YHTEYDET YLIOPISTON ULKOPUOLELTA

Haluatko yhdistää ryhmä- tai kotihakemistosi yliopiston ulkopuolelta? Ohjeet täällä.

Yliopistolla on verkkopalveluita, joiden käyttö on lisenssisyistä rajattu vain yliopiston verkkoon. Tällaisia ovat mm. kirjaston tarjoamat tietokannat ja sähköiset lehdet. Mikäli palveluita haluaa käyttää yliopiston verkon ulkopuoliselta koneelta, on se mahdollista vain muodostamalla suojattu yhteys kotikoneen ja yliopiston palvelimen välille.

Yleisin tekniikka tälläisen yhteyden muodostamiseen on VPN. VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen ja koneen kaikki verkkoliikenne ohjautuu yhteyden päällä ollessa yliopiston verkon kautta.

VPN-yhteyden käyttämiseen tarvitaan voimassa oleva yliopiston käyttäjätunnus.

 

VPN-yhteys Pulse Secure -ohjelmalla

Yliopistolla käytetään ensisijaisesti VPN-asiakasohjelma Pulse Securea. Tämä sovellus korvaa aiemmin käytetyn OpenVPN-ohjelman ja on henkilökunnan kannettavissa työasemissa valmiiksi asennettuna.

 

Yhteys VPN-portaali –palvelun kautta

VPN-portaali mahdollistaa yliopiston mikroverkon koti- ja ryhmähakemistojen hakemisen kotikoneelle työstettäväksi sekä niiden lataamisen takaisin yliopiston palvelimelle.
Lisäksi portaalin kautta voi käyttää muun muassa yliopiston hallinnon tarvitsemaa SAP-ohjelmaa ja joitakin kirjaston palveluita.

Ohjeita käyttöön

 

Yhteys HY-VPN -asiakasohjelman kautta

VPN -ohjelmaa käytettäessä liikenne omalta koneelta yliopiston palomuurin sisäpuolella sijaitsevaan VPN-palvelimelle asti on salattua ja VPN-yhteyttä käyttävät koneet saavat yliopiston verkko-osoitteen. Jälkimmäinen mahdollistaa useiden vain yliopiston koneille rajattujen palveluiden käytön

Tuettuja käyttöjärjestelmiä ovat Linux, Mac OS X sekä Windows 7. Vanhemmissa Windows- tai MacOS-versioissa OpenVPN-ohjelmisto ei toimi. Näissä voi käyttää VPN-portaalia yliopiston koneille rajattujen palvelujen saavuttamiseen.

Ohjeita asennukseen

Sertifikaatin päivitys 11.9.2015
Kaikkien palvelua käyttävien on vaihdettava uusi juurisertifikaatti voidakseen jatkaa palvelun käyttöä. Käytännössä sertifikaatin vaihtuminen tarkoittaa, että käyttäjien on haettava ohjelmistojakelusta uusi sertifikaatti ja ohjeet sen paikoilleen asentamiseen.
Lue ohjeet >>

24.9.15 Ohjelmistojakeluun on lisätty uusi versio sertifikaatista, joka korjaa aikaisemmassa paketissa olleita puutteita.

 

Ohjeita käyttöön

Ohjeita virhetilanteisiin

 

1.4.2014 jälkeen Windows XP -koneella ei saa verkkoyhteyttä tai pääse internetiin yliopiston alueella. Esto koskee myös Pulse- ja OpenVPN -yhteyksiä yliopiston ulkopuolelta.

XP-koneilla saa kuitenkin yhteyden yliopiston verkon ulkopuolelta VPN-portaaliin (ks. ohje). Esimerkiksi SAPia siis voi käyttää VPN-portaalin kautta yliopiston verkon ulkopuolelta, samoin kuin muita VPN-portaalin kautta käytettäviä verkkopalveluita.

Lisätietoja: www.helsinki.fi/helpdesk/xp

Lisätietoa HY-VPN -palvelusta