Yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen

Niklas Jensen-Eriksen on syntynyt Espoossa 22.7.1974. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Leppävaaran lukiosta vuonna 1993, valmistui Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi 1998 pääaineenaan yleinen historia ja valtiotieteiden maisteriksi 2008 pääaineenaan yleinen valtio-oppi. Jensen-Eriksen suoritti filosofian tohtorin tutkinnon London School of Economics and Political Sciencen taloushistorian laitoksella vuonna 2004. Hänet nimitettiin Euroopan historian dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2009.

Jensen-Eriksen työskenteli Helsingin yliopiston tutkijana ja tutkijatohtorina vuosina 1999–2002 ja 2003–2008. Vuosina 2008–2009 hän toimi Kansallisarkistossa erikoistutkijana ja 2009–2011 Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina. Vuonna 2012 Jensen-Eriksen työskenteli muutaman kuukauden Suomen Kulttuurirahaston tukemana post doc -tutkijana, kunnes hänet nimitettiin akatemiatutkijaksi Helsingin yliopistoon.

Jensen-Eriksen on tutkinut erityisesti liike-elämän ja yhteiskunnan muiden sektorien välistä vuorovaikutusta sekä Suomen ja sen yritysten asemaa maailmantaloudessa. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli suomalais-brittiläisiä kauppasuhteita kylmän sodan kontekstissa. Sittemmin hän on tutkinut esimerkiksi elinkeinoelämän poliittista vaikuttamista, talouspolitiikkaa, valtiollista säätelyä, yritysjohtajien urakehitystä, Euroopan taloudellista integraatiota ja yritysten välistä kansainvälistä yhteistyötä.

Liike-elämän sektoreista Jensen-Eriksen on perehtynyt erityisesti metsä-, metalli- ja energiateollisuuteen. Tällä hetkellä hän tutkii kylmän sodan yrityshistoriaa, sellu- ja paperiteollisuuden kartelleja sekä media-alan liikehistoriaa. Jensen-Eriksen on pyrkinyt edistämään talouden ja politiikan vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden välistä yhteistyötä. Hän on toiminut useiden tieteellisten seurojen johtotehtävissä ja ohjaa parhaillaan kuutta tohtorikoulutettavaa.

Dosentti, Doctor of Philosophy Niklas Jensen-Eriksen nimitettiin yrityshistorian professorin tehtävään 1.8.2013 alkaen.