Strategisen markkinoinnin ja johtamisen professori Petri Parvinen

Petri Parvinen on syntynyt 24.10.1977 Turussa ja kirjoittanut IB-ylioppilaaksi Turun Normaalikoulusta 1996. Hän on suorittanut B.Sc., M.Sc. ja CEMS-tutkinnot London School of Economicsissa ja filosofian tohtorin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa 2003.

Hän on toiminut dosenttina ja professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Vierailevana tutkijana Parvinen on toiminut muun muassa Stanfordin yliopistossa 2009 - 2013.

Tutkimustoiminnassa Parvinen on keskittynyt liiketoimintayksiköiden kasvun, kannattavuuden ja kansainvälistymisen johtamiseen. Meneillään on tutkimushankkeita muun muassa vaikuttavuudesta, liiketoimintamalleista, e-myynnistä, palveluliiketoimintaan siirtymisestä ja arvolähtöisestä myyntityöstä. Hän johtaa yliopisto- ja kansallisuusrajat ylittävää monitieteistä tutkimusryhmää, joka kehittää uusia algoritmipohjaisia menetelmiä muun muassa hinnoitteluun ja kanavarajojen ylittämiseen.

Soveltavassa tutkimuksessa ja asiantuntijatehtävissä Parvisen tärkeimpiä aihealueita ovat olleet myyntityön arvostuksen nostaminen, kansalliset liiketalousstrategiat, kasvuyritysrahoitus, liiketoimintamallien uusiminen ja yritysjärjestelyt. Toimialoista tutuimpia ja mieleisimpiä ovat erilaiset substanssiinsa käpertyneet asiantuntijuus-, tuotanto- ja teknologia-alat, biotuotantotalous, lääketeollisuus ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Parvinen on tutkija- ja opettajatehtäviensä ohella toiminut yrittäjänä, johtajana, myyjänä, akateemisena asiantuntijana ja konsulttina globaalisti. Parvinen on perustanut 13 yritystä ja kokenut sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Parvinen toimii aktiivisesti eri yritysten hallituksissa ja luennoi viikoittain.

Professori, filosofian tohtori Petri Parvinen nimitettiin strategisen markkinoinnin ja johtamisen professorin tehtävään 1.9.2014 alkaen.