Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

FT (Ph.D.) Matti Tikkanen

Tikkanen

 

Professori / Professor

 +358 9 191 50 767 (office)
 +358 9 191 50 760 (fax)
Matti.Tikkanen@Helsinki.FI

Expertise in physical geography

geomorfology
hydrogeography
environmental change

Research projects

Human impacts on urban waters
Shoreline displacement in Southern-Finland
Sediment in ice at sea, lakes and rivers
Long term changes of Finnish drainage basins

Recent publications

Korhola, Atte, Matti Tikkanen & Jan Weckström (2005). Qualification of the Holocene lake-level changes in Finnish Lapland by means of a cladocera – lake depth transfer model. Journal of Paleolimnology (in press)

Tikkanen, Matti (2005). Climate. In Seppälä, Matti (ed.): Physical geography of Fennoscandia, Oxford University Press, Oxford. (in press)

Kuusisto, Paula, Olli Ruth & Matti Tikkanen (2005). Kaupunkirakentamisen vaikutus pieniin valuma-alueisiin ja vesistöihin Suomessa. Suomen ympäristö (in press)

Tikkanen, Matti (2004). Geologien kertomaa jääkausista. KOIVISTO, MARJATTA (2004; toim.). Jääkaudet. 233 s. WSOY, Porvoo. Book review. Terra 116: 4, 280-282.

Tikkanen, Matti (2004). Tuusulan pinnanmuotojen kehitys. Tuusula-seuran aikakirja XVI, 97-100.

Tikkanen, Matti (2004). Kaupunkivedet muutoksen kourissa. Joensuun yliopisto-maantieteen laitos – University of Joensuu, Department of Geography, monisteita 12, s. 49.

Tikkanen, Matti (2004). Luonnon ja ihmisen historiaa Karjalasta. MATTI SAARNISTO (toim.)(2003). Karjalan synty. Viipurin läänin historia I. 560 s. Karjalan Kirjapaino, Jyväskylä. Book review. Terra 116:2, 123-124.

Tikkanen, Matti (2004). Jääkausien kourissa. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds.): GAIA Suuri maailmankartasto, 68-69. Weilin + Göös, Espoo.

Tikkanen, Matti (2004). Ilmasto. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds.): GAIA Suuri maailmankartasto, 28-29. Weilin + Göös, Espoo.

Tikkanen, Matti (2004). Kallioperä. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds.): GAIA Suuri maailmankartasto, 26-27. Weilin + Göös, Espoo.

Tikkanen, Matti (2004). Mannerlaatat. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds.): GAIA Suuri maailmankartasto, 24-25. Weilin + Göös, Espoo.

Tikkanen, Matti (2004). Maapallon kehityshistoria. In Pekkanen, R., J. Kostamo & S. Viertiö (eds.): GAIA Suuri maailmankartasto, 22-23. Weilin + Göös, Espoo.

Tikkanen, Matti (2004). Pannukakusta geoidiksi. MARKKU POUTANEN (toim.)(2003). Maan muoto. 175 s. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Helsinki. Book review. Terra 116:1, 50-51.

Tikkanen, Matti (2003). Lapin maantiede. In Massa, Ilmo & Hanna Snellman (toim.): Lappi – Maa, kansat, kulttuurit , 11-35. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Tikkanen, Matti (2003). Pohjavesi ja vesisuonet. Itä-Häme n:o 183, s. 2. (23.9.2003)

Ruth, Olli & Matti Tikkanen (2003). Vanha Vantaanjoen uoma löytyi viisi metriä nykyisen Mätäjoen alta. Tanatorvi n:o 8, s. 5. (16.8.2003)/ Veturi n:o 7, s. 8. (13.8.2003).

Ruth, Olli & Matti Tikkanen (2003). Kivikauden Helsingin Vantaanjoki. Helsingin Sanomat n:o 201, Tiede C14 (26.7.2003).

Tikkanen, Matti & Olli Ruth (2003). Origins and development of the ancient outflow channel of the river Vantaanjoki, southern Finland, as indicated by fluvial sediments. Fennia – International journal of geography 181: 1, 69-83.

Tikkanen, Matti (2003). Vesistöjemme historia kertoo jatkuvasta muutoksesta. Helsingin Sanomat n:o 174, Vieraskynä A4 (29.6.2003).

Tikkanen, Matti (2003). Kompaktia geologiaa. VELI-PEKKA SALONEN, MATTI ERONEN & MATTI SAARNISTO (2002). Käytännön maaperägeologia. 237 s. Kirja-Aurora, Turku. Terra 115:1, 57-58.

Leppäranta, Matti, Matti Tikkanen & Juhani Virkanen (2003). Observations of ice impurities in Finnish Lakes. Proceedings of the Estonian Academy of Science, Chemistry 52:2, 59-75.

Tikkanen, Matti (2002)(Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Itä-Aasia. 160 p. (Discover the World – Discover East Asia/Regards sur le Monde – La Chine, Le Japon et la Corée). Valitut Palat – Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal.

Tikkanen, Matti (2002). Vedet maantieteellisenä tutkimuskohteena. Terra 114: 4, 259-264.

Tikkanen, Matti (2002)(Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Eteläinen ja itäinen Afrikka. 160 p. (Discover the World – Discover Southern and East Africa/Regards sur le Monde – L’Afrique des grands parcs). Valitut Palat – Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal. 

Tikkanen, Matti (2002). Long-term changes in lake and river systems in Finland. Fennia – International Journal of Geography 180:1-2, 31-42.

Tikkanen, Matti (2002). The changing landforms of Finland. Fennia – International Journal of Geography 180:1-2, 21-30.

Tikkanen, Matti & Juha Oksanen (2002). Late Weichselian and Holocene shore displacement history of the Baltic Sea in Finland. Fennia – International Journal of Geography 180:1-2, 9-20.

Tikkanen, Matti (2002)(Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Pohjois-Amerikka. 160 p. (Discover the World – Discover NorthAmerica/Regards sur le Monde – L’Amerique du Nord). Valitut Palat – Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal.

Tikkanen, Matti (2002)(Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Pohjoismaat ja Baltia. 160 p. (Discover the World – Discover Northern Europe/Regards sur le Monde – Scandinavie et Payes Baltes). Valitut Palat – Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal.

Tikkanen, Matti (2002)(Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Etelä-Amerikka. 160 p. (Discover the World – Discover South America/Regards sur le Monde – L´Amerique du Sud). Valitut Palat – Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal.

Tikkanen, Matti & Veli-Pekka Tynkkynen (2002). Komin tutkimusretki – luonto-äidin turvapaikkoja ja Tuonelan maisemia. Helsingin yliopistonmaantieteen laitoksen tutkimus-retkiraportteja 37, 7-15.

Tynkkynen, Veli-Pekka & Matti Tikkanen (2002)(toim.). Komi. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tutkimusretkiraportteja 37, 88 p.

Tikkanen, Matti (2002) (Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma – Länsi-Eurooppa. 160 p. (Discover the World – Discover Western Europe/Regards sur le Monde – L´Europe de L´Ouest). Valitut Palat - Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal.

Tikkanen, Matti (2002). Maanpinnan muodot ja niiden tulkinta. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opetusmonisteita 45, 79-110.

Tikkanen, Matti (2002)(toim.). Luonnonmaantieteen cl-kurssi. Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opetusmonisteita 45, 115 p.

Tikkanen, Matti (2001) (Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma – Australia ja Uusi-Seelanti. 160 p. (Discover the World – Discover Australia and New Zealand/Recards sur le Monde – L´Australie , la Nouvelle-Zélande). Valitut Palat - Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal. 

Tikkanen, Matti (2001). Luonnon ihmeet kuvin ja sanoin. RISTO LOUNEMA (2001). Suomen luonnon ihmeitä. 239 s. Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Keuruu. Book review. Terra 113:4, 274-276. 

Tikkanen, Matti (2001) (Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma – Etelä-Eurooppa. 160 p. (Discover the World – Discover Southern Europe/Recards sur le Monde – Le Europe du Sud). Valitut Palat - Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal. 

Tikkanen, Matti (2001). Perustietoja maapallostamme. JUHANI KAKKURI & SVEN-ERIK HJELT (2000). Ympäristö ja geofysiikka. 188 s. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Helsinki. Book review. Terra 113:3. 

Tikkanen, Matti (2001) (Finnish editor-in-chief). Muuttuva maailma - Tyynenmeren saaret. 160 p. (Recards sur le Monde – Le Pacifique et ses isles). Valitut Palat - Reader’s Digest, Printer Portuguesa/Portugal 

Ruth, Olli & Matti Tikkanen (2001). Purojen Helsinki - virtaava vesi kaupungin kahleissa. In Laakkonen, Simo, Sari Laurila, Pekka Kansanen & Harry Schulman (eds.): Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvuilla, 164 - 179. Helsingin kaupungin tietokeskus & Edita, Helsinki. 

Tikkanen, Matti (2001). Töölönlahti - ikkuna kaupunkiympäristön menneisyyteen. In Laakkonen, Simo, Sari Laurila, Pekka Kansanen & Harry Schulman (eds.): Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvuilla, 240 - 255. Helsingin kaupungin tietokeskus & Edita, Helsinki. 

Tikkanen, Matti & Heikki Seppä (2001). Post-glacial history of Lake Näsijärvi, Finland, and the origin of the Tammerkoski Rapids. Fennia – International Journal of Geography 179:1, 129-141.

Tikkanen, Matti (2001). Tietoa ja tunnelmatuokioita Tuhanten rantain partahilta. ESKO KUUSISTO (1999;toim.). Elävä Saimaa. 205 s. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Book review. Terra 113:1, 57-59.

Tikkanen, Matti (2000). Vesioppia näkymättömästä luonnonvarasta. ESKO MÄLKKI (1999). Pohjavesi ja pohjaveden ympäristö. 304 s. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Book review. Terra 112:3.

Tikkanen, Matti (2000). Maapallon luonnonjärjestelmä (Earth as a biophysical system) (kääntänyt ja suomeksi toimittanut). InHydson, Ray (ed.): Geographica. Suuri maailmankartasto - maanosat, maat, kansat. 18-39. Könemann, Germany.

Tikkanen, Matti (2000; Finnish editor-in-chief) Geographica.  Suuri maailmankartasto - maanosat, maat, kansat. (General editor Ray Hudson). 618 s. Könemann, Germany.

Seppä, Heikki, Matti Tikkanen & Petri Shemeikka (2000). Late-Holocene shore displacement of the Finnish south coast: diatom, litho- and chemostratigraphical evidence from three isolation basins. Boreas 29, 219-231.

Tikkanen, Matti (2000). Ovatko järvemme katoamassa? Kiuruvesi - sitoutumaton kotiseudun uutis- ja ilmoituslehti 47:26, 8-9 (28.6.2000)

Tikkanen, Matti (1999). Yhdysvaltain luonnonolot - hyvinvoinnin perusta ja uhka. In Raento, Pauliina & Ilkka Lakaniemi (eds.): Yhdysvallat: Näkökulmia jälkiteolliseen yhteiskuntaan, 17-36. Gaudeamus, Helsinki.

Tikkanen, Matti & Olli Ruth (1999). Töölönlahti vaatii ruoppauksen. Helsingin Sanomat N:o 286, Vieraskynä, A2. 19.10.1999.

Tikkanen, Matti, Juha Oksanen & Heikki Seppä (1999). GIS-based mapping of Holocene shoreline displacement history of the Baltic Sea in Finland. INQUA XV international congress. The Environmental Background to hominid evolution in Africa, Book of Abstracts, p. 180. 3-11 August 1999, Durban, South Africa.

Tikkanen, Mattti (1999). Kaupunkipuron tulvat ja niiden merkitys - esimerkkinä Helsingin Mellunkylänpuron valuma-alue (Floods and their consequences in an urban catchment of Mellunkyläpuro, Helsinki, Finland. Terra111:1, 3-15.

Tikkanen, Matti (1999). Asiatietoa atmosfääristä. KARTTUNEN, HANNU, JARMO KOISTINEN, ELENA SALTIKOFF & OLLI MANNER (1998). Ilmakehä ja sää. 365 s. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, Helsinki. Book review. Terra 111:1, 55-56.

Tikkanen, Matti (1999). Sisävedet ja meret. Suomen Kartasto 100 vuotta, Näyttely Tieteiden talossa 25.3.-19.5. l999. 16-17. Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1999). Korkokuva. Suomen Kartasto 100 vuotta, Näyttely Tieteiden talossa 25.3.-19.5. 1999. 10-11. Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1999). Muuttuvat vesistöt. Teoksessa Westerholm, John & Pauliina Raento (toim.): Suomen Kartasto 1999, 6 laitos, 100-vuotisjuhlakartasto, 40-43. Suomen Maantieteellinen Seura & WSOY, Porvoo.

Tikkanen, Matti & Juha Oksanen (1999). Jään ja veden alta paljastunut maa. Teoksessa Westerholm, John & Pauliina Raento (toim.): Suomen Kartasto 1999, 6.laitos, 100-vuotisjuhlakartasto,34-39. Suomen Maantieteellinen Seura & WSOY, Porvoo.

Tikkanen, Matti (1999). Vuoristosta puolitasangoksi. Teoksessa Westerholm, John & Pauliina Raento (toim.): Suomen Kartasto 1999, 6. laitos, 100-vuotisjuhlakartasto, 30-33. Suomen Maantieteellinen Seura & WSOY, Porvoo.

Virkanen, Juhani & Matti Tikkanen (1998). The effects of forest ditching and water level changes on sediment quality in a small lake, Perhonlampi, Central Finland. Fennia 176:2, 301-317.

Leppäranta, Matti; Matti Tikkanen & Petri Shemeikka (1998). Observations of Ice and its Sediments on the Baltic Sea Coast. Nordic Hydrology29, 199-220.

Seppä, Heikki & Matti Tikkanen (1998). Roadlog - Lounais-Suomen ekskursio-opas. 13 s. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto.

Leppäranta, Matti; Matti Tikkanen & Petri Shemeikka (1998). Observartions of Ice and Its Impurities in Finnish Lakes. Proceedings of The Second International Conference on Climate and Water, Espoo Finland, 17-20 August 1998, Volume 2, 897-905.

Virkanen, Juhani; Atte Korhola, Matti Tikkanen & Tom Blom (1998). Reply to Jaana Turkia's comment on Virkanen et al. (1997). Journal of Paleolimnology20, 104.

Seppä, Heikki & Matti Tikkanen (1998). The isolation of Kruunuvuorenlampi, southern Finland, and implications for Holocene shore displacement models of the Finnish south coast. Journal of Paleolimnology19, 385-398.

Ketola, Turo; Olli Ruth & Matti Tikkanen (1998). Mätäjoki kulkee läpi renkaan ja roinan - Roskat pilaavat mielikuvan kaupunkipurojen laadusta. Helsingin Sanomat N:o 130, D1, 16.5.1998.

Tikkanen, Matti (1998). Pon delta ja sen ympäristöongelmat. Terra110:1, 37-43.

Tikkanen, Matti (1998). Toive lähti - muistot jäivät. Toive Aartolahti eläkkeelle 1.1.1998. WEB.DOC Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tiedotuslehti 1/1998, 1-5.

Tikkanen, Matti; Atte Korhola, Heikki Seppä and Juhani Virkanen (1997). A long-term record of human impacts on an urban ecosystem in the sediments of Töölönlahti Bay in Helsinki, Finland. Environmental Conservation24:4, 326-337.

Tikkanen, Matti (1997). Uhkakuvia pallollamme. KALLE TAIPALE Levoton maapallo. 198 p. Kirjayhtymä Oy, Helsinki. Book review. Terra 109:3, p. 184.

Tikkanen, Matti (1997). A sedimentary record of the effects of water level changes and forest ditching on a small lake in Central Finland. Supplementi di geografia fisica e dinamica quaternaria, Supplemento III - 1997, Tomo 1, 376-377. Fourth International Conference on Geomorphology, Bologna (Italia), 28-VIII / 3-IX, 1997.

Härkönen, Marja; Alice Karlsson, Anneli Pitkänen, Yrjö Teeriaho, Matti Tikkanen & Seppo Zetterberg (toim.)(1997).Suomenmaa, 336 p. Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab, Helsinki. 

Tikkanen, Matti (1997). Järvi-Suomi. In Suomenmaa, pp. 28-29. Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1997). Oikutteleva ilmastomme. In Suomenmaa, pp. 14-15. Oy Valitut Palat - Reader's Digest, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1997). Meren ja järvien maa. In Suomenmaa, pp. 12-13. Oy Valitut Palat - Reader's Digest, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1997). Maaperästä pinnanmuodoiksi.In Suomenmaa, pp. 10-11. Oy Valitut Palat Ab, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1997). Ikivanha ja vakaa kallioperämme.In Suomenmaa, pp. 8-9. Oy Valitut Palat Ab, Helsinki.

Tikkanen, Matti (1997). Suomen äidinkasvot ennen ja nyt.In Suomenmaa, pp. 6-7. Oy Valitut Palat - Reader's Digest Ab, Helsinki.

Seppä, Hekki & Matti Tikkanen (1997). The isolation of Kruunuvuorenlampi, southern Finland, and its implications for Holocene shore displacement model of the Finnish south coast. 7th International Symposium on Palaeolimnology 28 Aug. - 2 Sept. 1997, Heiligkreuztal, Riedlingen, Germany. Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 41, p. 201.

Korhola, Atte & Matti Tikkanen (1997). Evidence for a more recent occurrence of waternut (Trapa natans L.) in Finland and its palaeoenvironmental implications. Holocene 7:1, 39- 44.

Virkanen, J., Korhola, A., Tikkanen, M. & Blom, T. (1997). Recent environmental changes in a naturally acid rocky lake in southern Finland, as reflected in its sediment geochemistry and biostratigraphy.Journal of Paleolimnology 17:191-213.

More publications, see University  Knowledge Database