Institutionen Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

J.V. Snellman priset för professor Mari Vaattovaara

Helsingfors Universitet delade på sin årsdag den 26 mars 2013 ut J.V. Snellman-priset för förtjänstfull förmedling av vetenskaplig kunskap. I år delades priset ut till Mari Vaattovaara, som är professor i stadsgeografi.

Läs mer på universitetets websida.

På bild professor Mari Vaattovaara och institutionens prefekt John Westerhom.

Foto: Tiina Jääskeläinen