Institutionen Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Personalen

Kuva: HY

Karta över hur man hittar till Gumtäkts vetenskapscampus (pdf)

Institutionens prefekt

WesterholmKarhu, Juha, FT
professor i geologi, institutionens prefekt
09 191 50834
Mottagning enligt överenskommelse