Kotieläinten jalostustieteen professori Pekka Uimari

Pekka Uimari on syntynyt Kemijärvellä 14.8.1965 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Kemijärven lukiosta 1984. Uimari valmistui Helsingin yliopistosta maatalous-metsätieteiden kandidaatiksi vuonna 1991 pääaineenaan kotieläinten jalostustiede. Väitöskirjansa Uimari teki Guelph:in yliopistossa Kanadassa ja valmistui tohtoriksi (Ph.D.) vuonna 1996. Hänet nimitettiin kotieläinten jalostustieteen dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 1998.

Pekka Uimari on työskennellyt tutkijana Montana State University:ssä sekä Guelph:in yliopistossa vuosina 1995-1997. Vuosina 1997-2002 hän työskenteli Helsingin yliopistossa ja CSC-Tieteellinen Laskenta Oy:ssä erilaisissa tutkimus-, neuvonta- ja opetustehtävissä. Bioteknologia yritys Jurilab Ltd:ssä Uimari työskenteli tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä vuosina 2002-2009. Ennen palaamista Helsingin yliopistoon Uimari työskenteli erikoistutkijana ja tutkimushallinnon tehtävissä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa vuosina 2009-2013.

Pekka Uimarin tutkimustyö on liittynyt alusta alkaen eri ominaisuuksiin vaikuttavien geenien paikallistamiseen. Hän on kehittänyt tilastollisia menetelmiä, joilla perheaineistosta kerättyä genotyyppi- ja fenotyyppiaineistoa voidaan analysoida ominaisuuteen vaikuttavien kromosomialueiden tunnistamiseksi. Uusiin pistemutaatioihin perustuvat (ns. SNP, single nucleotide polymorphism) geenimerkit yleistyivät 2000-luvun alussa. Uimari on analysoinut Pohjois-Savosta kerättyä terveysseuranta-aineistoa yhdistettynä samoista henkilöistä määritettyyn SNP-genotyyppiaineistoon tavoitteenaan paikallistaa yleisimpiin ihmisten elintasosairauksiin vaikuttavia geenejä. Samaa menetelmää hän on käyttänyt myös sikojen hedelmällisyyteen, lihan laatuun sekä karjun siittiövikoihin vaikuttavien geenien tunnistamisessa. Nykyinen professuuri on perustettu suomalaisen sianjalostuskentän Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoon tekemien lahjoitusten turvin. Uimarin työ tulevaisuudessa tulee olemaan erityisesti sianjalostusta palvelevaa, perinteisen kotieläinjalostuksen ja uusimpien genomityökalujen yhdistävää tutkimusta. Uimarin tutkimustyötä ovat rahoittaneet mm. Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Akatemia sekä Maa- ja metsätalousministeriö.

Dosentti, Doctor of Philosophy Pekka Uimari nimitettiin kotieläinten jalostustieteen professorin tehtävään 1.9.2013 alkaen.