Katja Vilkama

VilkamaTutkijatohtori

In English

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Puh. (09) 191 50774
Fax (09) 191 50760

Email: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Koulutus

FT (maantiede), Helsingin yliopisto, 2011
FM (maantiede), Helsingin yliopisto, 2006
Sivuaineet: kehitysmaatutkimus, kansainvälinen politiikka, kasvatustiede

Kiinnostuksen kohteita

Kaupunkitutkimus
Asuminen
Alueellinen eriytyminen
Muuttoliike
Etniset vähemmistöt
Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
Kaupunkipolitiikka
Kehitysmaatutkimus

Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä Suomen Akatemian ja NORFACE-tutkimusohjelman rahoittamassa vertailevassa NODES-tutkimusprojektissa, johon osallistuu tutkimusryhmiä neljästä eri Pohjoismaasta: Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. NODES-projektin tarkoituksena on selvittää laaja-alaisesti asuinalueiden sosiaalisen ja etnisen eriytymisen kehityskulkuja Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla. Lisätietoja projektista (NODES).

Väittelin filosofian tohtoriksi syksyllä 2011. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli asuinalueiden alueellista eriytymistä pääkaupunkiseudulla 1990–2000-luvuilla. Tarkastelin aihetta maahanmuuttajien alueellisen keskittymisen sekä kantaväestön valikoivan muuttoliikkeen näkökulmasta. Lisäksi analysoin pääkaupunkiseudun kuntien asunto- ja kotouttamispolitiikan näkemyksiä alueellisen eriytymisen prosesseista.

Julkaisuja

Tarkempi listaus tutkimusaktiviteeteista on luettavissa Helsingin yliopiston tutkimustietokannasta (TUHAT).

Vilkama, K., Vaattovaara, M. & Dhalmann, H. (2013). Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? Yhteiskuntapolitiikka 78:5, 485-497.

Vilkama, K. (2012). Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen kaupunkiseuduilla: politiikan tavoitteet ja haasteet. Oikeus 2012:2, 295-298.

Vilkama, K. (2012). Muuttoliikkeen vaikutus kaupunginosien etniseen eriytymiseen pääkaupunkiseudulla. Siirtolaisuus/Migration 4/2012, 12–24.

Vilkama, K. (2011). Yhteinen kaupunki, eriytyvät kaupunginosat? Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten asukkaiden alueellinen eriytyminen ja muuttoliike pääkaupunkiseudulla. Akateeminen väitöskirja. Tutkimuksia 2011: 2. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. 282 s.

Vilkama, K. (2011). Kiinan suurkaupungit muutoksessa. Kirja-arvostelu. Terra 123: 1, 47–48.

Vilkama, K. (2011). Moving in or moving out? Development of residential concentrations of immigrants in Helsinki. In Eckardt, F. & J. Eade (eds.): The ethnically diverse city,421–444. Future Urban Research in Europe 4. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin.

Andersson, R., H. Dhalmann, E. Holmqvist, T.M. Kauppinen, L. Magnusson Turner, H. Skifter Andersen, S. Søholt, M. Vaattovaara, K. Vilkama, T. Wessel & S. Yousfi (2010). Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of Geosciences and Geography C2, University of Helsinki. 285 p.

Vilkama, K. (2010). Kaupungin laidalla. Kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten alueellinen eriytyminen Helsingissä. Terra 122: 4, 183–200.

Dhalmann, H & K. Vilkama (2009). Housing policy and the ethnic mix in Helsinki, Finland: perceptions of city officials and Somali immigrants. Journal of Housing and the Built Environment, 24: 4, 423–439. [DOI]

Vaattovaara, M., M. Kortteinen & K. Vilkama (2009; toim.). Elämää täydennysrakentamiskohteissa. Matala urbaani ja tiivis täydennysrakentaminen Helsingissä. Tutkimuskatsauksia 2009: 4. Helsingin kaupungin tietokeskus. 45 s.

Virtanen, H. & K. Vilkama (2008). Somalien asuminen pääkaupunkiseudulla. Suurperheiden arki suomalaisissa lähiöissä. Teoksessa Martikainen, T., T. Sakaranaho & M. Juntunen (toim.): Islam Suomessa. Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa, 132–156. Tietolipas 223. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Vilkama, K. (2008). Kolonialismin jäljillä. Kirja-arvostelu. Terra 120: 3, 210–211.

Vilkama, K. (2007). Katse Aasiaan. Kirja-arvostelu. Terra 119: 2, 174–175.

Vilkama, K. (2006). Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 1992–2005. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Kumpulan tiedekirjasto