Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet
Tiedote hallituksen kokouksesta 15.6.2011

Helsingin yliopistolle laadittiin omistajapolitiikka

Helsingin yliopistolle on laadittu omistajapolitiikka, jossa määritellään, mitä yliopisto omistaa ja miksi. Omistajapolitiikassa konsernin omistukset on jaettu ryhmiin kiinteistöt, privilegioihin perustuva yritystoiminta, ulkoistetut palvelut ja yliopiston tutkimukseen perustuva start up -yritystoiminta. Omistajapolitiikka sai hallituksen hyväksynnän.

Vastuuvapauden myöntäminen Yliopiston Apteekin hallituksen jäsenille ja apteekkarille ja uusi hallitus

Hallitus myönsi vastuuvapauden ja valitsi Yliopiston Apteekin hallitukseen uudet jäsenet: rehtori Thomas Wilhelmsson, professori Olli Mäenpää, professori Marja Airaksinen, professori Riitta Tulamo, kvestori Ilkka Hyvärinen, VT Juha Korppi-Tommola ja johtaja Tuomo Lähdesmäki.

Helsingin yliopiston toimitilojen kehittämisohjelma ja investointisuunnitelma

Hallitus hyväksyi toimitilojen kehittämisohjelman ja siihen liittyvän investointisuunnitelman, jossa on Helsingin yliopiston näkemys toimintojen kannalta keskeisten rakennushankkeiden toteutustarpeesta ja kiireellisyysjärjestyksestä.

Helsingin yliopiston viestintä
Kirsti Lehmusto
Viestintäjohtaja