Veli-Pekka Salonen

Salonen

 

Ympäristögeologian professori
Geologian valtakunnallisen tutkijakoulun johtaja

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

puh: 09-191 50839
sposti:  veli-pekka.salonen(at)helsinki.fi

Koulutus

 • FT, Turun yliopisto, 1986

Pääasiallinen opetusvastuu

 • ympäristögeologia
 • kvartäärigeologia
 • sovellettu geologia

Tutkimusalat

 • Paleolimnologia
 • Ympäristönmuutos
 • Glasiaaligeologia ja stratigrafia

Järjestötoiminta

 • Suomalainen Tiedeakatemia
 • Suomen Geologinen seura
 • Vesiyhdistys
 • Vuorimiesyhdistys
 • Geological Society of America
 • Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys

Viimeisimpiä julkaisuja

Hakala, J., Kauppila, T. & Salonen, V.-P., 2006: Sediment-based investigation of naturally or historically eutrophic lakes – implications for lake management.
–Journal of Environmental Management: doi:10.1016/j.jenvman.2005.08.001.

Salonen, V-P., Tuovinen, N. & Valpola, S. 2006: History of mine drainage impact on lake Orijärvi phytoplankton communities, SW Finland.
–Journal of Paleolimnology: Vol. 35, pp. 289-303

Räisänen, M. L., Heikkinen, P., Pulkkinen, K., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P., 2005: Finland – Mine Water Quality in Some Abandoned and Active Finnish Metal Sulphide Mines.
– Mine Water and Environment: Vol. 24, pp. 5-7

Artimo, A., Salonen, V.-P., Pietilä, S. & Saraperä, S., 2004: Three-dimensional geologic modeling and groundwater flow modeling of the Töllinperä aquifer in the Hitura nickel mine area, Finland – providing the framework for restoration and protection of the aquifer.
–Bulletin of the Geological Society of Finland: Vol. 76, pp. 5-17

Hakala, A. & Salonen, V.-P., 2004: The history of airborne load of lead and other heavy metals as revealed from sediments of Lake Vähä-Pitkusta, SW Finland.
–Bulletin of the Geological Society of Finland: Vol. 76, pp. 19-30

Hakala, J., Kauppila, T., Salonen, V.-P., Lepistö, L., 2003: Paleolimnological assessment of near-pristine conditions and ecological status in potential reference lakes. pp. 161-162
in Ruoppa, M. et al. (toim.), 2003: How to assess and monitor ecological quality in freshwaters.
–TemaNord: 2003, 547

Varjo, E., Liikanen, A., Salonen, V-P. & Martikainen, P. 2003. A new gypsum-based technique to reduce methane and phosphorus release from sediment of eutrophied lakes.
–Water Research: Vol. 37, pp. 1-10

Artimo, A., Mäkinen, J., Abert, C.C., Berg, R.C. & Salonen, V.-P., 2003: Three-dimensional geologic modeling and visualization of the Virttaankangas aquifer.
–Hydrogeology Journal: Vol. 11, pp. 378-386

Heikkinen, P. M., Korkka-Niemi, K., Räisänen, M.-L. & Salonen, V.-P. 2003: Geokemiallisten menetelmien soveltaminen kaivosympäristötutkimuksiin Hiturassa. pp. 67-70
in Salminen, R., 2003: Kuudennet Geokemian päivät 12.–13.2. 2003, Tiivistelmät
–Vuorimiesyhdistys, Sarja B, #80, 2003

Salonen, V.-P. & Taavitsainen, J.-P., 2003: Saastunut maaperä? – Raskasmetallikuormitus ongelmana jo keskiajan Turussa.
–Archaelogia Medii Aevi Finlandiae IX, Suomen Keskiajan historian seura. pp. 393-402

Varjo, E. & Salonen, V.-P., 2005: Kipsaus.
in Ulvi, T. & Lakso, E. (eds.), 2005: Järvien kunnostus.
–Ympäristöopas: Vol. 114, pp. 309-315

Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P., 2005: Turun alueen taajamageokemiallinen kartoitus.
–Vuorimiesyhdistys, Monistesarja

Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A. & Ojala, A., 2003: 9th International Paleolimnology Symposium, August 24–28. Espoo, Finland. Abstract Volume.
–Yliopistopaino, Helsinki, 215

Salonen, V.-P., 2003: Tunteella ja lapiolla. Virkaanastujaispuhe 4.12.2002 Helsingin yliopistossa.
–Geologi: Vol. 55, pp. 62-64

Forsell, J., Salonen V.-P. & Valpola , S., 2003: Katumajärven ja Liesjärven (sis. Kanteluslammi ja Karkauslammi) sedimenttitutkimus.
–Helsingin yliopisto, Geologian laitos. Loppuraportti 20.12.2003
in Janakkalan Joutjärven, Riihimäen Paalijärven, Tammelan Liesjärven ja Hämeenlinnan Katumajärven sedimenttitutkimukset vuonna 2003.
–Ympäristöosaston julkaisuja 27: pp. 26-57. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 63 s.

Räsänen, J., Kauppila, T. ja Salonen, V.-P., 2004: Paleolimnologiset menetelmät vesipuitedirektiivin toimeenpanon valmistelussa – esimerkkinä luontaisesti rehevät järvet.
–Geologi: Vol. 56, pp. 188-193

Saresma, M. & Salonen, V.-P., 2005: Aijalan, Orijärven ja Makolan kaivosympäristöjen oksidiset pigmentit.
–Materia: 3/2005, pp.41-45

Salonen, V.-P., 2004: Jääkaudesta ja vähän muustakin. (Kirja-arvostelu)
–Geologi: Vol. 56, 169-171

Oppikirja

Salonen, V.-P., Eronen, M., Saarnisto, M., 2002: Käytännön maaperägeologia.
–Kirja-Aurora. Turku, 237

Salonen
Kuva: Prof. Salonen kentällä näytteenotossa.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

 • Veiksel-jäätiköiymisvaiheen stratigrafia.
 • Hituran kaivoksen ympäristötutkimukset.
 • Paleolimnologian hyödyntäminen käytännön vesiensuojelutyössä.
 • Urbaanin metallikuormituksen historia.
 • New Quebec meteoriittikraateri -projekti