Yhteystiedot

Suu- ja leukasairauksien osasto
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Suu- ja leukasairauksien osasto
Tieteellinen tutkimuslaboratorio
Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

flamma

Tervetuloa suu- ja leukasairauksien osastolle!

Kuva: Mauri Helenius

1.1.2015 alkaen lääketieteellinen tiedekunta on organisoitunut laitoksettomana. Suu- ja leukasairauksien osasto (ent. hammaslääketieteen laitos) on osa tiedekunnan alaisia osastoja. Osasto kuuluu lääketieteellisen tiedekunnan Clinicum yksikköön.

Osasto ylläpitää ja kehittää alan tutkimusta sekä siihen liittyvää peruskoulutusta, tieteellistä jatkokoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta.

Tule opiskelemaan hampaalle!

video

Hammaslääkärin työ tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Opinnot jakautuvat prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Perustutkintona on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto (HLL).

Monipuolista tutkimusta

Kuva: Ida Pimenoff

Laitoksen tieteellinen tutkimustoiminta on poikkitieteellistä ja laaja-alaista. Yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on kliinisen tutkimuksen edistäminen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin.