IPY-CRYO, Vestfonna-jäätikön etumaasto

IPY-CRYO

Vastaava tutkija

Salonen, Veli-Pekka

Kuvaus

Projektin tarkoituksena on rekonstruoida Huippuvuorten Koillismaalla sijaitsevan Vestfonna-jäätikön viime jääkauden aikaista ja sen jälkeistä historiaa modernein geologisin analyysein. Tutkimus kytkeytyy edellisen IPY-vuoden (1958-59) Kinnvika retkikunnan työhön, ja sen lähimpänä tavoitteena on ymmärtää sensitiivisten arktisten jäätiköiden ilmastovasteita tarkalla resoluutiolla. Alue on hyvin niukasti tutkittua, erittäin vaikeapääsyistä ja työskentelyolosuhteiltaan haastava. Tutkimus toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä, jossa partnereina ovat mm. Arktinen keskus, Uppsalan yliopisto ja Puolan tiedeakatemian polaaritutkimusyksikkö.

Tavoite

Vestfonna-jäätikön viime jääkausisyklin mallinnus, Koillismaan ilmashistorian ja ilmastovasteiden tarkennus, Holoseenin paleolämpötilojen rekonstruointi

Menetelmät

Glasiaalisedimentologia, merigeologinen näytteenotto, paleolimnologia, foraminiferianalyysit, chironomidianalyysit, ajoitusmenetelmät, jäätikkömallinnus

Paikka- tai aikaulottovuus

Huippuvuorten Koillismaa, viimeiset 125 000 vuotta (Eemistä Holoseeniin)

Aikataulu

päättyy 31.12.2010

Työntekijät

Veli-Pekka Salonen, Anu Kaakinen, Seija Kultti, Antti Ojala, Frauke Kubischta, Tomi Luoto, Kati Laakso

Julkaisut

Anu Kaakinen, Veli-Pekka Salonen, Frauke Kubischta, Kari O. Eskola, Markku Oinonen. 2009: Weichselian glacial stage in Murchisonfjorden, Nordaustlandet, Svalbard. Boreas, DOI: 10.1111/j.1502-3885.2009.00092.x Volume 38, Issue 4, 718-729.

Kubischta, F., Knudsen, K.L., Kaakinen, A. & Salonen, V-P. 2010. Late Quaternary foraminiferal record in Murchisonfjorden, Nordaustlandet, Svalbard. Polar Research, accepted, in press.

IPY-CRYO