiden käytön

Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Linux, OS X sekä Windows 2000, XP, Vista ja 7. Vanhemmissa Windows- tai MacOS-versioissa OpenVPN-ohjelmisto ei toimi. Näissä voi käyttää VPN-portaalia yliopiston koneille rajattujen palvelujen saavuttamiseen.

Ohjeita asennukseen

Ohjeita käyttöön

Ohjeita virhetilanteisiin

 

Lisätietoa HY-VPN -palvelusta