Juha Karhu

Karhu

Geologian ja mineralogian professori
–geokemian ja hydrogeologian linja

Geotieteiden ja maantieteen laitos
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

puh: 09-191 50834
fax 09-191 50826

sposti: juha.karhu@helsinki.fi

Geologian laitoksen johtaja 2002–2009

Koulutus

 • FM, Helsingin yliopisto, 1981
 • Tutkija, Geologian tutkimuskeskus (GTK), 1981–82
 • Visiting Associate, California Institute of Technology, 1983–85
 • Tutkija, Geologian tutkimuskeskus (GTK), 1985–93
 • FT, Helsingin yliopisto, 1993
 • Vanhempi tutkija, Geologian tutkimuskeskus (GTK), 1994–2000
 • Geologian ja Mineralogian professori, Helsingin Yliopisto, 2000–

Opetusvastuu

 • Geokemia
 • Isotooppigeologia
 • Hydrogeologia

Viimeisimpiä julkaisuja

Ajankohtaiset tutkimusteemat

 • Hiilen prekambrinen kiertokulku
 • Hapen ja vedyn isotooppien fraktioituminen hydrologisessa kiertokulussa
 • Isotooppipaleotermometria
 • Nisäkkäiden hampaiden strontiumin ja hapen isotooppikoostumus ympäristön olosuhteiden ilmentäjänä.

Keskeiset tehtävät yliopistolla ja tiedehallinnossa

 • Seismologian laitoksen johtokunnan vpj 2002–2004, pj 2005–2009
 • Suomen kansallisen geologian komitean vpj 2005–2008, pj 2009
 • Helsingin yliopiston keskusvaalilautakunnan jäsen 2003–2005, vpj 2006–2009
 • Helsingin yliopiston yhteistoimintaneuvoston jäsen 2004–2009
 • Konsistorin varajäsen 2007–2009

Muu toiminta

 • Suomen geologisen seuran hallituksen vpj 2003, pj 2004
 • Professoriliiton Helsingin yliopiston osaston johtokunnan jäsen 2003–2005, 2007–2009
 • Professoriliiton valtuuston jäsen 2005–2009
 • Professorien akavalainen luottamusmies 2004–2009