Ympäristö ja ilmasto

Kuva: Heini Rosqvist

Ympäristön maailmanlaajuisen muutoksen kuvaaminen ja ymmärtäminen on laitoksen tutkimuksessa tärkeällä sijalla. Tutkijat pureutuvat luonnollisen ympäristönmuutoksen eri skaaloihin analysoiden yhtä lailla luonnollisia kuin ihmisen aiheuttamia ympäristönmuutoksia lukuisin eri tutkimusmenetelmin ja -aineistoin. Tutkimuskohteet voivat sijaita aivan lähiympäristössämme tai levittäytyä maailmalle aina tropiikista polaarialueille. Tutkimuksen aikaskaalat ulottuvat varhaisimmista geologista kausista aina tulevaisuuden ennakointiin. Nykyajan polttavat ympäristökysymykset kuten ilmastonmuutos, ympäristön kemiallisen tilan heikkeneminen tai luonnonvarojen ehtyminen ovat tutkimuksemme keskeistä ydintä.

Hiilen kierto on esimerkki ympäristömme perusmekanismeista, jota laitoksella tutkitaan  moniin kysymyksiin liittyen: Karbonaattikivien hiili-isotooppien avulla voidaan selvittää ilmakehämme syntyvaiheisiin liittyviä tapahtumia, jotka juontuvat aina kallioperämme kehityksen varhaisvaiheisiin. Vesien liukoisesta hiilestä voidaan päätellä sen alkuperää tai ikää, soissa ja maaperässä muodostuva ja varastoituva hiili on tärkeä komponentti ilmakehän kasvihuonekaasujen hiilidioksidi- ja metaanitaseessa. Veteen liittyvät tutkimukset puolestaan koskettavat etenkin Itämerta, järviämme ja jokiluontoa. Myös pohjavedet ja niiden suojeluun tai viisaaseen käyttöön liittyvät kysymykset ovat eräs laitoksen tutkimuksen painopisteistä.

Laitoksella tutkitaan