Yhteystiedot

Hammaslääketieteen laitos
PL 41 (Mannerheimintie 172)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911
Faksi 02941 27202

Hammaslääketieteen laitos
Tieteellinen tutkimuslaboratorio
Biomedicum
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. 0294 1911

Alma-intranet

Tervetuloa hammaslääketieteen laitokselle!

Kuva: Mauri Helenius

Hammaslääketieteen laitos on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö. Laitos ylläpitää ja kehittää alan tutkimusta sekä siihen liittyvää peruskoulutusta, tieteellistä jatkokoulutusta, erikoishammaslääkärikoulutusta ja hammaslääkäreiden täydennyskoulutusta.

Tule opiskelemaan hampaalle!

video

Hammaslääkärin työ tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Opinnot jakautuvat prekliiniseen ja kliiniseen vaiheeseen. Perustutkintona on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto (HLL).

Monipuolista tutkimusta

Kuva: Ida Pimenoff

Laitoksen tieteellinen tutkimustoiminta on poikkitieteellistä ja laaja-alaista. Yksi toiminnan tärkeimmistä tavoitteista on kliinisen tutkimuksen edistäminen molekyylibiologisin ja bioteknologisin menetelmin.