Taitan tutkimusasema (Taita Research Station)

Kuva: Tino Johansson

Helsingin yliopiston vuonna 2011 avaama tutkimusasema Keniassa sijaitsee Taitan piirikunnassa. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista.

Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi-ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta. Alue sopii ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Alueella on tehty geoinformatiikan professori Petri Pellikan johdolla vuosia monialaista ja poikkitieteellistä tutkimusta yhteistyössä kenialaisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja yliopiston biotieteellisen tiedekunnan ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kanssa. Taitan tutkimusasema tarjoaa majoitus-ja tutkimusresursseja ei vain Helsingin yliopiston tutkijoille, vaan myös kenialaisille ja ulkomaisille tutkijoille.