Fysiikan professori Tuukka Petäjä

Tuukka Petäjä syntyi Kannuksessa 22.5.1975 ja kirjoitti ylioppilaaksi Kannuksen lukiosta vuonna 1995. Hän valmistui Helsingin yliopistosta fi losofi an maisteriksi 2004 ja fi losofi an tohtoriksi 2006 pääaineenaan fysiikka. Hänet nimitettiin fysiikan dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 2011.

Aerosolihiukkasten muodostumisen kokeellinen tutkimus on Tuukka Petäjän erikoisala. Hän työskenteli vuosina 2007-2008 Yhdysvaltain kansallisessa Ilmakehätieteiden tutkimuskeskuksessa Coloradossa, missä hän kehitti tutkimuslaitteistoja muun muassa kaasumaisen rikkihapon havaitsemiseen. Rikkihappo on pienten, halkaisijaltaan alle 3 nm aerosolihiukkasten merkittävin lähtöaine. Suomeen palattuaan Petäjä on ollut avainasemassa koordinoimassa Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osaston aerosolihiukkasten ja klusterien kokeellisten havaintolaitteiston kehitystyötä, jossa hyödynnetään sekä perinteisiä aerosolilaitteita että massaspektrometrejä. Työn tuloksena pystytään seuraamaan kaasu-hiukkasmuuntumaa molekyyli molekyyliltä sekä selvittämään prosessiin vaikuttavat kaasut.

Petäjä sai vuonna 2013 Väisälä –palkinnon ja hänet valittiin International Eurasian Academy of Sciencen jäseneksi. Tuukka Petäjä on julkaissut yli 160 artikkelia kansainvälisissä julkaisusarjoissa, joista kymmenen Naturessa tai Sciencessa. Hän on ohjannut kahdeksan väitöskirjaa.

Dosentti, filosofian tohtori Tuukka Petäjä nimitettiin fysiikan (kokeellinen ilmakehätiede) professorin tehtävään 1.11.2013 alkaen.