Dosentit

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt:

3.6.2015

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Rauni Inari Kivistölle ympäristöhygienian dosentin arvon

29.5.2015

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori You Zhoulle molekyylilääketieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Sari Kristiina Suomelalle ihotautien ja allergologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Paula Maarit Virkkulalle korva-, nenä- ja kurkkutautien dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • elintarviketieteiden tohtori Tuula Sontag-Strohmille viljateknologian dosentin arvon
 • elintarviketieteiden tohtori Leena Maria Pitkäselle elintarvikekemian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Mika Pekka Niemiselle kosteikkoekologian dosentin arvon
 • Andriy Kovalchukille, Doctor of Philosophy, metsämikrobiologian dosentin arvon
 • Anna Maria Laineelle, Doctor of Philosophy, ekosysteemiekologian dosentin arvon

19.5.2015

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Teemu Antero Makkoselle talousmaantieteen dosentin arvon

12.5.2015

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Anna Charlotta Hollstenille kotimaisen kirjallisuuden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Laura Sinikka Visapäälle suomen kielen dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Juha Tapio Puustiselle kliinisen lääkehoidon dosentin arvon
 • Vânia Maria Antunes Moreiralle, Doctor of Philosophy, farmaseuttisen kemian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Kirsi Helena Kuoppamäelle ympäristöekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Juha Matti Nestori Sahariselle molekulaarisen systeemibiologian dosentin arvon

27.4.2015

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Hanne Maarit von Weissenbergille Vanhan testamentin eksegetiikan dosentin arvon
 • teologian tohtori Janne Tapio Nikkiselle sosiaalietiikan dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • terveystieteiden tohtori Minna Regina Männylle kansanterveystieteen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • yhteiskuntatieteiden tohtori Hannele Kristiina Palukalle sosiologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Tuomo Kalervo Mörälle viestinnän dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Mianna Meskukselle sosiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tomi Ensio Mäki-Oppaalle terveyspolitiikan dosentin arvon

24.4.2015

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Anne-Maria Kristiina Ernvall-Hytöselle matematiikan dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Ehsan Azmoodehille soveltavan matematiikan dosentin arvon

17.4.2015

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Matti Kalervo Kilpiölle englantilaisen filologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Matti Pellervo Peikolalle englantilaisen filologian dosentin arvon
 • Benita Anitta Heiskaselle, Doctor of Philosophy, Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyle Johann Eyvindsonille metsäsuunnittelun dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Helena Maria Kahiluodolle agroekologian dosentin arvon

26.3.2015

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Jakob Johan Evald Stenmanille kokeellisen kirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Ulla Susanna Rannalle lastentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Leo Heikki Matias Ihlbergille sydän- ja rintaelinkirurgian dosentin arvon
 • kokeellisen ortopedian ja traumatologian dosentti Tatu Johannes Mäkiselle opetusalaa muuttaen ortopedian ja traumatologian dosentin arvon

24.3.2015

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • István Czacheszille, Doctor of Philosophy, Dr. habil., varhaiskristillisyyden tutkimuksen dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Vesa Mikael Nykäselle geologisen mallinnuksen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Anne Mireille Régine Duplouyelle, Doctor of Philosophy, ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Samuli Otto Henrikki Korpiselle akvaattisten tieteiden dosentin arvon

12.3.2015

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Juha Reino Laineelle lääketaloustieteen dosentin arvon

11.3.2015

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jaana Pauliina Latvala-Harvilahdelle folkloristiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Elina Irmeli Räsäselle taidehistorian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sanna Sirke Happoselle kotimaisen kirjallisuuden dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Anu Maaria Kajamaalle oppimisen ja organisaatioiden muutoksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jaakko-Pekka Viljami Kaukolle koulutuspolitiikan dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Liisa Kristiina Postareffille yliopistopedagogiikan dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Päivi Maria Kanervalle viljateknologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Markku Johannes Tiusaselle maatalous- ja ympäristöteknologian dosentin arvon

27.2.2015

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Sari Talvikki Pitkäselle ihotautien ja allergologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Pekka Juhani Heikkiselle seismologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Joni Antti Krekolalle poliittisen historian dosentin arvon
 • Caroline de la Portelle, Doctor of Philosophy, yhteiskuntapolitiikan dosentin arvon

6.2.2015

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Emilios Christodoulidisille, Doctor of Philosophy, oikeusteorian dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Petra Marianna Sund-Norrgårdille siviilioikeuden dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Marke Pauliina Ahoselle klassillisen filologian dosentin arvon

4.2.2015

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Matteo Stocchettille, Doctor of Philosophy, viestinnän dosentin arvon.

2.2.2015

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Janne Jouko Johan Lahdelle yleisen historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Maria Jaakolalle suomen kielen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marja Irmeli Etelämäelle suomen kielen dosentin arvon
 • Simo Kalervo Määtälle, Doctor of Philosophy, ranskan kielen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Marcus Lindnerille, Doctor of Philosophy, metsäekologian dosentin arvon

30.1.2015

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Risto Visa Valdemar Kallungille kirkkososiologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Alistair William Thomas Kingille, Doctor of Philosophy, orgaanisen kemian dosentin arvon.

20.1.2015

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Jussi Petteri Sutiselle infektiotautiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • taiteen tohtori Laura Kaarina Gröndahlille teatteritieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jari Pekka Okkoselle arkeologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Satu Mari-Anna Wiklundille ranskalaisen filologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jouni Pekka Rostilalle saksan kielen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Judith Elaine Hewittille, Doctor of Philosophy, meribiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Roosa Anna Emilia Laitiselle kasvigenetiikan dosentin arvon
 • Scott McCairnsille, Doctor of Philosophy, evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Outi Maarit Ala-Honkolalle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Sampo Pekka Juhana Soimakalliolle ympäristötieteiden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jari Mikael Lyytimäelle ympäristönsuojelutieteen dosentin arvon

På Svenska social- och kommunalhögskolans styrelses framställning

 • har ekonomie doktor Christian Jensen beviljats titeln docent i organisationsutveckling och ledarskap
 • har Gavan Titley, Doctor of Philosophy, beviljats titeln docent i medier och kommunikation

9.1.2015

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Tuula Marjatta Kiesepälle psykiatrian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Taina Anneli Partaselle plastiikkakirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Petra Hannele Ijäkselle neurologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jari Anssi Matias Rossille neurobiologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Alina Lemiselle kognitiotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Suvi Arniika Elisabeth Kuusistolle kasvatustieteen dosentin arvon
 • filosofin tohtori Mikko Olavi Vesisenaholle opetusteknologian dosentin arvon

18.12.2014

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Johan Juha Mauri Bastubackalle käytännöllisen teologian dosentin arvon
 • teologian tohtori Henrietta Grönlundille kirkkososiologian dosentin arvon

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Lauri Railakselle siviilioikeuden dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Eeva Kristiina Luhtakalliolle sosiologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Jenni Ulla Helena Pääkköselle taloustieteen dosentin arvon
 • kauppatieteiden tohtori Mika Tapio Kortelaiselle taloustieteen dosentin arvon
 • taiteen tohtori Mikko Olavi Villille viestinnän dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • evoluutiobiologian dosentti Nina Maria Laurenteelle opetusalaa muuttaen soveltavan eläintieteen dosentin arvon
 • Konstantin Ivanoville, Doctor of Philosophy, molekyylibiologian dosentin arvon
 • professori, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Annika Susanna Kankaalle metsänarvioimistieteen dosentin arvon

8.12.2014

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Roy Christer Pölläselle sovelletun fysiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Eero Aleksi Kurkelalle teoreettisen fysiikan dosentin arvon

24.11.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Anna-Maija Helena Tapperille terveydenhuollon hallinnon dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Katariina Sara Eriikka Hannula-Joupille lääketieteellisen molekyyligenetiikan dosentin arvon

18.11.2014

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pirjo Marika Wacklinille mikrobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kirsti Maria Parikalle biomateriaalien orgaanisen kemian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Laura Elina Seppäselle agroekologian dosentin arvon

17.11.2014

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Khaled Megahed Abassille, Doctor of Philosophy, ympäristötoksikologian dosentin arvon.

14.11.2014

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Johanna Marketta Kalliolle yhteiskuntapolitiikan dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Aappo Matias Kähöselle poliittisen historian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Michael Kullille yleisen valtio-opin dosentin arvon

5.11.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Anna Susanna Majanderille silmätautiopin dosenin arvon

3.11.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Anne Maarit Saarikolle plastiikkakirurgian dosentin arvon
 • biometrian dosentti Janne Mikael Pitkäniemelle opetusalaa muuttaen geneettisen epidemiologian ja biometrian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Outi Maria Kilpivaaralle molekyyligenetiikan dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Liisa Hilla Kristiina Levolle korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvon

22.10.2014

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Kirsi Hannele Yliniemelle materiaalikemian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jaakko Erkinpoika Kuorikoskelle käytännöllisen filosofian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Vappu Pauliina Lankiselle mikrobibiotekniikan dosentin arvon

10.10.2014

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Mikko Ilari Arvakselle perinnöllisyystieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Annemarjut Johanna Jääskeläiselle virologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tiina Johanna Öhmanille biokemian dosentin arvon

1.10.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • terveystieteiden tohtori Mikaela Birgitta von Bonsdorffille gerontologian dosentin arvon
 • terveystieteiden tohtori Seija Marjatta Muuriselle gerontologian dosentin arvon

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Anna Katrina Hielm-Björkmanille dosentin arvon alana kliininen tutkimus seuraeläimillä
 • eläinlääketieteen tohtori Riikka Katariina Laukkanen-Niniokselle lihan turvallisuuden ja valvonnan dosentin arvon

24.9.2014

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Pia Marina Forsmanille fysiikan dosentin arvon
 • Eduardo Garcia-Verdugo Cepedalle, Doctor of Philosophy, polymeerikemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Matti Johannes Piriselle tilastotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Meeri Tuulikki Kesälälle matemaattisen logiikan dosentin arvon
 • professori, Doctor of Agriculture Kalle Levonille polymeerikemian dosentin arvon
 • professori, filosofian tohtori Rami Olavi Vainiolle avaruusfysiikan dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Minna Annukka Kyttälälle erityispedagogiikan dosentin arvon

12.9.2014

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Saara Kaisa Nuutiselle farmakologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Antti Markus Krögerille kehitysmaatutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Minna Maaria Lammille yleisen valtio-opin dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Maria Johanna Rainio-Niemelle poliittisen historian dosentin arvon

9.9.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • liikuntatieteiden tohtori Milla Riikka Kivelälle fysiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Karoliina Koskenvuolle kansanterveystieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Marko Henri Lempiselle gastroenterologisen kirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Niina Hanna Talvikki Matikaiselle endokrinologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Marja Kaarina Puuruselle kardiologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Anu Hannemari Raevuorelle nuorisopsykiatrisen epidemiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Henna Riikka Susanna Tyynismaalle molekyyligenetiikan dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Pia Johanna Österlundille syöpätautien ja sädehoidon dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Jaana Hellevi Viroselle kirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Katri Maria Hamuselle anestesiologian ja tehohoidon dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Mari Päivikki Auraselle neurologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Asta Audzijonytelle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon

29.8.2014

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Minna Helena Lakkalalle kasvatuspsykologian dosentin arvon

19.8.2014

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Vanessa de Oliveira Andreottille, Doctor of Philosophy, kasvatustieteen dosentin arvon
 • Elvira Bratticolle, Doctor of Philosophy, biologisen psykologian dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Aino-Maija Lahtiselle kasvatustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Taina Marianne Teräkselle aikuiskasvatuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Mari Helena Nivalle ruokakulttuurin dosentin arvon

25.6.2014

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Anni Maria Laatolle patristiikan dosentin arvon

19.6.2014

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Zeljko Jozicille, Doctor of Philosophy, eteläslaavilaisten kielten dosentin arvon
 • filosofian tohtori Oula Tapio Silvennoiselle Euroopan historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Antu (Anna Maria) Soraiselle sukupuolentutkimuksen dosentin arvon
 • Volker Manfred Heydille, Doctor of Philosophy, arkeologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunann tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Juha Tapio Huiskoselle molekyylivirologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Mikko Antero Vastarannalle metsien kaukokartoituksen dosentin arvon
 • Nesli Sözer Aykalille, Doctor of Philosophy, elintarviketeknologian dosentin arvon

18.6.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Veli-Matti Ulanderille synnytys- ja naistentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Kari Aarne Olavi Tikkiselle kliinisen epidemiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tarja Anita Siroselle virologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Markku Oskari Pentikäiselle kokeellisen sisätautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tuomo Johannes Meretojalle kokeellisen kirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Päivi Johanna Lakkistolle kliinisen kemian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Anna Karoliina Wehkalammelle lastentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Satu Kristiina Kurkelalle lääketieteellisen mikrobiologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Leena Ellen Sofia Svinhufvudille taidehistorian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ulla Marika Elisabeth Tiililälle suomen kielen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Irma Elina Perttulalle kotimaisen kirjallisuuden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Panu Kullervo Nykäselle Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anssi Lauri Taneli Korhoselle teoreettisen filosofian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sirkka Johanna Vaattovaaralle suomen kielen dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Olli Tapio Jokiselle fotogrammetrian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kalle Perttu Juhani Kytölälle matemaattisen fysiikan dosentin arvon
 • Miren Zubeldia Plazaolalle, Doctor of Philosophy, sovelletun matematiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Evgeny Parshintseville analyyttisen kemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ping Yanille sovelletun matematiikan dosentin arvon
 • Norbert Martin Maierille, Doktor der Naturwissenschaften, analyyttisen kemian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Riina Kaarina Antikaiselle ympäristötieteiden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Leena Johanna Hambergille kasviekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pekka Aleksi Katajistolle solu- ja molekyylibiologian dosentin arvon
 • Tobias Tamelanderille, Doctor of Philosophy, meribiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Leif Peter Sarinille molekyylibiologian dosentin arvon
 • Stefan Gerardus Henricus Simisille, Doctor of Philosophy, akvaattisten tieteiden dosentin arvon
 • Francois Paul Eugène Douillardille, Doctor of Philosophy, molekyylimikrobiologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Zeynep Hekimille akvaattisten tieteiden dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Md Zahirul Islamille ravitsemustieteen dosentin arvon

16.6.2014

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Pamela Paulina Slottelle uskonnon ja oikeuden tutkimuksen dosentin arvon
 • teologian tohtori Toto Vappu Hannele Päiviölle uskonnonpedagogiikan dosentin arvon

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Pekka Sakari Aallolle eurooppaoikeuden dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • hallintotieteiden tohtori Nina Johanna Tynkkyselle ympäristöpolitiikan dosentin arvon
 • Ville-Pekka Aki Sorsalle, Doctor of Philosophy, yleisen valtio-opin dosentin arvon
 • kauppatieteiden tohtori Jukka Tapio Ojasalolle hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Päivi Irmeli Bergille sosiaalipsykologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Hisayo Katsuille yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen dosentin arvon
 • Carlos Jesús Fernández Rodriguezille, Doctor of Philosophy, sosiologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Hanna Marja Konttiselle sosiaalipsykologian dosentin arvon
 • Kenneth Nelsonille, filosofie doktor, yhteiskuntapolitiikan dosentin arvon

6.6.2014

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Katri-Liisa Jalavalle elintarvike- ja ympäristöepidemiologian dosentin arvon

5.6.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Pertti Yrjö Ilmari Karpille geriatrian dosentin arvon

30.5.2014

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Viljami Salmelalle kognitiivisen neurotieteen dosentin arvon
 • psykologian tohtori Teppo Tapio Särkämölle psykologian dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Pigga Päivi Kristiina Keskitalolle kasvatustieteen dosentin arvon

20.5.2014

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Aku Olavi Visalalle uskonnonfilosofian dosentin arvon
 • teologian tohtori Timo Henrik Tavastille ekumeniikan dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Minna Kristiina Tikkaselle synnytys- ja naistentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Saku Tapani Sinkkoselle korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Jouni Onnin Olavi Nurmelle kokeellisen ensihoitolääketieteen dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Dorota Glowackalle, Doctor of Philosophy, tietojenkäsittelytieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Katja Susanna Enbergille ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pietaliisa Kaarina Mattilalle perinnöllisyystieteen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kauppatieteiden tohtori Teemu Matti Kokolle markkinoinnin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Susanna Ruckensteinille kuluttajaekonomian dosentina arvon

6.5.2014

På Svenska social- och kommunalhögskolans styrelsens framställning

 • har politices doktor Maria Fredrica Nyqvist beviljats titeln docent i socialpolitik

30.4.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Paula Maria Kaupille keuhkosairauksien ja allergologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Alpo Juhani Vuoriolle molekyylilääketieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tiina Hannele Ojalalle lastenkardiologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Leena Marketta Kahlas-Tarkalle englantilaisen filologian dosentin arvon
 • Riikka Johanna Länsisalmelle, Doctor of Philosophy, Japanin tutkimuksen dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Ivan Mammarellalle, Doctor of Philosophy, meteorologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Sini Pauliina Rautiolle kasvatustieteen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Henri Kaleva Nybergille ekonometrian dosentin arvon
 • Sylvia Ida Synnöve Edit Karlsson-Vinkhuyzenille, Doctor of Philosophy, kansainvälisen ympäristöpolitiikan dosentin arvon

10.4.2014

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Ayco Jerome Michel Tackille ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Tiina Marjukka Sikaselle farmaseuttisen kemian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Untamo Koivistolle viestinnän dosentin arvon

4.4.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Tyyne Valma Mirjami Harjutsalolle epidemiologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Reina Juulia Roivaiselle neurologian dosentin arvon

1.4.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Tatu Johannes Mäkiselle kokeellisen ortopedian ja traumatologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Juhana Klaus Kristian Frösénille kokeellisen neurokirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Hanna Elina Seppäselle vatsaelinkirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Ted Daniel Gordinille kokeellisen sisätautiopin dosentin arvon

21.3.2014

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Auli Päivi Tellervo Timoselle kuluttajaekonomian dosentin arvon

14.3.2014

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Chen Yifengille, Doctor of Laws, kansainvälisen oikeuden dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Riku Jonni Petteri Neuvoselle viestintäoikeuden dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • terveystieteiden tohtori Niina Marketta Savikolle hoitotieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Miikka Joojakim Korjalle neurokirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Markus Benedikt Skrifvarsille anestesiologian ja tehohoidon dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Seija Tuulikki Venniselle varhaiskasvatuksen dosentin arvon

28.2.2014

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • elintarviketieteiden tohtori Sari Marja-Liisa Mustoselle aistinvaraisen tutkimuksen dosentin arvon
 • elintarviketieteiden tohtori Antti Juhani Knaapilalle aistinvaraisen tutkimuksen dosentin arvon

25.2.2014

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Mikael Matias Sebastian Granvikille tähtitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Leena Johanna Järvelle meteorologian dosentin arvon
 • Paola Minoialle, Doctor of Philosophy, kehitysmaantieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Andrey Anisimoville, Doctor of Philosophy, solu- ja molekyylibiologian dosentin arvon
 • Pedro Miguel Bondoso Cardosolle, Doctor of Philosophy, ekologian dosentin arvon

11.2.2014

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Kirsi Irmeli Stjernalle, Doctor of Philosophy, yleisen kirkkohistorian dosentin arvon

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Jukka Ilmari Lindstedtille rikosoikeuden dosentin arvon

31.1.2014

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Eeva Maria Primmerille ympäristöpolitiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Teppo Johannes Hiltuselle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • professori emeritus, kauppatieteiden tohtori Niilo Antero Herman Homeelle markkinoinin dosentin arvon

30.1.2014

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Dmitry Shchigelille sienitieteen dosentin arvon

27.1.2014

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Lili-Ann Marléne Wolffille ympäristökasvatuksen dosentin arvon

22.1.2014

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Taru Johanna Tommiskalle molekyyligenetiikan dosentin arvon

Käyttäytymistieteelllisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Päivi Anneli Kinnuselle matemaattisten aineiden didaktiikan dosentin arvon

Helsingin yliopiston rehtori on myöntänyt:

14.1.2014

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Susanna Mercedes Lindroos-Hovinheimolle yleisen oikeustieteen dosentin arvon

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt:

9.1.2014

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • taiteen tohtori Leena Sinikka Rusaselle taidekasvatuksen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jani Antti Vuolteenaholle kaupunkitutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Marjo Johanna Järvinen-Tassopoulokselle yhteiskuntapolitiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Mikko Tapani Raskille ympäristöpolitiikan dosentin arvon
 • Kathrin Susanne Kompille, Doctor of Philosophy, sosiaaligerontologian dosentin arvon

20.12.2013

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Ville Jalovaaralle Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Pasi Jari Juhani Lankiselle suomen kielen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Juha Petteri Niemistölle akvaattisten tieteiden dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Ekaterina Shorokhovalle, Doctor of Philosophy, metsäekologian dosentin arvon

18.12.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Antti Esko Henrik Aineelle kauppaoikeuden dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Juha Mikael Lavapurolle valtiosääntöoikeuden dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Curtis Ron Woodille, Doctor of Philosophy, meteorologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ulla Kaarina Knuutiselle orgaanisen kemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Simo Jooseppi Huotarille fysiikan dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Marjo Anna Kaarina Saastamoiselle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Laura Elisabeth Mannoselle virologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuomas Eerikki Leinoselle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Nina Maria Laurenteelle evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anni Katri Ilona Arposelle ekologian dosentin arvon
 • Bartosz Wojciech Adamczykille, Doctor of Philosophy, maaperäekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anastasia Ludwigille neurotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jarkko Antero Räbinälle biokemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sanna Elisabeth Suikkaselle akvaattisten tieteiden dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Prudence Margaret Holmesille, Doctor of Philosophy, dosentin arvon alana Intercultural Competence in Global Education

Helsingin yliopiston rehtori on myöntänyt:

17.12.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Ellen Johanne Eftestøl-Wilhelmssonille, juris doktor, siviilioikeuden dosentin arvon

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt:

5.12.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • neurofysiologian dosentti Leena Marjatta Lauroselle opetusalaa muuttaen kliinisen neurofysiologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Riku Pekka Olavi Kivisaarelle neurokirurgian dosentin arvon
 • elintarviketieteiden tohtori Merja Hannele Suomiselle ravitsemustieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Jukka Ari Olavi Moilaselle silmätautiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Kirsti Kyllikki Ekoselle Venäjän tutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pirjo Kristiina Virtaselle Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Johan Emil Strangille Pohjoismaiden tutkimuksen dosentin arvon
 • Tuomas Erik Tahkolle, Doctor of Philosophy, teoreettisen filosofian dosentin arvon
 • Kirill Postoutenkolle, Doctor of Philosophy, venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kristiina Eliisa Mannermaalle arkeologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Tuula Hannele Lehtoselle, Doctor of Education, englannin kielen yliopistopedagogiikan dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Arto Olavi Saloselle kasvatustieteen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Ari Kimmo Kalervo Veijaselle tilastotieteen dosentin arvon

26.11.2013

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteen tohtori Timo Antero Kivimäelle maailmanpolitiikan dosentin arvon
 • Alan Christopher Lloydille, Professor Emeritus, Doctor of Philosophy, yhteiskuntahistorian dosentin arvon

20.11.2013

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Lars Thomas Hackmanille tähtitieteen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori, Doctor of Philosophy Mikko Eero Ville Myrskylälle väestötieteen ja tilastotieteen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Pilvi Tuulia Torstille poliittisen historian dosentin arvon

15.11.2013

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Riikka Maria Laitiselle farmasian teknologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Taru Susanna Merelle mikrobiologisen immunologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Laura Kaarina Ahtiaiselle solu- ja molekyylibiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Susanna Carola Fagerholmille biokemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Annakaisa Maria Herralalle kliinisen biokemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Johannes Antero Kettuselle perinnöllisyystieteen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Yulia Pavlovalle, Doctor of Philosophy, ympäristöekonomian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Mikko Samuel Peltoniemelle metsäekologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteidein tohtori Toni Taisto Ryynäselle kuluttajaekonomian dosentin arvon

5.11.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • terveystieteiden tohtori Mari Annina Ropposelle kansanterveystieteen dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Leena Johanna Kivipellolle neurokirurgian dosentin arvon
 • kokeellisen sisätautiopin dosentti Heikki Allan Koistiselle opetusalaa muuttaen sisätautiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Maria Lasonen-Aarniolle, Doctor of Philosophy, teoreettisen filosofian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ritva Leena Anneli Hartama-Heinoselle käännöstieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Taru Irmeli Leppäselle musiikkitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Mirkka Marjaana Lappalaiselle Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuija Talvikki Kinnuselle käännöstieteen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Jan Frederik Kreuzelle, Doctor of Philosophy, kasvivirologian dosentin arvon

24.10.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Liisa Kyllikki Kuikalle perusterveydenhuollon dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Anne Maarit Koposelle sosiaalipsykologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Riitta Anneli Högbackalle sosiologian dosentin arvon

15.10.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • hammaslääketieteen tohtori Päivi Anneli Mäntylälle parodontologian dosentin arvon

14.10.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • sisätautiopin dosentti Tiina Maria Heliölle opetusalaa muuttaen kardiologian dosentin arvon

1.10.2013

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Pierluca Birindellille, Doctor of Philosophy, sosiologian dosentin arvon
 • professori, filosofian tohtori Berth David Danermarkille sosiaalityön dosentin arvon

24.9.2013

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Anna Maria Elisabeth Bäckströmille sosiaalipsykologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Johanna Maaria Rinta-Kannolle, Doctor of Philosophy, mikrobiekologian dosentin arvon

19.9.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jari Timo Juhani Nuutilalle immunologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Thomas Zwingerille, Doktor der technischen Wissenschaften, kryosfäärin fysiikan dosentin arvon

9.9.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • liikuntatieteiden tohtori Juha Jarmo Tapio Hulmille liikuntafysiologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Kirsi-Maija Johanna Kaukoselle tehohoitolääketieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Peter Würzille epidemiologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Sirpa Kaarina Laitiselle ympäristöekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Erja Elina Kerkelälle solubiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anne Maarit Saloselle molekyylimikrobiologian dosentin arvon

14.8.2013

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksesä

 • kasvatustieteen tohtori Laura Susanna Hirstolle kasvatuspsykologian dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Satu Johanna Uusiautille kasvatuspsykologian dosentin arvon
 • teatteritaiteen tohtori Tapio Markku Toivaselle draamakasvatuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Lotta Maaria Uusitalo-Malmivaaralle erityispedagogiikan dosentin arvon

24.6.2013

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • professori, Doctor of Philosophy Renate Pajusalulle viron kielen dosentin arvon

20.6.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteellisen biokemian ja biofysiikan dosentti Juha Marko Holopaiselle opetusalaa muuttaen silmätautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Jukka-Pekka Tienarille patologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Aija Hannele Knuuttilalle keuhkosairausopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Marja-Liisa Laakkoselle geriatrian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tiina Riitta Sairaselle neurologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Sanna Katriina Salmelle korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Satu Pentintytär Suhoselle naistentauti- ja synnytysopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Juha Markku Tapani Torviselle musiikkitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marja Kristiina Taivalkoski-Shiloville käännöstieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kari-Matti Piilahdelle Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kaarina Koskelle folkloristiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Maarit Hannele Knuuttilalle kansatieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Juho-Antti Junnolle arkeologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Riku Tapio Hämäläiselle uskontotieteen dosentin arvon
 • Mirja Helena Hartimolle, Doctor of Philosophy, teoreettisen filosofian dosentin arvon
 • Pieter Dhondtille, Doctor of Philosophy, yleisen historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jussi Matias Backmanille teoreettisen filosofian dosentin arvon
 • Doctor of Philosophy Frogille folkloristiikan dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Emilia Katja Johanna Kilpualle avaruusfysiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Liisa Talvikki Porralle fysiikan dosentin arvon
 • Katsiaryna Krupchykille, Doctor of Philosophy, sovelletun matematiikan dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Jarno Petteri Vanhatalolle ympäristöriskianalyysin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Eija Katariina Pölläselle molekyyligenetiikan dosentin arvon
 • Liisa Hannele Kaupille, Doctor of Philosophy, perinnöllisyystieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anna Maarit Hölttä-Vuorelle solubiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jan Tomas Gösta Blomille biokemian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Kai Teppo Erikssonille, Doctor of Philosophy, sosiologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Antti Olavi Tanskaselle yhteiskuntapolitiikan dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Timo Tapani Oksaselle maatalousteknologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Erja Hannele Rappelle puutarhatieteen dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juan Alberto Porcar-Castellille puiden ekofysiologian dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Anna-Marja Auralle elintarvikkeiden biokemian dosentin arvon

30.5.2013

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Annika Jenny Viktoria Berglundilleuskontokasvatuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Janne Tapani Varjolle koulutussosiologian ja -politiikan dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Matti Petteri Latulle tietotekniikan didaktiikan dosentin arvon.

27.5.2013

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Pauli Aleksi Miettiselletietojenkäsittelytieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pasi Antti Sarolahdelletietojenkäsittelytieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Outi Sirkka Soilikki Setälälle akvaattisten tieteiden dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Matti Tapani Hannikaiselle talous- ja sosiaalihistorian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Laura Marianna Kestilälleväestötieteen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Markku Johannes Koivusalolle yleisen valtio-opin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kirsi Tellervo Lumme-Sandtillesosiaaligerontologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Aaro Mikael Tupaselalle sosiologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • elintarviketieteiden tohtori Heli Tuulikki Viljakaiselleravitsemustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Mari Katriina Pihlatielle biogeokemian dosentin arvon
 • elintarviketieteiden tohtori Maria Susanna Kariluodolleelintarvikekemian dosentin arvon

14.5.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Mikko Niko Vuorenpäälleprosessioikeuden dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Niilo Jääskiselle eurooppaoikeuden ja yleisen oikeustieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Miina Eliisa Ollikaiselle epigenetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sippy Kaurille syöpägenetiikan dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Tanja Marika Vehkakoskelleerityispedagogiikan dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Riitta Kristiina Lappalaiselleerityispedagogiikan dosentin arvon

29.4.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Outi Maritta Itkoselle sairaalakemian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Päivi Satu Maria Härkille naistentauti- ja synnytysopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Lauri Esko Handolinille ortopedian ja traumatologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Riikka Katariina Rädylle kliinisen hematologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Arvi Tapani Hakaselle lääketieteellisen fysiikan dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Anssi Tapani Joutsiniemelle aluetieteen dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pekka Tuomas Vanhalalle mikrobiologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Katja Päivikki Lähtiselle metsäteollisuuden markkinoinnin ja johtamisen dosentin arvon

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Suvi Sinikka Taposellealkutuotannon maitohygienian dosentin arvon
 • Udo Hetzelille, Doctor of Natural Science, Doctor of Veterinary Medicine, eläinlääketieteellisen hienorakennepatologian dosentin arvon

15.4.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Päivi Sirkku Maria Leino-Sandbergilleeurooppaoikeuden dosentin arvon

12.4.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Heidi Elina Lindforsille prosessi- ja insolvenssioikeuden dosentin arvon

26.3.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • professori, hammaslääketieteen tohtori Kirsi Kaarina Sipilälle purentatoiminta- ja proteesiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Florencia Quesada Avendañolle, Doctor of Philosophy, Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Vesa Matti Uolevi Kuuselallesoveltavan tilastotieteen dosentin arvon
 • Till Grüne-Yanoffille, Doctor of Philosophy, käytännöllisen filosofian dosentin arvon

25.3.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Reijo Juhani Knuutiselle vero-oikeuden dosentin arvon

19.3.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Allan Viktor Johnsson Rosasilleeurooppaoikeuden dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Samuli Juha Hurrille oikeusteorian dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • liikuntatieteiden tohtori Juha Evert Peltoselleliikuntafysiologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Pirkko Anneli Ukkoselle paleobiologian dosentin arvon

28.2.2013

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Juliette Jacqueline Daylle, Doctor of Philosophy, yleisen kirkkohistorian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Janne-Markus Rintalalle akvaattisten tieteiden dosentin arvon
 • Sanna Elina Olssonille, Doktor der Naturwissenschaften, kasvitieteen dosentin arvon
 • Frédéric Paul Louis Michonille, Doctor of Philosophy, kehitysbiologian dosentin arvon
 • Isaac Salazar Ciudadille, Doctor of Philosophy, evoluutiobiologian dosentin arvon

25.2.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Elena Haapaniemelle neurologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Päivi Sinikka Kososelle yleisen kirjallisuustieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Vootele Võikarille neurotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Samuel Myllykankaalle perinnöllisyystieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna-Mari Hannele Mäellemolekyylimikrobiologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Lena Margareta Näreelle, Doctor of Philosophy, sosiologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Timo Petteri Hytösellepuutarhatieteen dosentin arvon

12.2.2013

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Iiris Kyllikki Attorpsille matematiikan didaktiikan dosentin arvon

8.2.2013

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Jarna Maria Petmanille kansainvälisen oikeuden dosentin arvon
 • oikeustieteen tohtori Ilkka Hannu Ville Pöngällekauppaoikeuden dosentin arvon
 • Per Johan Petersson Bouchtille, juris doktor, rikosoikeuden dosentin arvon
 • Marianna Muravyevalle, Doctor of Philosophy, oikeushistorian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Klaus Petersenille, Doctor of Philosophy, poliittisen historian dosentin arvon

På Svenska social- och kommunalhögskolans styrelsens framställning

 • har Nigel Charles Hunt, Doctor of Philosophy, beviljats titeln docent i socialpsykologi

29.1.2013

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • elintarviketieteiden tohtori Kirsi Susanna Mikkoselleelintarvikkeiden materiaalitieteen dosentin arvon

24.1.2013

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Evgenij Zubkolle, Doctor of Philosophy, astrofysiikan dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Viktoria Felixovna Sofievalle fysiikan dosentin arvon

22.1.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Erik Ernst Olav Qvistille lastentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Anne Marjut Lamminpäälletyöterveyshuollon dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Kari Juhani Uotilalle arkeologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Merja Lina Marjanne Bautersillesemiotiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ria Pauliina Bergille klassillisen arkeologian dosentin arvon

21.1.2013

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Jutta Maria Jokirannalle Vanhan testamentin eksegetiikan dosentin arvon
 • teologian tohtori Kari Juhani Kopperille ekumeniikan dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Pasi Antero Mäenpäälle sosiologian dosentin arvon

4.1.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Rossana Romanille neurokirurgian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Anna Elisabeth Willumsenille, Doctor of Public Health, sosiaalityön dosentin arvon

3.1.2013

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Else Karin Veronica Blomgrenille korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Sanna-Maria Kivivuorelle lasten hematologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Atte-Pekka Meretojalle neurologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tuomas Kristian Mirtille kokeellisen patologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Peter Markus Raiviolle sydän- ja rintaelinkirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Sanna-Maria Toiviainen-Salolleradiologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • psykologian tohtori Hanni-Mari Muukkonen-van der Meerillekasvatuspsykologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Erja Tuulikki Pietilälle sosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Kenneth Johan Erik Sillanderillesosiaali- ja kulttuuriantropologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Nelli Elisa Hankosellesosiaalipsykologian dosentin arvon
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Tuija Maritta Kotirannallesosiaalityön dosentin arvon

14.12.2012

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jukka Jyrki Juhani Tyrkölle englantilaisen filologian dosentin arvon
 • Sami Pertti Uljakselle, Doctor of Philosophy, egyptologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Aki Tapio Sinkkoselle ympäristöekologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Päivi Maria Hakkaraisellemediakasvatuksen dosentin arvon

13.12.2012

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Afonso Miguel Neves Cavadolle, Doctor of Philosophy, sosiaalifarmasian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Sari Susanna Tähtiharjullekasvibiotekniikan dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Marjo Maarit Palviaiselle metsämaatieteen dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Teppo Jouko Elias Hujalalle vuorovaikutteisen metsäsuunnittelun dosentin arvon

12.12.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Kai Kristian Siikavirralleoikeustaloustieteen dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Satu Marjatta Mustanojalle neurologian dosentin arvon

30.11.2012

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Annamari Vänskälle taidehistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentin arvon

20.11.2012

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Eija Maarit Tuomiselle alkeishiukkasfysiikan instrumentoinnin dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Laura Anna Saikulle ympäristötieteiden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Rainer Juhani Lehtoselleperinnöllisyystieteen dosentin arvon
 • Mikhail Vasiljevits Kozloville, Doctor of Philosophy, boreaalisen ympäristötutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kirsi Maria Kostamolle ekologisen genetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kim August Jaatiselle ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marko Timo Tapio Hyytiäisellesolubiologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Touko Tuure Kalevi Piipariselle, Doctor of Philosophy, maailmanpolitiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marjut Hannele Jyrkiselle hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Tuuli Anna Elisa Mähösellesosiaalipsykologian dosentin arvon

9.11.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Venla Maria Salmelle kriminologian dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Riku Petteri Hoville lastentautiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Outi Tellervo Ampujalle Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Antti Sakari Korpisaarelle Latinalaisen Amerikan tutkimuksen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Päivi Marika Jalovaaralle väestötieteen dosentin arvon

31.10.2012

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Elina Lehtomäelle kasvatustieteen dosentin arvon
 • musiikin tohtori Sara Tuulia Sintoselle mediakasvatuksen dosentin arvon

25.10.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Maarit Anita Venermolleverisuonikirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Micaela Maria Hernbergille syöpätautien ja sädehoidon dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Taina Marianne Sipposellegastroenterologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • hallintotieteiden tohtori Jari Roy Lee Kaivo-ojallesuunnittelumaantieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Teemu Juhani Kiviojalle bioinformatiikan dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Nina Karpovalle, Doctor of Philosophy, molekyyligenetiikan dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Jukka Kristian Jalavalletaloushistorian dosentin arvon

22.10.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • hammaslääketieteen tohtori Sirpa Tellervo Arteellehampaiston kehitys- ja oikomishoidon dosentin arvon
 • professori, hammaslääketieteen tohtori Yrsa Birgersdotter Le Bellille purentafysiologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Igor Kudasheville venäjän kääntämisen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Elísabet Einarsdóttirille, Doctor of Philosophy, ihmisgenetiikan dosentin arvon
 • Thomas Matthew Robsonille, Doctor of Philosophy, kasviekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kati Marita Donnerille perinnöllisyystieteen dosentin arvon
 • Ari Matti Jumpposelle, Doctor of Philosophy, ympäristöekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Satu Helena Kuurelle kehitysgenetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anne Elisa Polville ihmisgenetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Arto Tapio Pulliaisellemolekyylimikrobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuija Sofia Marjatta Ruoho-Airolalleympäristömuutoksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Carita Savolainen-Kopralle virologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Unni Kjaernesille sosiologian dosentin arvon

24.9.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kokeellisen lastenhematologian ja -onkologian dosentti Kirsi Maarit Helena Jahnukaiselle opetusalaa muuttaen lastenhematologian ja -onkologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jussi Aslak Laitilalle matematiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marja Kaarina Kankaanrinnallematematiikan dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Chunjiang Liulle, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Doktor der Naturwissenschaften, ekologisen ympäristönsuojelun dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Julie Sue Byrd Clarkille, Doctor of Philosophy, monikulttuurisuuskasvatuksen dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Jyrki Tapani Reunamollekasvatustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sami Jussi Paavolalle oppimisen filosofian dosentin arvon
 • psykologian tohtori Hanna Kristiina Jokinen-Salmelalleneuropsykologian dosentin arvon
 • psykologian tohtori Christoffer Niklas Mathias Granöllekliinisen psykologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Carin Matilda Emelie Hellmanillesosiologian dosentin arvon
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Martti Miikka Pyykkösellesosiologian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Rafael Henrik Juhana Lemetillekäytännöllisen filosofian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • professori, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Eija Sinikka Poudalle ympäristötaloustieteen dosentin arvon
 • elintarviketieteiden tohtori Laura Maria Nyströmilleelintarvikekemian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Mirja Hannele Mikkilällemetsäekonomian ja markkinoinnin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Liisa Haapalaiselle bakteriologian dosentin arvon

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Minna Marjaana Rajamäellepieneläinten sisätautiopin dosentin arvon

12.9.2012

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Lari Tapio Lehtiölle rakennebiologian dosentin arvon

10.9.2012

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Anu Susanna Näreaholleeläinlääketieteellisen parasitologian dosentin arvon

1.8.2012

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • professori emeritus, filosofian tohtori Fred Göran Karlssonille suomen kielen dosentin arvon

5.7.2012

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • psykologian tohtori Jari Matti Ensio Takatalolle ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen psykologian dosentin arvon

28.6.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Taisto Askonpoika Sarkolallelastentautiopin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Reija Maria Klemetille kansanterveystieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Päivi Kristina Hotakaiselle kliinisen kemian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Jukka Markus Putaalalle neurologian dosentin arvon
 • terveystieteiden tohtori Hilkka Helena Soinille hoitotieteen dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tuomas Leo Herman Tammelallesyöpäbiologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Ville Pertti Pulkkiselle molekyylibiologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Mikko Johannes Olinille kalataloustieteen dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Laura Anita Uusitalolleakvaattisten tieteiden dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Lari Olavi Vainiolle, Doctor of Philosophy, kognitiivisen psykologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Outi Marjatta Mannisellekasvinjalostustieteen dosentin arvon

19.6.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Antti Juhani Kolehmaiselle perhe- ja jäämistöoikeuden dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Satu Susanna Vehkavaarallesisätautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Ulla Meri Kaarina Wartiovaara-Kautollekokeellisen hematologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ulla Heidi Bromsille kansanterveystieteen dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Veli-Matti Saariselle yleisen kirjallisuustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Arnold Survolle folkloristiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sirkka Tellervo Knuuttilalle yleisen kirjallisuustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Martta Helena Heikkilälle estetiikan dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Risto Tapio Koivulle radiokemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jaana Maija Hallalle kallioperägeologian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Marjo Kristiina Brunilalleyhteiskuntatieteellisen kasvatustieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marko Jacob Gerrit van den Bergillehistoriallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • hallintotieteiden tohtori Asta Helena Valveelleympäristöpolitiikan ja teknologiatutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Nando Kristian Malmelinille viestinnän dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Aleksi Heikki Samuel Lehtoselle metsäekologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Juho Antti Rantalallemetsänhoidon teknologian dosentin arvon

4.6.2012

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Jan Fookille, professori, Doctor of Philosophy, sosiaalityön dosentin arvon

30.5.2012

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Yury Shtyroville, professori (ma), Doctor of Philosophy, kognitiivisen neurotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Taina Tuulikki Välimaalle logopedian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Taina Maria Saarisellekorkeakoulupolitiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Helena Lehtoselle kognitiivisen neurotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Piia Maria Björnille erityispedagogiikan dosentin arvon
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Johannes Teittiselleerityiskasvatuksen dosentin arvon

24.5.2012

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Måns Elis Huldénille, Doctor of Philosophy, kieliteknologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Katriina Sunille dosentin arvon alana suomi toisena kielenä
 • filosofian tohtori Kalle Tuomas Puolakalle estetiikan dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Petteri Tapio Nurmelletietojenkäsittelytieteen dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Matti Juhani Järvisalolletietojenkäsittelytieteen dosentin arvon

18.5.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Sabine Frerichsille, Doctor of Social Sciences, oikeussosiologian dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Risto Kyösti Kontiolle leukakirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Jari Veli Räsäselle kirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Anna Maaria Sankilalle patologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sirkku Talvikki Saarikoskellemolekyyligenetiikan dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Nina Charlotta Lindforsille käsikirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Risto Mikko Juhana Seppäselle sisätautiopin dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Klaus Juhani Karttuselle indologian ja antiikin etnografian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marina Vituhnovskaja-Kauppalalle Venäjän tutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pekka Jalmari Kauppalalle Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Toivo Mikael Flinkille Suomen ja Venäjän historian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Tuomo Albinus Niemelälle kasvi- ja sienitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Veli-Matti Leppäselle proteiinikemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kristiina Irma Helena Himaselle kasvien kehitysbiologian dosentin arvon

Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sakari Edvard Sarkkolalle suometsätieteen dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Sami Antti Juhani Myyrälle maatalousekonomian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Katri Annikki Jakosuolle kuluttajaekonomian dosentin arvon

8.5.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kauppatieteiden tohtori Janne Matti Tapio Häyrysellearvopaperimarkkinaoikeuden dosentin arvon

2.5.2012

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Giacomo Bottàlle, Doctor of Philosophy, kaupunkitutkimuksen dosentin arvon
 • Eva Grace Tellervo Greenille, Doctor of Philosophy, sosiaalipsykologian dosentin arvon
 • David Keith Lawsonille, Doctor of Philosophy, kehitysmaatutkimuksen dosentin arvon

Svenska social- och kommunalhögskolanin hallituksen esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Bo Axel Mikael Nygårdillesosiaalipolitiikan dosentin arvon

30.4.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kokeellisen urologian dosentti Antti Sakari Rannikolleopetusalaa muuttaen urologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Martin Leheckalle neurokirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Mika Petteri Harjulle silmätautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Hanna Agneta Thorénille suu- ja leukakirurgian dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Timo Tapio Myöhäselle farmakologian dosentin arvon

30.3.2012

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Suvi Kaija Josefiina Stoltille logopedian dosenin arvon

20.3.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Outi Kaarina Mantereelle psykiatrian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Sanna Maria Siitoselle kliinisen kemian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Tuula Kristiina Aallollelastenreumatologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Ilkka Pellervo Mattilalle lasten sydänkirurgian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Outi Elina Luovalle Itä-Aasian tutkimuksen dosentin arvon
 • Ekaterina Gruzdevalle, Doctor of Philosophy, yleisen kielitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jessica Parland-von Essenille historian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Valentin Polishchukille, Doctor of Philosophy, tietojenkäsittelytieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jukka Olavi Suomelalletietojenkäsittelytieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Vesa Markus Hänniselle fysikaalisen kemian dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Mikko Tuomas Airavaaralle farmakologian ja lääkekehityksen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Vidya Velagapudille, Doctor of Philosophy, biokemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Markku Tapio Varjosalolle molekulaarisen systeemibiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuomo Henrik Walleniuksellemetsäekologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Lasse Ruokolaiselle ekologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Justus Otto Karolus Reunasellemikrobiologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Markku Tuomas Larjavaaralle globaalin metsäekologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Katri Johanna Eskelinille mikrobiologian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Aimo Kalevi Tiilikaisellemarkkinoinnin dosentin arvon

2.3.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Anna Pauliina Mäki-Petäjä-Leinoselleperheoikeuden dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Vesa Armas Korhoselleyliopistopedagogiikan dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Lea Marita Laukkaselle, Doctor of Philosophy, kansantaloustieteen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Hanna Maria Wassille yleisen valtio-opin dosentin arvon

20.2.2012

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Outi-Inkeri Elisabet Lehtipuulle Uuden testamentin eksegetiikan dosentin arvon

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Aki Juhani Laaksolle neurokirurgian dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Miikka Päiviö Peltomaallekorva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Kauko Samuel Saarilahdellesädehoidon ja syöpätautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Daniel Strbianille kokeellisen neurologian dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Jukka Matti Vakkilallelastentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Raija Vanhalalle lastenneurologian dosentin arvon
 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Maria Susanna Virolaisellepatologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Harri Tuomas Juhani Kilvelle, Doctor of Philosophy, elokuva- ja televisiotutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Leelo Keevallikille viron kielen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Heli Tellervo Tissarille englantilaisen filologian dosentin arvon
 • musiikin tohtori Ilkka Sakari Taitolle musiikkitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Minna Sarantola-Weissille kulttuurihistorian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Henna Makkonen-Craigille suomen kielen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Filip Carl Henrik Högnabballe sienitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Oula Antti Rafael Peñate Medinalle kliinisen biokemian dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kasvatustieteen tohtori Sinikka Hannele Pölläselle käsityön didaktiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Eero Juhani Järvikivelle psykolingvistiikan ja fonetiikan dosentin arvon (korjaus 13.12.2011 tehtyyn päätökseen)

16.2.2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Kim Patrik Talukselle energiaoikeuden dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • yhteiskuntatieteiden tohtori Ritva Tuulikki Linnakankaallesosiaalipolitiikan dosentin arvon

30.1.2012

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Kirsti Johanna Tammiselle sovelletun matematiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jari Juhani Hoviselle orgaanisen kemian dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Markus Mikael Forsbergille farmakologian dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • elintarviketieteiden tohtori Jussi Tapio Loposelleviljabiokemian dosentin arvon

17.1.2012

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • kokeellisen neurologian dosentti Pentti Juhani Tienarilleopetusalaa muuttaen neurologian dosentin arvon
 • professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Jukka Tapio Saloselle epidemiologian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Torsten Andreas Lindénille ekologian ja evoluutiobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuula Marita Niskaselle sienitieteen dosentin arvon
 • Amber Teacherille, Doctor of Philosophy, ekologisen genetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Riikka Jaana Paloniemelleympäristöpolitiikan dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • yhteiskuntatieteiden tohtori Kristi Ida Clarkelle sosiaalityön dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Heli Saarikoskelle, Doctor of Philosophy, ympäristöekonomian dosentin arvon
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Iryna Herzonilleagroekologian dosentin arvon

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Anna-Maija Kristiina Virtalalle, Doctor of Philosophy, eläinlääketieteellisen epidemiologian dosentin arvon

5.1.2012

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Klaus Braxille yleisen kirjallisuustieteen dosentin arvon

22.12.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen ja kirurgian tohtori Kalevi Juhani Hietaniemelleortopedian ja traumatologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Mika Harri Meitzille, Doctor of Philosophy, ekonometrian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Soile Aulikki Juujärvellesosiaalipsykologian dosentin arvon
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Pekka Herkmanilleviestinnän dosentin arvon
 • Larissa Titarenkolle, professori, Doctor of Science, sosiologian dosentin arvon
 • yhteiskuntatieteiden tohtori Timo Tapani Harrikarillesosiaalityön dosentin arvon

13.12.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Mikko Tapani Anttoselle kokeellisen synnytys- ja naistentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Carla Martina Lohmanille radiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Denis Kainoville infektiobiologian dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Tapio Ari Antero Halkoaholle petrologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tomi Petteri Luodolle paleolimnologian dosentin arvon
 • tekniikan tohtori Markku Mikael Vainiolle fysikaalisen kemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anu Johanna Airaksiselle radiokemian dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Anthony Baden Bishoppille, Doctor of Philosophy, kasvien kehitysbiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Markku Michel Jeltschille proteiinikemian dosentin arvon
 • David Johannes Kotzelle, Doctor of Philosophy, ympäristötieteiden dosentin arvon
 • Maria Kristiina Lehtiselle, Doctor of Philosophy, neurobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Otto Kullervo Miettiselle sienitieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kristiina Marita Vuoriolle akvaattisten tieteiden dosentin arvon

Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Eila Kyllikki Jeroselle kestävän kehityksen kasvatuksen dosentin arvon
 • kasvatustieteen tohtori Leila Kyllikki Pehkosellekasvatustieteen dosentin arvon
 • professori, tekniikan tohtori Jari Antero Multisillalle opetus- ja oppimisteknologian dosentin arvon
 • psykologian tohtori Jari Marko Tapani Lahdelle kliinisen psykologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Eero Juhani Järvikivelle psykolingvistiikan dosentin arvon

På Svenska social- och kommunalhögskolans styrelsens framställning

 • har ekonomie doktor Denise Margareta Salin beviljats titeln docent i organisationers socialpsykologi

1.12.2011

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Leena Sinikka Kolehmaiselle germaanisen filologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anu Anneli Korhoselle alue- ja kulttuurintutkimuksen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Pentti Määttäselle semiotiikan dosentin arvon
 • Katja Johanna Ritarille, Doctor of Philosophy, uskontotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Sara Pirjetta Routarinteelle suomen kielen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Marja Elina Tiilikaiselle uskontotieteen dosentin arvon

30.11.2011

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Mihail Kopoteville Venäjän kielen dosentin arvon

29.11.2011

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • tekniikan tohtori Olli Pekka Lehtoselle laskennallisen kemian dosentin arvon

25.11.2011

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Reetta Suvi Sanelma Kariolalleperinnöllisyystieteen dosentin arvon

16.11.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Maciej Maurycy Lalowskille, Doctor of Philosophy, lääketieteellisen biokemian dosentin arvon

Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • farmasian tohtori Hannu Ensio Mönkköselle biokemiallisen farmakologian dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Pentti Olavi Kemppaiselle viestinnän dosentin arvon

11.11.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Mikko Ilari Mäyränpäälle kokeellisen patologian dosentin arvon

4.11.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Mauri Tapio Aallolle päihdepsykiatrian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Heini Johanna Lassukselle kokeellisen synnytys- ja naistentautiopin dosentin arvon
 • filosofian tohtori Annamari Lundqvistille epidemiologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Cinzia Sartille kansanterveystieteen dosentin arvon

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Brendan James Battersbylle, Doctor of Philosophy, molekyyligenetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori William Graham Hennahille ihmisgenetiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Maria Johanna Laamaselle akvaattisten tieteiden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Samu Henrik Petteri Mäntyniemellekalastusbiologian dosentin arvon
 • kasvipatologian dosentti Elina Sisko Roineelle opetusalaa muuttaen molekyylimikrobiologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Kimmo Kalervo Tanhuanpäälle biologisen mikroskopian dosentin arvon

Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • oikeustieteen tohtori Timo Tuomas Kuokkasellekansainvälisen oikeuden dosentin arvon

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Philipp Peter Tajin Schmidt-Thomélleympäristögeologian dosentin arvon
 • Dmitri Moisseeville, Doctor of Philosophy, meteorologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Ilona Anniina Riipiselle fysiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tommi Taneli Härkäselle tilastotieteen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuukka Taneli Petäjälle fysiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Jarno Olavi Talposelle matematiikan dosentin arvon
 • filosofian tohtori Veli-Matti Tiaiselle fysiikan dosentin arvon

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori Jarkko Kristian Niemelle maatalousekonomian dosentin arvon

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • eläinlääketieteen tohtori Laura Talvikki Hännisellesoveltavan etologian dosentin arvon

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Hadle Oftedal Andersenille pohjoismaisen kirjallisuuden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Tuula Tua Maarit Korhoselle Kreikan kirjallisuuden dosentin arvon
 • filosofian tohtori Raili Annikki Liimataiselle saksan kielen ja kääntämisen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anne Kaarina Mäntyselle suomen kielen dosentin arvon
 • filosofian tohtori Riikka Johanna Rossille kotimaisen kirjallisuuden dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Hanna Maria Kuuselle talous- ja sosiaalihistorian dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Sirpa Sinikka Sassille viestinnän dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Juha Kalevi Tuunaiselle sosiologian dosentin arvon

4.10.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Piia Kristiina Vuorelalle kokeellisen synnytys- ja naistentautiopin dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Lea Irene Veijolalle gastroenterologian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Anu-Maria Loukolalle molekyyligenetiikan dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Eeva Helena Käävälle fysiatrian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Eeva Lotta Joutsi-Korhoselle kliinisen kemian dosentin arvon
 • filosofian tohtori Piet Matias Finckenbergille farmakologian ja toksikologian dosentin arvon
 • lääketieteen tohtori Mari Kristiina Malmströmille lasten allergologian dosentin arvon.
Oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä 
 • oikeustieteen tohtori Päivi Hannele Tiilikalleviestintäoikeuden dosentin arvon.

30.9.2011

Teologisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • teologian tohtori Risto Juhani Jukolle ekumeniikan dosentin arvon

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Eeva Kaarina Berglundille, Doctor of Philosophy, ympäristöpolitiikan ja kaupunkitutkimuksen dosentin arvon
 • valtiotieteiden tohtori Anu Liisa Muurille sosiaalityön dosentin arvon

29.9.2011

Humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Minna Kristiina Nevalalle englantilaisen filologian dosentin arvon 

13.9.2011

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • valtiotieteiden tohtori Marja-Liisa Halkollekansantaloustieteen dosentin arvon
 • kauppatieteiden tohtori Jani Pentti Luodollekansantaloustieteen dosentin arvon.

  Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • filosofian tohtori Jari Olavi Vehmaanperälle teollisen biotekniikan dosentin arvon.

  Farmasian tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä
 • tekniikan tohtori Hélder Almeida Santosille farmaseuttisen nanoteknologian dosentin arvon.

5.9.2011

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • lääketieteen tohtori Tero Tapani Saukkosellelastenendokrinologian dosentin arvon
 • kehitysbiologian dosentti Patrik Allan Oskar Lassukselleopetusalaa muuttaen plastiikkakirurgian dosentin arvon.

  Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä
 • eläinlääketieteen tohtori Ruska Terhi Tuulikki Rimhanen-Finnelle zoonoosiepidemiologian dosentin arvon
 • eläinlääketieteen tohtori Ari Jukka Antero Hörmanilleympäristöterveyden dosentin arvon.

4.9.2011

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä

 • Sophie Charlotte Escutenairelle, Doctor of Philosophy, virologian dosentin arvon.

Arkisto aikaisemmista ilmoitusasioista »»