Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Tiedote hallituksen kokouksesta 21.3.2012

Työterveyshuolto esillä hallituksessa

Helsingin yliopiston henkilöstöjärjestöt ja pääluottamusmiehet ovat esittäneet huolensa veronkiertoväitteistä, jotka on liitetty julkisuudessa yliopiston työterveyshuollon järjestävään Mehiläiseen.

Helsingin yliopiston hallitus suhtautuu vakavasti yhteiskuntavastuun toteutumiseen yliopiston toiminnassa. Asiaa käsiteltiin hallituksen kokouksessa 21. maaliskuuta.

"Myös yhteistyökumppaneilta edellytetään sosiaalisesti ja eettisesti vastuullisia periaatteita. Yliopisto selvittää mahdollisuutta ottaa tällaiset periaatteet selkeämmin huomioon tulevissa hankintakilpailuissaan", rehtori Thomas Wilhelmsson sanoo.

Yliopistolla on Mehiläisen kanssa kilpailutettu, määräaikainen sopimus, jonka muuttamiseen julkisuudessa esitetyt epäilyt eivät riitä syyksi. Rehtori on kuitenkin tavannut Mehiläisen toimitusjohtajan ja ilmaissut yliopistolaisten huolen tilanteesta. Tällöin sovittiin, että henkilöstön edustajille järjestetään mahdollisuus keskustella Mehiläisen johdon kanssa asiasta. Keskustelun ajankohdasta sovitaan henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

Thomas Wilhemsson
Helsingin yliopiston rehtori
Puh. (09) 191 222 11
thomas.wilhelmsson@helsinki.fi

Esa Hämäläinen
Helsingin yliopiston hallintojohtaja
Puh. (09) 191 222 12
esa.hamalainen@helsinki.fi