Hyytymissairauksien professori Riitta Lassila

Riitta Lassila on syntynyt v.1957 Kuusjärvellä ja tullut ylioppilaaksi Tapiolan yhteiskoulusta v. 1976. Hän valmistui lääketieteen lisensiaatiksi v. 1983 ja työskenteli tutkijana Wihurin tutkimuslaitoksessa Helsingissä vv. 1985-87 ja Mount Sinai sairaalassa New Yorkissa v. 1987-89. Lassila väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi v. 1989 ja sai kokeellisen sisätautiopin dosentuurin v. 1996. Wihurin tutkimuslaitoksen apulaisjohtajana hän toimi vv. 1990-2003. V. 2003 Lassila valmistui sisätautien erikoislääkäriksi ja on v. 2002 alkaen työskennellyt Hyytymishäiriöyksikön osastonylilääkärinä Meilahden sairaalassa.  V. 2006 hän toimi kutsuttuna ylilääkärinä Tukholmassa Karolinskan Hyytymishäiriöyksikössä.  Osastonylilääkärinä Lassila on osallistunut klinikan ja laboratorion välisen yhteistyön edistämiseen.

Lassilan tutkijaura on soveltanut perustutkimusta veren kliinisiin hyytymishäiriöihin. Väitöskirja käsitteli veren hyytymistä ja perifeeristä valtimosairautta. Tutkimuslinja on selvittänyt johdonmukaisesti verihiutaleiden vaikutuksia hyytymisjärjestelmään erilaisten fysiologisten ja patologisten tilojen yhteydessä. Lassilalla on n. 100 alkuperäis- ja 100 katsausartikkelia. Hän on ohjannut 11 väitöskirjaa ja toiminut seitsemästi vastaväittäjänä, kuudesti ulkomailla. Parhaillaan ohjauksessa on viisi väitöskirjahanketta. Tutkimus on edennyt verisuonisairauksien ja valtimotukosten syntymekanismeista, hemostaasin häiriöihin ja suuntaa pahanlaatuisten sairauksien ja veren hyytymisen yhteyksiin. V. 2007-2010 Lassila on vetänyt Suomen Akatemian tukemaa hanketta, jossa kehitettiin paikallisesti vaikuttavia antitromboottisia molekyylejä. Tämä tutkimuslinja jatkuu aktiivisena, osin Helsingin yliopiston rahaston tukemana.

Riitta Lassila on ollut sekä Pohjoismaisen että Suomen Hemofiliaryhmän puheenjohtaja ja toimii Suomen Angiologiyhdistyksen nykyisenä puheenjohtaja. Hän kuuluu perinnöllisiä verenvuototauteja koordinoivan eurooppalaisen yhdistyksen EAHADin ja EUHANET- verkoston johtokuntiin. Lassila on EMAn ja Valviran pysyvä asiantuntija. Hän on ollut useita vuosia Thrombosis Research- ja Haemophilia-lehtien toimituskunnassa. Hän on myös arvioinut Ruotsin, Norjan, Irlannin, Sveitsin ja Itävallan akatemioiden tutkimushankkeita.

Dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Riitta Lassila nimitettiin kutsusta hyytymissairauksien osa-aikaiseen (35 %), määräajaksi täytettävään professorin tehtävään ajaksi 1.5.2013 30.4.2018.