Käyttäjätunnukset ja käyttövaltuudet

Jokainen yliopistolainen tarvitsee työnsä tai opintojensa suorittamiseksi käyttövaltuuden (ent. käyttölupa) Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttöön. Valtuutta käytetään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Oikea valtuus oikeaan kohteeseen:

 

1: Henkilökohtainen käyttövaltuus

Kaikki yliopistossa työsuhteessa olevat sekä läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat saavat henkilökohtaisen käyttövaltuuden. Valtuudella pääsee käyttämään yliopiston tietojärjestelmiä ja saa käyttöönsä @helsinki.fi -päätteisen sähköpostiosoitteen. Vastaanottamalla valtuuden sitoutuu samalla noudattamaan yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjä.

 

Henkilökohtaisen käyttövaltuuden hakeminen

Opiskelijoilla (ml. erillisopiskelijat) valtuuden hankkiminen tapahtuu ilman erillistä hakuprosessia. Käyttäjätunnus perustetaan tällöin automaattisesti ja siihen liitetty valtuus aktivoidaan itse.

Kaikkien muiden tulee ensitöikseen yliopistolla ottaa yhteyttä IT-yhdyshenkilöönsä ja täyttää käyttövaltuushakemus.

Lue lisää opiskelun- tai työsuhteen aloittamisesta yliopistolla >>

 

Lisävaltuudet

Käyttäjätunnukseen on oletusarvoisesti liitetty käyttövaltuus yliopiston työasemille ja yleisimpiin tietojärjestelmiin. On myös mahdollista tarvittaessa hakea lisävaltuuksia esim. yliopiston Unix-laitteistoon tai Lotus Notes -työryhmäohjelmistoon. Lisävaltuudet haetaan oman yksikön IT-yhdyshenkilön kautta.

Joihinkin tietojärjestelmiin tarvitaan lisäksi erillinen käyttöoikeus. Yleensä nämä haetaan HERO-henkilöroolirekisterin kautta.

Lue lisää eri järjestelmiin pääsystä Flammasta >>

 

Valtuuden voimassaolo

Käyttövaltuus on voimassa määräajan. Voimassaolo jatkuu normaalitilanteessa automaattisesti, mutta joissain tapauksissa voimassaoloa täytyy itse säännöllisesti jatkaa.

Lue lisää valtuuksien voimassaolosta ja jatkamisesta>>

 

2: Vierailijat ja ulkopuoliset

Yliopiston ulkopuolisille henkilöille voidaan luoda HUPnet-tunnus, kevyttunnus tai konferenssitunnus, tai tarpeen vaatiessa normaali henkilökohtainen käyttövaltuus.

HUPnet-tunnuksella pääsee käyttämään yliopiston HUPnet-vierailijaverkkoa sekä kirjastotietokantoja. Tunnuksen voi luoda kuka tahansa yliopiston henkilökuntaan kuuluva. Yksittäisen HUPnet-tunnuksen voi antaa myös useamman henkilön käyttöön. Lisätietoja >>

Muiden korkeakoulujen vierailijat voivat myös käyttää langatonta eduroam-vierailijaverkkoa suoraan oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksilla, jos korkeakoulu on osa eduroam-verkostoa.

Myös suomalaisen Haka-luottamusverkoston jäsenet voivat kirjautua mm. HUPnet-vierailijaverkkoon ja Wikiin suoraan oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksilla.

Kevyttunnuksella voi HUPnet-vierailijaverkon lisäksi käyttää tunnistusta vaativia yliopiston palveluita kuten Flammaa, Wikiä, Moodlea, WebOodia ja UniSportin varausjärjestelmää.  Osa palveluista vaatii, että tunnuksen tiedoissa on myös käyttäjän henkilötunnus tai sähköpostiosoite. Kevyttunnuksella ei voi kirjautua yliopiston työasemille. Kevyttunnukset haetaan yksikön IT-yhdyshenkilön kautta. Lisätietoja >>

Konferenssitunnukset sopivat lyhyempiin vierailuihin esim. kokouksen osallistujille. Konferenssitunnuksella voi käyttää HUPnet-vierailijaverkkoa sekä yhteiskäyttöisiä työasemia. Tunnukselle on mahdollista tilata myös Mappi-sähköpostilaatikko. Konferenssitunnuksilla ei voi käyttää esim. Moodlea tai WebOodia. Konferenssitunnukset haetaan yksikön IT-yhdyshenkilön kautta.

Huom! Jos vierailijalla on työsuhde yliopistoon ja hän kirjaa työtuntinsa Soleen, on hänelle haettava henkilökohtainen käyttäjätunnus.

 

3: Opetuskäyttö

Kurssitunnukset sopivat yliopiston ulkopuolisille opiskelijoille, joilla ei ole henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Kurssitunnuksella voi käyttää yliopiston yhteiskäyttökoneita sekä HUPnet-vierailijaverkkoa, mutta sillä ei pääse esim. Moodleen tai WebOodiin. Tunnukselle voi tilata myös Mappi-sähköpostilaatikon. Kurssitunnuksia haetaan yksikön IT-yhdyshenkilön kautta.

Tilaa tunnukset ajoissa. Normaalisti Helpdesk luo tunnukset samana päivänä, kun IT-yhdyshenkilö tekee tilauksen. Luomisen jälkeen voi kuitenkin kestää 12 tuntia ennen kuin tunnukset toimivat. Myöhään iltapäivällä tehdyt tunnukset eivät siten välttämättä toimi vielä seuraavana päivänä.

 

4: Järjestöt

Yliopiston piirissä toimiville henkilöstö- ja opiskelijajärjestöille voidaan myöntää maksuttomia järjestötunnuksia sähköpostin käyttöön ja verkkosivujen ylläpitoon. Järjestötunnusta tarvitaan vain, jos tiedotustehtäviä hoitaa yliopiston ulkopuolinen jäsen, yliopistolaiset voivat käyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan. Muunlaiseen käyttöön järjestön tulee hakea maksullista käyttölupaa.

Järjestön tulee nimetä vastuuhenkilö, jonka nimiin tunnus myönnetään. Järjestötunnus on muotoa jrj_järjestönlyhenne. Järjestötunnus haetaan sen yliopistoyksikön kautta, joka on valmis ottamaan käyttäjätunnuksen vastuulleen. Tunnukset haetaan yksikön IT-yhdyshenkilön kautta.

 

5: Ryhmät

Ryhmätunnus on useamman henkilön yhteisessä käytössä. Tunnus soveltuu siis esimerkiksi jonkin tietyn koneen käyttämiseen tai tehtävään, jonka vastuuhenkilö vaihtuu usein. Ryhmätunnukselle saa tarvittaessa myös Mappi-sähköpostilaatikon.

Ryhmätunnuksella tulee olla vastuuhenkilö, jonka nimiin tunnus myönnetään. Ryhmätunnus on muotoa laitoslyhenne_ryhmäntunniste. Tunnus haetaan sen yksikön IT-yhdyshenkilön kautta, jonka nimiin tunnus otetaan.

 

6: Maksulliset käyttäjätunnukset

Maksullisia käyttäjätunnuksia myönnetään pääsääntöisesti seuraaville asiakasryhmille:

  • yliopiston ulkopuoliselle yritykselle tai yhteisölle
  • yliopiston yksikölle, joka harjoittaa maksullista palvelutoimintaa.

Käyttäjätunnuksen myöntämisen edellytyksenä on aina kytkentä yliopistoon ja jokainen tapaus harkitaan erikseen. Henkilökohtaista käyttövaltuutta ei saa käyttää maksulliseen palvelutoimintaan.

Maksulliset käyttäjätunnukset edellyttävät aina kirjallista sopimusta. Maksullinen käyttäjätunnus on muotoa yrityksenlyhenne_hakijannimikirjaimet. Tunnusta haetaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen atk-maksullisuus[at] helsinki.fi.