Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

Mari Vaattovaara

Vaattovaara

 

Professor in Urban Geography

E-mail: mari.vaattovaara@helsinki.fi

Department of Geosciences and Geography
P.O. Box 64
00014 University of Helsinki
Finland

 

 

NEW:
Halme, Timo, Päivi Kilpeläinen, Seppo Laakso, Heikki A. Loikkanen & Mari Vaattovara (2005). Kirkkonummen kunnan muuttoliiketutkimus. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B52.

 

1991 M.Sc. in Geography,  University of Oulu, Finland
1993 M.Sc. in Landscape Architecture, University of Wisconsin- Madison, USA (with honors)
1994 Lic. Phil., in Geography, University of Oulu, Finland
1999 Ph.D. in Geography, University of Oulu, Finland

Selected List of Publications

1. Refereed Articles in Journals and Books

Vaattovaara, Mari and Kortteinen, Matti (2003). Beyond Polarisation versus Professionalisation? A Case Study of the Development of the Helsinki region, Finland. Urban Studies, Vol. 40:11, pp 2127 – 2145.

Vaattovaara, Mari & Kortteinen, Matti (2003). Kohti käännettä kaupunkipolitiikassa? [Towards a turn in urban policy?] In Helne Tuula et al. (eds.) Sosiaalinen politiikka. Pp. 331 – 357. WSOY. Helsinki.

Siirilä, Seppo, Vaattovaara, Mari & Viljanen Ville (2002). Well-being in Finland: A comparison of municipalities and residential differentiation in two cities. Fennia 2002; 180(1-2): pp. 141-149.

Vaattovaara, Mari (2002). Future Developments of Residential Differentiation in the Helsinki Metropolitan Area: Are We Following the European Model?. In Yearbook of Population Research in Finland XXXVIII 2002 (38), pp. 107 - 123.

Vaattovaara, Mari & Matti Kortteinen (2002). Polarisoituuko pääkaupunkiseutu?[Is polarisation process going on in the Helsinki Region?] In Matti Heikkilä & Mikko Kautto (eds.) Suomalaisten Hyvinvointi 2002. pp. 272-291. STAKES, Gummerus. Jyväskylä.

Vaattovaara, Mari (2001). Residential differentiation studies by GIS. Statistical Commission and Economic Commission for Europe. Invited Paper for Conference of European Statisticians, Joint UNECE/Eurostat Work session on methodological issues involving integration of Statistics and Geography. 10 p.

Matti Kortteinen & Mari Vaattovaara (2001). Why and how do urban spatial inequalities grow during the information age? - A case study of the development of the Helsinki region. In Urban Futures Anthology: Urban policy developments and urban social transformations in Europe in the 21st century. EU Council of Ministers and Swedish Government meeting on Urban Issues. Pp 1- 7.

Matti Kortteinen, Martti Tuominen & Mari Vaattovaara (2001). Helsingin sosiaalimaantieteellinen rakenne ja pahoinpitelyrikollisuus.[The socio-geographical structure of Helsinki and assult crime] Yhteiskuntapolitiikka 4/2001, pp.318-328. English Summary

Vaattovaara, Mari & Pekka Vuori (2000). Social differentiation and segregation. From statistical surveys to small-area analysis, national and international case studies. The 80 Years Anniversary Book of the Finnish Statistical Society, pp. 125- 139.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (2000). Onko osa Helsingistä alikehityksen kierteessä? [Is part of Helsinki in a vicious circle of underdevelopment?] Yhteiskuntapolitiikka 2/2000, pp.115-124. English Summary

Seppo Siirilä & Mari Vaattovaara (1999). Hyvinvointi ei riitä kaikille. [There is not enough welfare for everyone] Suomen kartasto. 6. laitos.pp. 74 – 77. WSOY.

Vaattovaara, Mari (1999). Sosiaalisen erilaistumisen dynamiikka pääkaupunkiseudulla. [The dynamics of social differentiation within Helsinki metropolitan area] Yhteiskuntapolitiikka 2/99, pp. 120 – 130. English Summary.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (1999) Pääkaupunkiseudun kehityssuunta on kääntynyt. [Direction of development has changed] Yhteiskuntapolitiikka 4/1999, pp. 342-351. English Summary.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (1999). Huono-osaisuus pääkaupunkiseudulla 1980- ja 1990-luvuilla – käännekohta kaupunkiseudun kehityksessä ? [Distribution of the underpriviliged in the metropolitan area of Helsinki in the 1980’s and 1990’s – Turnpoint in development] Terra 1999:3, pp. 133- 145. English Summary.

Kortteinen, Matti, Lankinen Markku & Mari Vaattovaara (1999) Pääkaupunkiseudun kehitys 1990-luvulla: kohti uudenlaista eriytymistä. [Development of metropolitan Helsinki region in the 1990’s: Towards a new kind of differentiation] Yhteiskuntapolitiikka 5/6.pp. 411-422. English Summary.

Vaattovaara, Mari (1997). Todellisuuden reknologiset representaatiot ja niiden rakentaminen [Building technological representation of reality and their construction], Yhteiskuntasuunnittelu 2/1997, pp. 4-12.

Kinnunen, Ismo, Halme, Timo & Vaattovaara Mari (1997) Kartografisen Viestinnän Ongelmallinen Olemus (the problematic nature of cartographical presentations) Terra 2/97.

Vaattovaara, Mari (1995). Applying GIS in modelling urban patterns. Nordia Geographical Publications, NGP Yearbook 1995. 24(2), pp 81-89.

2. Articles in Books and other scientific publications

Lönnqvist Henrik & Mari Vaattovaara (2004, forthcoming). Asuntojen hintojen kehitys pääkaupunkiseudulla: Mitä asuntojen hinnat kertovat kaupungin ajallisesta ja alueellisesta kehityksestä . Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 2004.

Jaakola Ari & Mari Vaattovaara (2004, forthcoming). GIS, Internet ja yhdyskuntasuunnittelu. Kvartti 1/2004.

Kortteinen, Matti, Lankinen Markku & Mari Vaattovaara (2003). Pääkaupunkiseudun kehitys 1990-luvulla: kohti uudenlaista eriytymistä. [Development of metropolitan Helsinki region in the 1990’s: Towards a new kind of differentiation]. In Kopomaa Timo (ed.) Kohti kaupunkisosiaalityötä – haasteena tasapainoinen kaupunki. (Revised form Yhteiskuntapolitiikka 1999 5/6).Palmenia kustannus.

Vaattovaara, Mari & Matti Kortteinen (2002): Neighbourhood Trajectories in the Helsinki Region (20 s.), Peter Lee & Alan Murie (toim.): Measuring Neighbourhood Trajecttories, Notes and Discussion, Workshop 1, Centre for Urban and Regional Studies, The University of Birmingham.

Vaattovaara, Mari (2002). Kuinka turvata laadukkaat palvelut kaikille kunnan asukkaille? Ovatko alueelliset erot ongelma palveluiden laadun näkökulmasta? [How to ensure qualitative service to all residents? Are spatial differences a problem from the point of view of quality] Kvartti IV. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja.

Jaakola, Ari & Mari Vaattovaara (2002). Helsingin seudun kasvun logiikka vuosituhannen taitteessa [The logics of growth in the metropolitan area of Helsinki in the turn of the century]. In Keskinen Vesa, Tuominen Martti & Mari Vaattovaara (eds.) Helsinki - Pohjoinen metropoli. pp. 109-125. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Vaattovaara, Mari (2002). Kaukana keskimääräisestä. Kulosaari tilastojen valossa. [Far from the average - Kulosaari, in the light of statistics]. In Sarantola-Weiss, Minna (ed.) Kulosaari, koti ja kaupunginosa. Pp. 338-349. Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö. Helsinki.

Mari Vaattovaara & Matti Kortteinen (2001). Kansainvälisiä yhtäläisyyksiä ja kansallisia erityispiirteitä: Mistä pääkaupunkiseudun kehityksessä on kysymys. Kvartti 4/2001 pp. 7-17.

Vaattovaara, Mari & Pekka Vuori (2000). Muuttoliike muovaa pääkaupunkiseudun alueellista koulutusrakennetta. [Migration transforms spacial educational structure within the Helsinki metropolitan area Hyvinvointikatsaus 1/2000 pp. 56 -62.

Vaattovaara, Mari (2000). Muuttoliike sosiaalisen erilaistumisen moottorina. (Migration as an engine for segregation). In Bäcklund Pia & Harry Schulman (eds.) Kunnostusta ja kuntokävelyä, asukastiloja ja aikamatkoja. Onnistuiko Helsingin lähiöprojekti. Pp.71-75.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (2000). Pääkaupunkiseudun kehityssuunta on kääntynyt. [The direction of development within Helsinki metropolitan area has changed] In Eija Nurminen (ed.) Sosiaalipolitiikan lukemisto. Pp. 243 – 262. Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia ( reprint from Yhteiskuntapolitiikka 1999/4).

Vaattovaara, Mari (1999). Pääkaupunkiseudun kaksi eliittiä – katsaus hyväosaisten asuinalueisiin. [The two elites of Helsinki – review of wealthy residential areas] Hyvinvointikatsaus 1/99, pp. 30 - 34.

Vaattovaara, Mari (1999). Kolme kuvaa pääkaupunkiseudusta. [Three images of Helsinki] Teoksessa lama.nousu@hel.fi. Pp. 37 – 42. Helsingin kaupungin tietokeskus.

Hyypiä, Markku, Martti Tuominen & Mari Vaattovaara (1999). Mitata ja tulkita. [To Measure and to interpret] Kvartti 3/1999. s. 13 – 22.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (1999). Onko pääkaupunkiseudun kehityssuunta kääntymässä? [Is direction of development changing?] Teoksessa Näkökulmia kaupunkitutkimukseen: Kaupunkitutkimusforum 1999. pp.83 - 103. Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu 5/99.

Kortteinen, Matti, Lankinen Markku & Mari Vaattovaara (1999). Poverty, Precarity and Social Exclusion in Helsinki, Finland. Teoksessa Susan McIntosh (ed.) (1999). BETWIXT. Between Integration and Exclusion: a Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance to Exclusion in Urban Contexts. Pp.89 – 98. Reviews of Literature on Precarity, Poverty and Social Exclusion in Seven European Countries. Workingpaper.

Lankinen, Markku & Mari Vaattovaara (1999). Between integration and exclusion: statistical indicators in the Capital Region of Finland. Teoksessa Between Integration and Exclusion: a Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance to Exclusion in Urban Contexts.

Flatley, John, Susan McIntosh and Mari Vaattovaara (1999) Spatial segregation and the seven cities, the analysis of common indicators and maps:concluding review.In Between Integration and Exclusion: a Comparative Study in Local Dynamics of Precarity and Resistance to Exclusion in Urban Contexts. Social ineqality and spatial segregation in seven European cities. Stage A report. Co-financed by the European Commission DG XII, TSER programmme, p. 1-40.

Vaattovaara, Mari (1998). Moni-ilmeinen Töölö tilastoissa - Visualisoitu paikallisuus. [Statistical survey of Töölö suburb – Visual locality] Teoksessa Bäcklund, Pia & Vivi Niemenmaa.(eds.) Kirjoituksia kaupunginosasta ja paikasta nimeltä Töölö.

Vaattovaara, Mari (1998). Koulutus sosiaalisen erilaistumisen kuvaajana pääkaupunkiseudun alueellisissa rakenteissa. [Education as a measure of social differentiation] Kvartti 3/97

Vaattovaara, Mari (1998). Korkeakoulutetut kokoontuvat. [University educated concentrate locally] Tietoaika 9/1998.

Vaattovaara, Mari (1997). A glance at the population distribution within the Helsinki Metropolitan Area. Kvartti 3/97 pp. 4 – 9.

Kinnunen, Ismo, Halme, Timo & Vaattovaara Mari (1997) Kartografinen Viestintä ja sen ongelmat. [Cartographic communication and its problems] Natura 1/97, s. 22- 27.

Vaattovaara, Mari (1997). Karttojen Maailma. [World of Maps] Kvartti 2/97, 4-11.

3. Books and Monographs

Vaattovaara, Mari & Henrik Lönnqvist (2003). Helsingin asuntopolitiikka seudullisessa viitekehyksessä. [ Housing politics of the city of Helsinki in the regional context]. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 2003:1. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

Keskinen, Vesa, Tuominen Martti & Vaattovaara Mari(eds.) (2002). Helsinki – pohjoinen metropoli. 16 ajankohtaisnäkökulmaa Helsingistä suurkaupunkina. [Helsinki – Northern Metropol] Helsingin kaupungin tietokeskus 2002. 314p.

Vaattovaara, Mari & Pekka Vuori (2002). Väestörakenteen ja alueellisen eriytymisen vaikutus Helsingin veropohjaan. [Impact of social structure and spatial differentation to the economy of the city of Helsinki] Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia 2002:1. 33s.

Vaattovaara, Mari (1998). Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen – ympäristö ja alueellisuus. [Residential differentiation within the metropolitan area of Helsinki, Finland – Environment and Spatiality] Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja.1998:7. 178p.

Lahtinen, Mari (1994). The relationship between the natural environment and the spatial structure of a city. Lisensiaatintutkimus, maantieteen laitos, Oulun yliopisto, 162 s.

4. Other selected publications

Vaattovaara, Mari & Henrik Lönnqvist (2003). Helsingin asuntopolitiikka seudullisessa viitekehyksessä. Vastine Timo Kauppisen ja Anneli Junton kommenttipuheenvuoroihin. Yhteiskuntasuunnittelu 2003:1 Vol 41. pp.66-73.

Mari Vaattovaara & Markku Löytönen (2003). Rajojen rakentelusta ja sisällön määrittelystä – vastine Jussi Jauhiaiselle. Terra 114:4 pp 256-259.

Mari Vaattovaara (2001). How did Helsinki metropolitan area cope with the recession – what has happen thereafter: Residential developments within the metropolitan area of Helsinki during the end of 1990’s. European population conference 2001 Book of abstracts.

Vaattovaara, Mari (1999). Use of GIS and Grid cells in the study of residential differentiation. In Proceedings from the 52 Session of International Statistical Institute, Helsinki 12.8.1999.

Kortteinen, Matti & Mari Vaattovaara (1999). Model of segregation within the metropolitan area of Helsinki. Proceedings from the New European housing and urban policies – ENHR – MRI – Conferenss 25-29.8.1999 Balatonfured.

Vaattovaara, Mari (1998). Technological representation of reality and their construction – examples from the city of Helsinki. Proceedings of the Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems. Voss, Norway 1988.

Vaattovaara, Mari (1995). Applying GIS in Modelling the Spatial Structure of a City.Proceedings of the 5th Scandinavian Research Conference on Geographical Information Systems. Oslo 1995, 224-233