Mikrotalousteorian professori Hannu Vartiainen

Hannu Vartiainen on syntynyt Helsingissä 10.6.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Oulunkylän yhteiskoulusta 1987. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi 1995 Helsingin kauppakorkeakoulusta, valtiotieteiden lisensiaatiksi 1998 ja valtiotieteiden tohtoriksi 2000 Helsingin yliopistosta. Vartiainen nimitettiin dosentiksi Helsingin kauppakorkeakouluun 2006 ja Turun yliopistoon 2007.

Väittelemisen jälkeen Hannu Vartiainen toimi Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja 2001-2007 Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana. 2007 Vartiainen siirtyi Turun kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professoriksi. Hänet nimitettiin pysyvästi samaan virkaan 2008. Vuonna 2010 Vartiainen palasi Helsingin yliopistoon Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen HECER:n johtajan tehtävään. Samalla hän on toiminut Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman johtajana.

Hannu Vartiainen on ollut vierailevana tutkijana Northwesternin yliopistossa 1997-1998 ja Jahnsson Fellow:na MIT:ssa 2004-2005.

Hannu Vartiaisen tutkimustyö liittyy talousteoriaan, erityisesti peliteoriaan ja mekanismin suunnittelun teoriaan. Peliteoria on taloustieteellisen perustutkimuksen ydinalue, jolla on sovelluksia kaikkialla mikrotaloustieteessä. Vartiaisen pitkäaikaisen kiinnostuksen kohteena ovat olleet peliteoreettisten päättelytekniikoiden ongelmat. Hän on mm. kehittänyt menetelmiä, joilla voidaan analysoida pelejä, joiden sääntöjä voidaan muuttaa. Hän on myös johtanut uusia peliteoreettisia ratkaisukäsitteitä, sekä näyttänyt, miten niitä voidaan soveltaa vaikeasti ratkeaviin taloudellisiin ongelmiin. Vartiaisen tutkimuksia on julkaistu laajasti tehtävänalan tärkeimmissä julkaisusarjoissa.

Vartiainen oli Suomen Akatemian huippututkimusyksikkö PCRC:n jäsen vuosina 2007-2013, josta osan yksikön varajohtajana. Hän on ollut alan keskeisten kansainvälisten konferenssien järjestelytoimikunnissa sekä merkittävimpien taloustieteellisten julkaisusarjojen ja kansainvälisten tiedesäätiöiden arvioitsijana. Kansantaloudellisen aikakauskirjan päätoimittaja Vartiainen oli 2002-2005. Hän on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä luottamustehtävissä, mm. Taloustieteellisen seuran puheenjohtajana ja Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan jäsenenä. Vartiainen on CESifo Fellow ja hänelle on myönnetty Yrjö Jahnssonin säätiön mitali.

Professori, valtiotieteiden tohtori Hannu Vartiainen nimitettiin mikrotalousteorian professorin tehtävään 1.9.2014 alkaen.