Institutionen Kontaktuppgifter

Geografiska avdelningen
Geologiska avdelningen
PB 64
(Gustaf Hällströms gata 2a)
00014 Helsingfors universitet

Institutionens kansli
Seismologiska institutet

PB 68
(Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet

tel. 0294 1911 (universitets växel)

Välkommen till institutionen för geovetenskaper och geografi!

Institutionen för geovetenskaper och geografi är en exceptionellt mångsidig enhet för akademisk forskning och undervisning. Forskningen inriktas på såväl minoriteters bosättningsmässiga ställning i städer som på plattektonik och i tiden föränderliga miljöer, allt sedan livets begynnelse. En gemensam nämnare för forskningen på institutionen är jordklotet, från dess centrum till strukturerna på jordytan. Till jordklotet kopplas också det myndighetsansvar som seismologiska institutet som en del av institutionen bär. Institutet registrerar förekomsten och styrkan på jordbävningar och olika slags explosioner världen över. Institutet deltar på så sätt också i den internationella övervakningen av kärnprovsförbudet.

Institutionen ansvarar för två utbildningsprogram (geologi och geografi), som i sin tur omfattar tre huvudämnen (geografi, geologi och regionvetenskap). Huvudämnena erbjuder sammanlagt tretton specialiseringsinriktningar.  Dessutom erbjuder institutionen möjligheten till ämneslärarkompetens i geografi. Närmare om dessa alternativ på institutionens övriga hemsidor. Institutionen erbjuder sina studerande goda möjligheter att inrikta sig just på det område som intresserar mest och bygga upp en akademisk examen som öppnar vägarna till en internationell arbetsmarknad.  Välkommen till institutionen för geovetenskaper och geografi för att forska och studera!  

Juha Karhu, institutionens prefekt