Helsingin yliopiston viestintä
Tiedote hallituksen kokouksesta 9.6.2010

Hallitus asetti Kansalliskirjastolle johtokunnan

Tiedote hallituksen kokouksesta 9.6.2010

Hallitus vahvisti yliopiston rahastojen vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2009 ja päätti tilikauden ylijäämistä (Ilkka Hyvärinen, 191 22213)

Yliopiston omien varojen tilintarkastajaksi tilikaudeksi 1.1.-31.12.2010 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Se valittiin myös Yliopiston Apteekin ja Yliopistopainon tilintarkastajaksi 1.1.-31.12.2010.

Hallitus hyväksyi yliopiston toimitilojen kehittämistavoitteet, toimitilojen kehittämisohjelman ja siihen sisältyvän investointisuunnitelman 2010 - 2012 (Anna-Maija Lukkari, 191 22355).

Vararehtori Jukka Kola esitti hallitukselle tilannekatsauksen vuoden 2010 tutkintotavoitteista ja ennusteen tutkintomääriksi. Keskusteltiin erilaisista tutkintojen suorittamista jouduttavista toimenpiteistä (Jukka Kola 191 22216).

Hyväksyttiin Kansalliskirjaston, tutkijakollegiumin, koe-eläinkeskuksen, kielikeskuksen, fysiikan tutkimuslaitoksen, Tietotekniikan tutkimuslaitoksen (HIIT) ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM) johtosäännöt (Marianne Jalovaara, 191 22218).

Kansalliskirjastolle asetettiin johtokunta:

Puheenjohtajana toimii professori Hannu Niemi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja:
Varsinainen jäsen: erikoistutkija Markku Suvanen
Varajäsen: kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin

Kirjastosektoreiden edustajat:
Ammattikorkeakoulut – konsortio
Varsinainen jäsen: tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Varajäsen: kirjastonjohtaja Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Erikoiskirjastojen neuvosto:
Varsinainen jäsen: kirjastonhoitaja Silja Rekomaa, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Varajäsen: erikoissuunnittelija, informaatikko Jarmo Saarikko, Metsäntutkimuslaitos

Yleisten kirjastojen neuvosto:
Varsinainen jäsen: kirjastotoimen apulaisjohtaja Mikko Vainio, Helsingin kaupunginkirjasto – Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Varajäsen: kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto, Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto

Yliopistokirjastojen neuvosto:
Varsinainen jäsen: ylikirjastonhoitaja Mirja Iivonen, Tampereen yliopiston kirjasto
Varajäsen: överbibliotekarie Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek

Helsingin yliopiston edustajat:
Varsinainen jäsen: professori Hannu Niemi
Varajäsen: dekaani, professori Aila Lauha
Varsinainen jäsen: professori Eero Puolanne
Varajäsen: professori Kielo Haahtela
Varsinainen jäsen: dekaani, professori Anna Mauranen Varajäsen: varadekaani, professori Leena Krokfors

Kansalliskirjaston henkilökunta:
Varsinainen jäsen: sovellussuunnittelija Ere Maijala
Varajäsen: suunnittelija Juha Korvenpää

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta:
Varsinainen jäsen: TK Joona Salminen
Varajäsen: valtiot. yo. ja fil. yo. Veera Laine

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Helsingin yliopiston yhteisesti nimeämät edustajat:
Varsinainen jäsen: Suomen Pankin johtokunnan jäsen Sinikka Salo
Varajäsen: Yleisradion strategia- ja kehitysjohtaja Ismo Silvo Varsinainen jäsen: professori Mikko Viitasalo
Varajäsen: Kustannusosakeyhtiö Tammen toimitusjohtaja Anne Valsta
Varsinainen jäsen: Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho
Varajäsen: Gaudeamus Kustannus Oy:n kustannusjohtaja Tuomas Seppä

Helsingin yliopiston viestintä
Terttu Nurro
lehdistöpäällikkö