University homepage Suomeksi På svenska In English
University of Helsinki Department of Geography
 
Department of Geography
Welcome
About

Paula Kuusisto-Hjort

M.Sci, University of Helsinki 2002
M.Sci (Tech), Helsinki University of Technology 1999
PhD student

Contact Information

Department of Geography
PO Box 64 (Gustaf Hällströminkatu 2)
00014 University of Helsinki
Finland

Tel: +358 (0)9 19151043
Fax: +358 (0)9 19150760

Email: paula.kuusisto-hjort@helsinki.fi

 

Research interests
  • Urban stream sediments
  • Urban hydrology
  • Groundwater quality
  • Environmental geochemistry

Research

I started my studies at the Helsinki University of Technology at the Department of Environmental Engineering. Later on I got interested in physical geography and graduated from the Department of Geography in 2002. During 2002-2003 I worked at the university as a project researcher in a co-operative project “Water bodies in the urban environment and their management (RYVE)”.

Currently I am doing PhD research on heavy metal concentration of urban stream sediments. In the first part of my thesis I have studied the spatial distribution of heavy metals in the sediments of an urban stream called Gräsanoja. The aim is to assess the level of contamination and describe the spatial variability of heavy metals in the sediments. The second part of my thesis is focused on the affect of individual land use types on metal contamination. For this purpose I have collected stream sediment samples that represent industrial, commercial, residential and recreational areas from different parts of Helsinki metropolitan area.

Publications:

Kuusisto, Paula (2004). Faktaa ja asennekasvatu sta vedestä. CLARKE, ROBIN & JANNET KING (2004). The atlas of water. Mapping the world’s most critical resource. 127s. Earthscan, London. Book review. Terra 116:4, 283-285.

Kuusisto, Paula (2004). Maapallon luonnonjärjestelmä: Maaperä ja maannokset. Teoksessa:  Pekkanen, Risto, Janne Kostamo & Sakari Viertiö (toim.) Gaia - Suuri maailmankartasto, 34-35. Weilin & Göös, Helsinki.

Kuusisto, Paula (2004). Miten purot muuttuvat kaupungistumisen myötä? Tekniikka ja kunta 1/2004, 48-50.

Kuusisto, Paula (2002). Kaupunkirakentamisen vaikutus pieniin valuma-alueisiin ja vesistöihin Suomessa. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B 48. 69 s.

Kuusisto, Paula (2000). Arktisen alueen rajaaminen. Terra 112, 165-167.