University homepage Suomeksi På svenska In English
University of Helsinki Department of Geography
 
Department of Geography
Welcome
About

Jani Vuolteenaho, PhD


Department of Geography
PO Box 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 University of Helsinki
Finland

Tel: +358 (0)9 191 51043
or: +358 (0)40 757 8168
Fax. +358 (0)9 191 50760
E-mail: jani.vuolteenaho@helsinki.fi


 

Education

 • Doctor of Philosophy, 2001, University of Oulu
 • Master of Philosophy, 1995, University of Oulu
 • High school graduation, 1987, Toppila High School  

Teaching experience (currently on research leave)

 • urban and planning geography
 • cultural and regional geography
 • geoinformatics
 • quantitative and qualitative methodology

Other academic activities

 • Editor-in-chief of Terra (2005–2006), managing editor of Terra (2003–2005)
 • Editor of Nordia Geographical Publications, 1996–2001

Research interests

 • urban transformation
 • place names and urban identities
 • disciplinary history
 • methodology

Currently, I am carrying out research on the toponymic landscape of Helsinki in an interdisciplinary project (ONOMASTADI – Transformation of onomastic landscape in sociolinguistically diversifying neighbourhoods of Helsinki, 2004–2009) with linguists. Having both empirical and theoretical ambitions, our cross-disciplinary project combines intensive empirical analyses with recent conceptual insights on the relationship of space, power and language.

My previous research covers a wide range of topics: from postindustrial urban regeneration (e.g. shopping malls, pedestrianization in city centers) and everyday urban unemployment to disciplinary historical trends in human geography.

Selected publications

Vuolteenaho, J. (forthcoming). Urban toponymy’s challenges: a geographer’s perspective. Proceedings of the XXII International Congress of Onomastic Sciences. Pisa, Università di Pisa.

Ainiala, T. & J. Vuolteenaho (2006). How to study urban omnomastic landscape? Acta Onomastica 47, 58–63.

Vuolteenaho, J. (2006). Katseita maantieteen taustapeiliin [Backward glances at geography]. Terra 118: 1, 1–2.

Vuolteenaho, J. & T. Ainiala (2005). Urbaanin paikannimistön haasteita – kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella [English abstract: Urban toponymy’s challenges – from disciplinary traditions of linguistics and geography to everyday place names in metropolitan Helsinki]. Alue ja ympäristö 34: 1, 4–18.

Vuolteenaho, J. (2005). Kaupunkitilan elävöittäminen: jälkimodernin muutoksen megatrendeistä Oulun kävelykadulle [English abstract: Enlivening urban space: from mega-trends of postmodern change to Oulu’s pedestrian street]. Terra 117: 2, 91–108.

Vuolteenaho, J . (2005). Uusköyhyys ja jälkimoderni urbanismi: avauksia kansainväliseen keskusteluun ja suomalaiseen kaupunkiköyhyyteen. [New poverty and postmodern urbanism: explorations into international debates and Finnish urban poverty ]. In Kopomaa, T. & T. Melkki (eds): Kaupunkisosiaalityötä paikantamassa. Yliopistopaino, Helsinki.

Ainiala, T. & J. Vuolteenaho (2005).Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamana [Urban transformation, identies and onomastic landscape]. Virittäjä 109: 3, 378–394.

Vuolteenaho, J. (2004). Globalisaatio maantieteen haasteena. [Globalization as a challenge for geography ]. Terra 116: 4, 225–226.

Vuolteenaho, J. (2004). Kaupungistuminen [Urbanization]. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds): Gaia, 56–57. Weilin+Göös, Espoo.

Vuolteenaho, J. (2004). Talous ja globalisaatio [Economy and globalization]. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds): Gaia, 62–63. Weilin+Göös, Espoo.

Vuolteenaho, J.& J. Suikkanen (2003).Paikkatietojärjestelmät, spatiaalinen mallinnus ja maantiede: yhteiskuntatutkimuksen ja -suunnittelun näkökulmia [English abstract: Geographical information systems, spatial modelling and geography: perspectives on societal research and planning]. Terra 115: 3, 179–191.

Pellikka, P. & J. Vuolteenaho (2003; eds). Geoinformatiikan teemanumero [Theme issue on geoinformatics]. Terra 115: 3. 118 s.

Vuolteenaho, J. (2003). Rakkautta ja anarkiaa lefebvreläisittäin. [Love and anarchy à la Lefebvre]. Yhdyskuntasuunnittelu 40: 3–4, 104–107.

Vuolteenaho, J. (2003). Bologna-prosessi haastaa maantieteilijätkin. [ The Bologna Process challenges geographers]. Terra 115: 4, 257–258.

Vuolteenaho, J. (2002). ”Uusia sanoja, uusia maailmoja”: tekstuaalisuus, sosiaalisesti tuotettu tila ja maantieteen kulttuurinen käänne [English abstract: “New words, new worlds”: textuality, socially constructed space and geography’s cultural turn]. Terra 114: 4, 237–252.

Vuolteenaho, J. (2002).Urbaanin syövereissä? Työttömyys, asumalähiö ja kaupunkiarjen tilallinen käytäntö [English abstract: Suburban slums? Unemployment, residential neighbourhoods and the spatial practice of urban life]. Janus 10: 3, 193–215.

Vuolteenaho, J. (2002). Maantieteellinen filosofikabinetti. [A geographical cabinet of philosophers]. Terra 114: 2, 108–110.

Vuolteenaho, J. (2001). Työn lopun kaupunki. Arjen maantiede, työttömyys ja kulttuurinen muutos [English abstract & summary: A city where the work ends: everyday geography, unemployment and cultural change]. Nordia Geographical Publications 30: 3. 255 p.

Vuolteenaho, J. (2001). Yhdistävä, ahdistava koti: työmarkkinamarginaalisia tarinoita privaatista [(Dis)connecting home: occupationally marginal narratives on private space]. Alue ja Ympäristö 30: 2, 3 –20.

uolteenaho, J. (1999). Learning from Rotuaari: cultural change and local pedestrian renaissance. Nordia Geographical Publications 28: 2, 35 –58.