Biometrian professori Samuli Ripatti

Samuli Ripatti syntyi Helsingissä 19.8.1969. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan Lyseosta 1988, valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta 1995 ja väitteli filosofian tohtoriksi Tukholman yliopistosta 2002. Postdoc-tutkijana Ripatti toimi Karolinska institutetissa Tukholmassa ja Kansanterveyslaitoksella Helsingissä. Tilastotieteen dosentiksi Helsingin yliopistoon hänet nimitettiin vuonna 2007. Postdoc-jaksojen välissä hän työskenteli partnerina tietovarantojen ja internetin hyödyntämiseen keskittyneessä start-up yrityksessä. 

Vuodesta 2010 lähtien Ripatti on toiminut FIMM-EMBL -tutkimusryhmänjohtajana Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMissä ja vuodesta 2011 lähtien hän on ollut Honorary Faculty Member Wellcome Trust Sanger Instituutissa Cambridgessa, Isossa-Britanniassa.

Ripatin tutkimusryhmä yhdistää tilastollisen menetelmäkehityksen perimän sekvenssitason mittauksiin ja suomalaisten rikkaiden epidemiologisten tutkimusaineistojen hyödyntämiseen. Ryhmän tutkimus tähtää erityisesti kansantautien syiden ja mekanismien löytämiseen genetiikan keinoin sekä syntyvän tiedon hyödyntämiseen korkean riskin henkilöiden tunnistamisessa ja tautien puhkeamisen ehkäisemisessä. Viime aikoina tutkimusryhmä on koordinoinut laajoja hankkeita, joissa on tunnistettu erityisesti sydän- ja verisuonitaudeille altistavia geenejä sekä rasva-aineenvaihduntaa ja laajemmin verestä mitattuja sairautta ennakoivia merkkiaineita sääteleviä geenejä. Uudet tilastolliset mallit ja tilastollisen päättelyn työkalut, jotka kuvaavat moniulotteisia yhteyksiä geenimerkkien, merkkiaineiden ja tautien ilmaantumisen välillä ovat osaltaan mahdollistaneet nämä geneettiset ja lääketieteelliset löydökset.

Tutkimustyön ohella Ripatti toimii luottamustehtävissä, mm. P3G (Public population Project in Genomics and Society) tieteellisessä ohjausryhmässä, Suomen tilastoseurassa, kansainvälisten yhteistutkimusprojektien ohjausryhmissä sekä vertaisarviointitehtävissä. Hän on myös aktiivinen keskustelija puhuttaessa uusien geneettisten ja muiden tietojen analysoinnin tarjoamista mahdollisuuksista parantaa meistä kunkin omaa terveyttä.

Dosentti, Doctor of Philosophy Samuli Ripatti nimitettiin biometrian professorin tehtävään 1.2.2013 lähtien.