Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

Veli-Pekka Salonen

Salonen

 

Professor of Environmental Geology
Director of the Finnish Graduate School in Geology

Department of Geosciences and Geography
P.O.Box 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 University of Helsinki

tel: +358-9-191 50839
email:  veli-pekka.salonen(at)helsinki.fi

Education

 • Ph.D., University of Turku, 1986

Teaching Topics

 • Environmental Geology
 • Quaternary Geology
 • Applied Geology

Research Topics

 • Palaeolimnology
 • Environmental chances
 • Glacial Geology and Stratigraphy

Activites in Associations

 • Finnish Scociety of Science and Letters
 • Suomen Geologinen Seura ry. [Geological Society of Finland]
 • Vesiyhdistys
 • Vuorimiesyhdistys
 • Geological Society of America

Recent Publications

Hakala, J., Kauppila, T. & Salonen, V.-P., 2006: Sediment-based investigation of naturally or historically eutrophic lakes – implications for lake management.
–Journal of Environmental Management: doi:10.1016/j.jenvman.2005.08.001.

Salonen, V-P., Tuovinen, N. & Valpola, S. 2006: History of mine drainage impact on lake Orijärvi phytoplankton communities, SW Finland.
–Journal of Paleolimnology: Vol. 35, pp. 289-303

Räisänen, M. L., Heikkinen, P., Pulkkinen, K., Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P., 2005: Finland – Mine Water Quality in Some Abandoned and Active Finnish Metal Sulphide Mines.
– Mine Water and Environment: Vol. 24, pp. 5-7

Artimo, A., Salonen, V.-P., Pietilä, S. & Saraperä, S., 2004: Three-dimensional geologic modeling and groundwater flow modeling of the Töllinperä aquifer in the Hitura nickel mine area, Finland – providing the framework for restoration and protection of the aquifer.
–Bulletin of the Geological Society of Finland: Vol. 76, pp. 5-17

Hakala, A. & Salonen, V.-P., 2004: The history of airborne load of lead and other heavy metals as revealed from sediments of Lake Vähä-Pitkusta, SW Finland.
–Bulletin of the Geological Society of Finland: Vol. 76, pp. 19-30

Hakala, J., Kauppila, T., Salonen, V.-P., Lepistö, L., 2003: Paleolimnological assessment of near-pristine conditions and ecological status in potential reference lakes. pp. 161-162
in Ruoppa, M. et al. (toim.), 2003: How to assess and monitor ecological quality in freshwaters.
–TemaNord: 2003, 547

Varjo, E., Liikanen, A., Salonen, V-P. & Martikainen, P. 2003. A new gypsum-based technique to reduce methane and phosphorus release from sediment of eutrophied lakes.
–Water Research: Vol. 37, pp. 1-10

Artimo, A., Mäkinen, J., Abert, C.C., Berg, R.C. & Salonen, V.-P., 2003: Three-dimensional geologic modeling and visualization of the Virttaankangas aquifer.
–Hydrogeology Journal: Vol. 11, pp. 378-386

Heikkinen, P. M., Korkka-Niemi, K., Räisänen, M.-L. & Salonen, V.-P. 2003: Geokemiallisten menetelmien soveltaminen kaivosympäristötutkimuksiin Hiturassa. pp. 67-70
in Salminen, R., 2003: Kuudennet Geokemian päivät 12.–13.2. 2003, Tiivistelmät
–Vuorimiesyhdistys, Sarja B, #80, 2003

Salonen, V.-P. & Taavitsainen, J.-P., 2003: Saastunut maaperä? – Raskasmetallikuormitus ongelmana jo keskiajan Turussa.
–Archaelogia Medii Aevi Finlandiae IX, Suomen Keskiajan historian seura. pp. 393-402

Varjo, E. & Salonen, V.-P., 2005: Kipsaus.
in Ulvi, T. & Lakso, E. (eds.), 2005: Järvien kunnostus.
–Ympäristöopas: Vol. 114, pp. 309-315

Korkka-Niemi, K. & Salonen, V.-P., 2005: Turun alueen taajamageokemiallinen kartoitus.
–Vuorimiesyhdistys, Monistesarja

Sorvari, S., Salonen, V.-P., Korhola, A. & Ojala, A., 2003: 9th International Paleolimnology Symposium, August 24–28. Espoo, Finland. Abstract Volume.
–Yliopistopaino, Helsinki, 215

Salonen, V.-P., 2003: Tunteella ja lapiolla. Virkaanastujaispuhe 4.12.2002 Helsingin yliopistossa.
–Geologi: Vol. 55, pp. 62-64

Forsell, J., Salonen V.-P. & Valpola , S., 2003: Katumajärven ja Liesjärven (sis. Kanteluslammi ja Karkauslammi) sedimenttitutkimus.
–Helsingin yliopisto, Geologian laitos. Loppuraportti 20.12.2003
in Janakkalan Joutjärven, Riihimäen Paalijärven, Tammelan Liesjärven ja Hämeenlinnan Katumajärven sedimenttitutkimukset vuonna 2003.
–Ympäristöosaston julkaisuja 27: pp. 26-57. Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöosasto. 63 s.

Räsänen, J., Kauppila, T. ja Salonen, V.-P., 2004: Paleolimnologiset menetelmät vesipuitedirektiivin toimeenpanon valmistelussa – esimerkkinä luontaisesti rehevät järvet.
–Geologi: Vol. 56, pp. 188-193

Saresma, M. & Salonen, V.-P., 2005: Aijalan, Orijärven ja Makolan kaivosympäristöjen oksidiset pigmentit.
–Materia: 3/2005, pp.41-45

Salonen, V.-P., 2004: Jääkaudesta ja vähän muustakin. (Kirja-arvostelu)
–Geologi: Vol. 56, 169-171

Educational Publications

Salonen, V.-P., Eronen, M., Saarnisto, M., 2002: Käytännön maaperägeologia.
–Kirja-Aurora. Turku, 237

Salonen
Fig.: Prof. Salonen on field

Current Research Projects

 • Weichselian stratigraphy.
 • Environmental studies on Hitura Mine.
 • The use of paleolimnological methods in lake management.
 • History of the urban metal pollution.
 • New Quebec crater lake project