Opiskelu Oppiaineet Yhteystiedot

Suu- ja leukasairauksien osasto
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteellinen tutkimuslaboratorio
Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

flamma

Hammaslääkärin peruskoulutus

Kuva: Mauri Helenius

Tutkintonimike on hammaslääketieteen lisensiaatti, HLL. Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyvät opinnot mitoitetaan opintopisteinä, joihin sisältyy sekä ohjattu että omatoiminen opiskelu. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä eli opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan arvioitua keskimääräistä noin 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 360 opintopistettä. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 330 op. (opintonsa 1.8.2011 jälkeen aloittaneille opiskelijoille, aiemmin opintonsa aloittaneille 300 op. enintään 31.12.2020 asti, näillä opiskelijoilla mahdollisuus siirtyä uuteen tutkintoon 1.8.2013 lukien, lisätietoja antaa hammaslääketieteen laitoksen opintotoimisto).

Hammaslääketieteen opinnot jakautuvat kahteen vaiheeseen: Prekliiniseen (ensimmäisen ja toisen vuoden opintoihin, jotka ovat osin yhteneväiset lääketieteen opiskelijoiden kanssa) ja kliiniseen vaiheeseen (kolmannesta vuodesta eteenpäin). Kliininen vaihe koostuu pääasiassa hammaslääketieteen eri oppialojen antamista teoreettisista opinnoista, niihin liittyvine taitopajaharjoituksineen ja demoineen sekä potilastöistä (kliininen hoitoharjoittelu).