Yhteystiedot

Yleishallinto
PL 33 (Yliopistonkatu 4)
00014 Helsingin yliopisto
Vaihde: 02941 911
Telekopio: 02941 23008

Puhelinluettelo

 

Tervetuloa Yleishallinnon sivuille!

 

Yleishallinto vastaa hallinnon ja johtamisen kehittämisen koordinoinnista ja hoitaa yhteisiä keskushallinnon toiminnanohjaukseen sekä yliopistopalveluiden ohjaukseen liittyviä tehtäviä. Yleishallinnon vastuulla on myös yliopiston hankintatoimen ja turvallisuuden koordinointi. Näiden lisäksi yleishallinto vastaa yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjauksesta, kehittämisestä ja palveluista sekä Suomen valtiokalenterin toimittamisesta. Yleishallinnon tehtävänä on myös huolehtia yliopiston johdon ja yliopiston hallituksen sihteeripalveluista ja muista tukipalveluista sekä hallintorakennuksen vahtimestaripalveluista. Yleishallinto antaa myös protokollaan liittyvää neuvontaa ja palveluita. Yleishallinnon toiminnasta vastaa hallintopalvelujohtaja.

Hallintopalvelujohtaja toimii johdon tukena asioiden valmistelussa ja päätösten toimeenpanossa, on toimialansa asiantuntijatukena yliopiston johdolle ja osallistuu yliopiston toiminnan strategiseen suunnitteluun. Hallintopalvelujohtajan tukena toimii yleishallinnon valmisteluryhmä. Ryhmä valmistelee toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja käsittelee muut toimialan toimintaan kuuluvat keskeiset asiat..

 

Uutisia