Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum
 

Helsingfors universitetsmuseum

Information:

Kontaktuppgifter:


PB 3 (Unionsgatan 34)
00014 Helsingfors universitet
telefon
+358 2941 22914

Utställningen
(öppnas 27.3.2015)
Fabiansgatan 33 (3. vån.)

mån-fre 12-18
lör 11-15
I juli mån-fre 12-16


Observatorium

KJOLARNA TILL TROTS
Finlands första kvinnliga läkare


Karolina Eskelin

 

 

 

 

 

Karolina Eskelin. Museiverket.
Hur var det att leva på den tiden när kvinnans plats var i hemmet med familjen och hon var tvungen att ansöka om särskild dispens från sitt kön för att få studera vid universitetet? Hur var det att vara kvinna på den tiden när en far kunde göra sin dotter arvlös när han fick höra att hon planerade en karriär som läkare? Vilka var de första kvinnliga läkarna som var starka nog att trotsa omgivningens fördomar?

Utställningen ”Kjolarna till trots – Finlands första kvinnliga läkare” som öppnas torsdagen den 23 september 2010 på Helsingfors universitetsmuseum belyser de utmaningar som de kvinnliga pionjärerna inom medicin ställdes inför under sina studier, i arbetslivet och i vardagen. Utställningen tar besökaren till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då kvinnorna för första gången tog plats i den akademiska världen och började utöva läkaryrket bredvid männen.

Utställningen presenterar Rosina Heikel, som avlade medicine examen på 1870-talet och därmed blev den första kvinnliga läkaren såväl i Finland som i Norden, och sex andra kvinnor, vars olika livsöden och karriärval ger en bild av hur en akademisk kvinnas liv såg ut för 100 år sedan. Kombineringen av arbets- och familjeliv, ojämlika löner, karriäravancemang och kortjobb är frågor som varit aktuella under hela den tid som kvinnorna varit verksamma i arbetslivet.

Förutom att tangera frågor om jämställdhet lyfter utställningen fram de första kvinnliga läkarnas mångsidiga och vitt skilda karriärer. Medan Laimi Leidenius blev den första kvinnan att utses till professor vid Helsingfors universitet, valde Selma Rainio att bli missionsläkare i Ovamboland i Afrika.

”Kjolarna till trots” har producerats i samarbete med Finska Läkaresällskapet. Utställningen firar Finska Läkaresällskapets, landets tredje äldsta förening, 175-årsjubileum. Utställningsarkitekt är Harri Tarkka.

För närmare information: Museiamanuens Henna Sinisalo tfn 050-415 5286, henna.sinisalo@helsinki.fi

På den internationella museidagen onsdagen den 18 maj 2011 kl 14 ordnas en gratis
guidning på svenska av utställningen.Nätpublikation (pdf-fil)

Rosina Heikel

Rosina Heikel. Museiverket.