Laboratoriot ja laitteistot

Kuva: Juhani Virkanen

Geotieteiden ja maantieteen laitoksen laboratoriot jakautuvat ympäristö- ja mineralogian laboratoriokokonaisuuksiin. Ympäristölaboratoriot keskittyvät etupäässä liuosanalytiikkaan ja niiden toiminnasta vastaa laboratorioinsinööri Juhani Virkanen. Mineralogian laboratorioissa tutkitaan kiinteitä materiaaleja, ja niiden toiminnasta vastaa yliopisto-opettaja Pasi Heikkilä.

Ympäristölaboratoriot

Mineralogian laboratoriot

Tutkimuslaitteistoista keskeisimpiä ovat elektronimikroanalyysi (EPMA), röntgen pulveridiffraktometri (XRD), kokokivianalyyseihin käytettävä aallonpituusdispersiivinen röntgenfluoresenssispektrometri (WD-XRF), infrapunaspektrometri (FT-IR), pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM), fluidisulkeumalaboratorio, klastisten näytteiden raekokoanalysaattori (Malvern) ja joukko erilaisia näytteenkäsittelylaboratoroita (ohuthielaboratorio, näytemurskaus, jauhatus, seulonta, jne.)

Kansainväliset yhteistyölaboratoriot

Pohjoismainen Nordsim-laboratorio

Laitos osallistuu Nordsim-laboratorion toimintaan ja ylläpitoon. Laboratorion fasiliteetit ovat vastaavasti geotieteiden ja maantieteen laitoksen tutkijoiden käytettävissä. Laboratorion ytimessä on IMS 1280 sekundääri-ioni massaspektrometri. Vastaavia laitteita on käytössä maailmassa vain 12 kappaletta, joista 3 Euroopassa.

Suomen isotooppigeologian laboratorio -SIGL

Laitos osallistuu Suomen isotooppigeologian laboratorion -SIGL toimintaan ja ylläpitoon, joten laboratorion fasiliteetit ovat laitoksen tutkijoiden käytettävissä. Laboratorion ytimessä on Nu multikollektori laserablaatio massaspektrometri.

Geoinformatiikkalaboratoriot

Laitoksella on kolme geoinformatiikan opetuslaboratoriota ja kaukokartoituslaboratorio, joiden monipuoliset paikkatietojärjestelmiin, kaukokartoitukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvät laitteistot, ohjelmistot ja aineistot tarjoavat korkeatasoisen työympäristön sekä tutkijoille että opiskelijoille.

Paleontologia