Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori Tomi Huttunen

Tomi Huttunen on syntynyt Kuusankoskella 4.2.1971 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kotkan Katariinan lukiosta 1990. Hän valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1997, filosofian lisensiaatiksi 1999 ja väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 2007. Venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin dosentiksi hänet nimitettiin 2010.

Huttunen toimi 1997 – 2002 tutkijakoulutettavana Suomen Akatemian tutkimushankkeessa Modernismi ja postmodernismi venäläisessä kirjallisuudessa ja kulttuurissa sekä Aleksanteri-instituutin valtakunnallisessa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulussa. Vuodet 2003 – 2008 hän toimi Slavistiikan ja baltologian laitoksessa venäläisen kirjallisuuden assistenttina koordinoiden tuona aikana myös Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta. Hän oli 2008 – 2010 nykykielten laitoksen tutkijatohtorina, vuodet 2011 – 2012 venäläisen kirjallisuuden yliopistonlehtorin sijainen sekä tämän jälkeen venäläisen kirjallisuuden määräaikainen professori.

Huttunen on tutkinut venäläistä 1920-luvun avantgardekirjallisuutta, erityisesti imaginistista koulukuntaa sekä nimenomaan Anatoli Mariengofi n (1897 – 1962) tuotantoa. Aiemmin suhteellisen tuntemattomasta Mariengofi sta Huttunen on tehnyt kaikki yliopistotason tutkielmansa. Moskovassa ilmestynyt venäjänkielinen väitöskirja sai Suomalaisen Tiedeakatemian väitöskirjapalkinnon. Huttunen on myös suomentanut Mariengofi n Kyynikot-romaanin vuonna 1998. Väitöskirjan jälkeen avantgardekirjallisuuden tutkimus on jatkunut Huttusen johtamassa tutkimushankkeessa Itsesyntyinen venäläinen avantgarde.

Muita Huttusen yliopistotutkimuksen ja -opetuksen erityisaloja ovat venäläinen postmodernismi, nykykirjallisuus sekä myöhäisen neuvostokauden kulttuuri, erityisesti Leningradin/Pietarin rock-kulttuuri. Tätä aihetta käsittelevä tietokirja ilmestyi vuonna 2012. Hän on erikoistunut myös venäläiseen kulttuurisemiotiikkaan ja sen parissa montaasiperiaatteen tutkimukseen.

Opetus- ja tutkimustyönsä ohella Huttunen on toiminut useissa tieteellisissä ja ei-tieteellisissä luottamustehtävissä, kuten Suomen Kansalliskirjaston slaavilaisen kokoelman neuvottelukunnassa, Idäntutkimus- lehden toimituskunnassa 2002 – 2014 sekä Uppsalan yliopiston slavistiikan alan Slovo-julkaisun toimitusneuvostossa.

Professori, filosofian tohtori Tomi Huttunen nimitettiin venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professorin tehtävään 1.5.2014 alkaen.