Mia Kotilainen, FT

Kotilainen

Tutkimuskoordinaattori

Geotieteiden ja maantieteen laitos,
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

huone: B124
puh: 09-191 50827
sposti:  mia.kotilainen(at)helsinki.fi

Pääasiallinen toimenkuva

  • Geotieteiden ja maantieteen laitoksella tehtävän tutkimuksen koordinointi
  • Kv-opiskelijavaihto (Exchange studies)

Tutkimusalat

  • Kvärtäärin sedimentologia
  • Eoliset ympäristöt

Kotilainen

Kuva: Mia Kotilainen kentällä Lapissa

Viimeaikaiset projektit

  • OSL-dating of marine sediments (Bonus project INFLOW)