Helsingin yliopiston viestintä
Tiedote hallituksen kokouksesta 8.10.2009

Hallitus hyväksyi johtosäännön ja vaalijohtosäännön

Johtosääntö antaa määräykset yliopiston yksikkörakenteesta, monijäsenisistä toimi- ja yhteistyöelimistä ja niiden koosta, hallintoelinten toiminnasta, yliopiston johtamisesta ja johtajien vastuista, taloudellisesta toiminnasta, johdon ja hallintoelinten valinnoista sekä henkilöstön tehtäviin ottamisesta ja tehtävien kelpoisuusvaatimuksista.

Johtosäännön mukaan yliopistokollegioon kuuluu 50 jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen, tiedekuntaneuvostoihin kuuluu dekaanin lisäksi 10 tai 18 jäsentä. Kollegion jäsenistä 20 valitaan professoreiden, 15 muiden opettajien ja tutkijoiden ja muun henkilökunnan keskuudesta, ja HYY valitsee 15 opiskelijaa.

Kollegio nimittää hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee rehtorin ja päättää vararehtoreiden lukumäärästä, valinnasta ja tehtävistä rehtorin esityksestä. Tiedekuntaneuvosto valitsee dekaanin, rehtori vahvistaa valinnan. Laitoksen johtajan valitsee laitosneuvosto, dekaani vahvistaa valinnan.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Kira Ukkonen, puhelin 191 22540, kira.ukkonen@helsinki.fi

Vaaleilla valitaan tiedekuntaneuvostoon ja laitosneuvostoon professoreiden edustajat ja varaedustajat sekä muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön edustajat ja varaedustajat. Opiskelijoiden valinnasta yliopiston hallintoelimiin määrää ylioppilaskunta. Nyt hyväksyttyä vaalijohtosääntöä täydennetään yliopistolain (558/2009) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten ja yliopistokollegion jäsenten ja varajäsenten valinnan osalta ennen seuraavan hallituksen ja seuraavan yliopistokollegion valintaa.

Tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit pidetään 16. ja 17. marraskuuta 2009. Vaaliluettelo on nähtävänä 12.10. – 20.10. Ehdokasasettelu alkaa 26.10 ja päättyy 3.11.

Lisätietoja vaalijohtosäännöstä: Yliopistonlakimies Marianne Jalovaara, puhelin 191 22218, marianne.jalovaara@helsinki.fi

Helsingin yliopiston viestintä
Terttu Nurro
Lehdistöpäällikkö
p. (09) 191 22598
terttu.nurro@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/yliopisto/index.html