MINERALOGIAN LABORATORIOT

Kuva: Pasi Heikkilä

HIELABORATORIO (BK114)

Pinta-, ohut-, fluidisulkeuma-, ja sedimenttihieet

Yhteyshenkilö: Helena Korkka


KIVENKÄSITTELYLABORATORIOT

Hydraulinen kivenhalkaisupuristin, leukamurskain, swing-mylly, kuulamylly, Claisse M4 fluxer

Yhteyshenkilö: Pasi Heikkilä


RÖNTGENLABORATORIO (B109)

Laitteistot:

XRD PANalytical X'Pert3 Powder, X-ray powder diffractometer (röntgenpulveridiffraktometri) Mineraalien kiderakenteeseen perustuvia faasitunnistuksia tehdään käyttäen laitteen HighScore-ohjelmaa ja siihen linkitettyä ICDD:n (The International Centre for Diffraction Data) PDF-4 Minerals (Powder Diffraction File, minerals subset) tietokantaa. Myös savimineraalimäärityksiä tehdään käyttäen suunnattua savimineraalipreparaattia ja tavanomaisen mittauksen lisäksi kuumennettua (550 °C) ja etyleeniglykoloitua preparaattia. Diffraktometri on yhteisomistuksessa Helsingin yliopiston Radiokemian osaston kanssa.

WD-XRF PANalytical Axios mAX 4 kW, Wavelength Dispersive X-Ray fluorescence spectrometer (röntgenfluoresenssianalysaattori) WD-XRF on kalibroitu Li-boraattilasinapeille käyttäen sertifioituja luonnonkivistandardeja. Analyysisarjaan kuuluu seuraavat pääalkuaineet massaprosentteina: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO4, MgO, CaO, Na2O, K2O ja P2O5, sekä seuraavat sivu- ja hivenalkuaineet (ppm): Ba, Ce, Cr, Cu, Co, Ga, La, Nb, Ni, Rb, Sr, U, V, Y, Zn ja Zr. Tämän kvantitatiivisen analyysitavan lisäksi laitteella voi käyttää Omnian standarditonta semikvantitatiivista analyysitapaa. Tämä menetelmä tunnistaa automaattisesti/puoliautomaattisesti näytteessä olevat alkuaineet ja laskee niistä semikvantitatiivisen analyysitulokset. Tällä menetelmällä voidaan analysoida alkuaineet hapesta uraaniin. Spektrometri on yhteisomistuksessa Helsingin yliopiston Materiaalifysiikan osaston kanssa.

FT-IR Perkin Elmer Spectrum One IR Fourier transform infrared spectrometer, Fourier-muunnos infrapunaspektrometri. Tutkittavan aineen funktionaalisia ryhmiä voidaan tunnistaa infrapuna-alueen absorptioviivojen perusteella. Menetelmää käytetään apuna savimineraalien tunnistuksessa.

Yhteyshenkilöt: Pasi Heikkilä, Tuija Vaahtojärvi

MIKROANALYSAATTORILABORATORIO

Laitteistot:

EPMA Jeol JXA-8600, Electron Probe Microanalyzer (elektronimikroanalysaattori) Laitteella mitataan mineraalien kemiallista koostumusta suoraan näytepinnalta, mikrometriluokan pistemäisestä kohteesta. Laitteeseen on tehty täysimittainen elektronitykin ja kolonnan sekä EDS (Energy Dispersive Spectrometer), että WDS (Wavelength Dispersive Spectrometer) detektorien ohjauselektroniikan päivitys vuosina 2009 ja 2013 (Point Electronic). WDS-kalibraatiot on tehty maasälville, Fe-Mg-silikaateille, karbonaateille, sulfideille ja monatsiitille.

Ohjeet näytteenkäsittelyyn ja ajanvaraukseen

Yhteyshenkilöt: Radoslaw Michallik, Pasi Heikkilä


FLUIDISULKEUMALABORATORIO

Yhteyshenkilöt: Matti Poutiainen, Thomas Wagner


SEDIMENTTILABORATORIO

Raekokoanalysaattori Malvern Mastersizer 2000 Laitteella mitataan veteen suspendoituneen kiintoaineksen raekokojakaumaa laserdiffraktion avulla. Tutkittava raekokoalue on 2-2000 µm. Yhteyshenkilö: Seija Kultti