Institutionen Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Studier

Bild: Tino Johansson

Institutionen för geovetenskaper och geografi erbjuder undervisning inom två olika utbildningsprogramm, geografi och geologi. I geografi kan man studera två huvudämnen, geografi och regionvetenskap. I geologi är huvudämnet geologi. Institutionen erbjuder den bredaste undervisingsmöjligheten i Finland inom geovetenskaper och geografi.

Undervisningen vid institutionen ges huvudsakligen på finska, men kurser ordnas också på svenska och engelska.

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetet ordnar urvalet inom geografi och geologi. Mera information om urvalsproven, kvoterna etc. finns på fakultetens antagningssidorna.

Den svenskspråkiga professuren för geografi innehas av Prof. John Westerholm, som också fungerar som svenskspråkig rådgivare.