Paula Niinikoski, M.Sc.

niinikoski

Niinikoski, Paula, M.Sc.
tohtorikoulutettava
09 191 51719
Email: paula.niinikoski@helsinki.fi


Opetusalat

  • Hydrogeologia
  • Geokemia
  • Geokemiallinen mallinnus

Tutkimusala

  • Liuenneen epäorgaanisen hiilen isotooppikoostumus pinta- ja pohjavesissä

Harrastukset

  • Barbiet
  • Voi
  • Keskitysleirit