Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Helsingfors universitetsmuseum Arppeanum
 

Helsingfors universitetsmuseum

Information:

Kontaktuppgifter:


PB 3 (Unionsgatan 34)
00014 Helsingfors universitet
yo-museo(at)helsinki.fi

Utställningen
Fabiansgatan 33 (3. vån.)
Sommaruppehåll 19.6. -31.7.2017

Öppet
tis-tor 12-17, fre 12-16

Info


Observatorium

Universitetets historia

Per Brahe, drottning Kristina, Alexander I, Edwin Linkomies. Foton Matti Ruotsalainen.

Helsingfors universitets historia inleds med grundandet av Kungliga Akademien i Åbo år 1640. Det av drottning Kristinas förmyndarregering undertecknade fundationsbrevet var daterat den 26 mars. Akademien hade fyra fakulteter och till en början 11 professurer av vilka tre hörde till teologiska fakulteten, en till den juridiska, en till den medicinska och sex till den filosofiska. Under det första året immatrikulerades vid akademin 250 studenter, av vilka majoriteten var svenskar. Kungliga akademien i Åbo hade aldrig fler än några hundra studenter. Den största delen av studenterna blev präster eller tjänstemän.

I början av autonomins tid förbättrade kejsaren av Ryssland, storfursten av Finland Alexander I märkbart universitetets ekonomiska förutsättningar. Av denna anledning har han kallats för universitetets andra grundare. Åbo brand i september 1827 åstadkom stora förödelse vid akademin. Genom Nikolaj I:s kejserliga reskript bestämdes det att universitetet skulle flyttas till Helsingfors, som hade blivit Finlands huvudstad. I slutet av 1860-talet började antalet studenter i Kejserliga Alexanders-Universitet stiga i jämn takt. Finska språkets ställning började förstärkas efter mitten av 1800-talet.

Efter att Finland blivit självständigt blev det nya officiella namnet 1919 Helsingfors universitet. Idag består universitetet 11 fakulteter och antalet studerande har vuxit kraftigt. I början av självständighetstiden var det 3 400, för närvarande är antalet examensstuderande nästan 40 000.

Foto Eero Roine 1998.

Genvägar: