Luonnonvarat

Kuva: Paola Minoai

Taloudellinen geologia tutkii teollisia ja taloudellisia käyttötarkoituksia omaavia maa-aineksia. Usein tarkastelun alla ovat metalliset mineraaliesiintymät ja mineraalivarat (malmigeologia). Suomessa taloudelliseen geologiaan luetellaan myös jalo- ja perusmetallit, epämetalliset mineraalit ja rakennuskivet. Taloudellisen geologian alalla on Suomessa valmistunut paljon perus- ja jatkotutkintoja ja erityisen tunnettua on Prekambristen malmimuodostumien tutkimus. Laitoksella käynnissä olevien tutkimusprojektien aiheita ovat: Eteläisen Suomen kerrosintruusiot, kuten Hyvinkään gabbro (PGE,Cu,ilmeniitti ) ja Tyrisevän intruusio (ilmeniitti, 3D-mallinnos), Eteläisen Suomen kulta- ja PGE-esiintymät sekä Suomen Lapin PGE- ja hopeaesiintymät, karbonaattikivien ja karbonatiittien tutkimus sekä minerologia etelä-Pohjanmaalla (Fe, Mn) ja Kemiössä (pegmatiitti).

Maantiede tarkastelee luonnonvaroja useista näkökulmista; politiikan, sosio-ekonomian, kulttuurin, kehityksen ja ekologian. Tutkittavan alueen tai ilmiön mittakaavalla sekä muutosvoimilla on merkitystä. Luonnonvaroilla voidaan nähdä olevan sekä käyttö- että ei-käyttöarvoja. Laitoksen luonnonvaratutkimuksen aiheita ovat: Taitan alueen luonnonvarainhallinta, maankäytön muutostulkinta, ympäristönmuutos ja sen vaikutukset yhteiskuntaan, metsä- ja vesivarojen kartoitus Keniassa, HEVI ja LUPU vedentutkimusprojektit pääkaupunkiseudulla, vesivarojen hallinta Välimeren alueella ja Afrikassa, Vattajan Dyyni-LIFE -hankkeen ennallistaminen ja virkistyskäyttö, Venäjän luonnonvarapolitiikka ja ympäristösuunnittelu sekä uusi eläinmaantiede.

Laitoksella tutkitaan