HUPnet-tunnus vierailijoille

HUPnet-tunnuksilla ei ole muita oikeuksia kuin Helsingin yliopiston vierailijaverkkoon
kirjautuminen käyttäjän omalla tietokoneella tai mobiililaitteella
.

  • tunnuksen voi myöntää kuka tahansa Helsingin yliopiston työntekijä
  • tunnuksella pääsee kirjastotietokantoihin
  • tunnuksen voi luoda etukäteen ennen vierailijan saapumista
  • tunnus on voimassa yhden päivän tai yhden viikon ensimmäisestä käyttökerrasta
  • tunnuksella ei pääse kirjautumaan yliopiston työasemille

Hupnet-tunnuksen luominen

Tunnuksen pystyy luomaan Helsingin yliopiston työntekijä, jolla on voimassaoleva henkilökohtainen käyttövaltuus ja jonka työsuhde on voimassa. HUPnet-tunnuksen voi siis myöntää kuka tahansa Helsingin yliopiston työntekijä, joka tarvitsee vierailleen nopeaa pääsyä yliopiston vierailijaverkkoon. Erillistä hyväksyntää atk-yhdyshenkilöltä ei tarvita. HUPnet-tunnus on käytettävissä heti luonnin jälkeen.

Työkalu HUPnet-tunnuksen myöntämiseen >>

 

Lisätietoja

HUPnet-tunnuksille voi antaa voimassaoloajaksi joko yhden päivän tai yhden viikon. Tunnuksia voi luoda myös etukäteen, sillä ne aktivoituvat vasta ensimmäisestä käyttökerrasta. Aktivoimaton HUPnet-tunnus on otettava käyttöön kuukauden sisällä luonnista. Tunnus on voimassa viimeisen voimassaolopäivänsä keskiyöhön.

Tunnuksenhaltijasta kirjataan tunnuksen tietoihin nimi ja joko matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite (tai molemmat). Lisätietoihin voi halutessaan kirjata, mihin tarkoitukseen tunnus on luotu (esim "ABC-konferenssi", "vieraileva tutkija", "Consult Oy:n konsultti" tms.).

Tunnuksen tiedot lähtevät tunnuksenhaltijalle joko tekstiviestinä puhelimeen tai sähköpostina annettuun osoitteeseen (tai kumpaankin). Jollei tunnuksenhaltijalla ole antaa puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta (tai pääsyä niihin), tunnuksen luoja pystyy myös tulostamaan tiedot koneeltaan tai kirjoittamaan tiedot paperille.

HUPnet-tunnuksen salasanaa ei voi vaihtaa. Jos salasana katoaa tai pääsee unohtumaan, on luotava uusi HUPnet-tunnus. Salasanaa eivät näe eivätkä voi vaihtaa edes Tietotekniikkakeskuksen palvelupisteen työntekijät tai Helpdesk.

Jos yrittää kirjautua HUPnet-verkkoon vanhentuneella tunnuksella, saa virheilmoituksen, jossa kerrotaan tunnuksen vanhentuneen. HUPnet-tunnuksien voimassaoloaikaa ei jatketa, vaan tarvittaessa vanhentuneen tilalle luodaan uusi.

Poiketen muista käyttäjätunnuksista yksittäisen HUPnet-tunnuksen saa antaa myös suuremman joukon käyttöön. Esimerkiksi konferenssia varten voi työntekijä luoda yhden HUPnet-tunnuksen konferenssin nimelle ja antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan koko vieraskunnan käyttöön. Tällaisissa tapauksissa on erityisesti syytä kirjoittaa lisätietoihin mahdollisimman tarkkaan, mistä tilaisuudesta on kyse.

Ohje tunnuksen luontilomakkeen käytöstä

  • Täytä lomakkeen pakolliset tiedot (käyttäjän nimi ja tunnuksen voimassaoloaika).
  • Rastita kohta Luovutan tunnuksen ...
  • Nimi voi olla muodossa Etunimi Sukunimi tai Sukunimi Etunimi.
  • Puhelinnumero voi olla  muodossa 070-123456 tai 070123456. Jos kyseessä on ulkomainen numero, anna numero pitkässä muodossa maanumeroineen: +35870123456.

Hupnet-luvan myöntämisliomake


Kun tiedot on lähetetty onnistuneesti, tunnuksen luoja saa seuraavanlaisen sivun, joka kannattaa tulostaa muistin tueksi.

Hupnet-luvan tiedot

Puhelimeen tuleva tekstiviesti on seuraavanlainen:

HUPnet: Username hupnet123
Password nepi12hutti

 

HUPnet-tunnus on aina muotoa hupnet123 eli hupnet+numerosarja.