Institutionen Kontaktuppgifter

Institutionen för Odontologi
BOX 41 (Mannerheimvägen 172)
00014 Helsingfors Universitet
Tel. +358 294 1911
Fax +358 2941 27202

Institutionen för Odontologi
Vetenskaplig forskningslaboratorium
Biomedicum
PB 63 (Haartmansgata 8)
00014 Helsingfors Universitet
Tel. +358 294 1911

Flamma

Välkommen till institutionen för odontologi!

Kuva: Mauri Helenius

Institutionen för odontologi är en enhet som är underställd Helsingfors universitets medicinska fakultet. Institutionen bedriver och utvecklar forskning inom området samt svarar för den därtill anknutna grundutbildningen, forskarutbildningen och specialtandläkarutbildningen samt den kompetenshöjande utbildningen för tandläkare.

Kom och studera odontologi!

video

De två första åren (prekliniska studier) är gemensamma med medicine studerandena. De tre sista studieåren kallas för det kliniska stadiets studier av vilka patientarbetena upptar ca 1/3. Examensbenämningen är odontologie licentiat.

Mångsidig forskning

Kuva: Ida Pimenoff

Institutionens forskningsverksamhet är tvärvetenskaplig och livlig. Forskningsämnena täcker området från folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska problem till grundforskning inom tand- och munsjukdomar samt tillämpad och klinisk forskning.