Yrjö Kähkönen, FT

Kähkönen

 

Kallioperägeologian dosentti (1992-)
Yliopistolehtori (2003-2010), eläkkeellä

 

Pääasiallinen opetusalue

 • Petrologia
 • Rakennegeologia
 • Kenttägeologia

Tutkimusalat

 • Prekambristen suprakrustisten vyöhykkeiden paleovulkanologia
 • Paleosedimentologia
 • Rakennegeologia
 • Stratigrafia
 • Petrologia
 • Geokemia

Järjestötoiminta

 • Suomen Geologinen Seura ry.

Yhteystiedot

 • puh: 09-191 50804
 • sposti: yrjo.kahkonen@helsinki.fi
 • postiosoite: Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64, 00014 Helsingin yliopisto.

Kähkönen

Kuva: Yrjö Kähkönen Vasara ry:n Vulkanologisella ekskursiolla Santorinilla Kreikassa. Syyskuussa 1994

Viimeaikaiset ja käynnissä olevat projektit

 • Paraikaa käynnissä useita tutkimuksia Tampereen-Vammalan alueen suprakrustisten kivien geologiasta, geokemiasta, petrologiasta, paleosedimentologiasta, paleovulkanologiasta, rakenteesta, stratigrafiasta ja iästä. Osin yksin ja osin yhteistyönä Geologian tutkimuskeskuksen tutkijoiden (Hannu Huhma, Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, Irmeli Mänttäri, Mikko Nironen, Markku Tiainen) sekä Helsingin yliopiston tutkijoiden (Juha Karhu, Tapani Rämö) kanssa.

Tärkeimmät julkaisut

Kähkönen, Y., 1987. Geochemistry and tectonomagmatic affinities of the metavolcanic rocks of the early Proterozoic Tampere Schist Belt, southern Finland.
–Precambrian Research, 35: 295-311.

Kähkönen, Y., 1989. Geochemistry and petrology of the metavolcanic rocks of the early Proterozoic Tampere Schist Belt, southern Finland.
–Geological Survey of Finland, Bulletin 345: 104 pp.

Kähkönen, Y., Huhma, H. & Aro, K., 1989. U-Pb zircon ages and Rb-Sr whole-rock isotope studies of early Proterozoic volcanic and plutonic rocks near Tampere, southern Finland.
–Precambrian Research, 45: 27-43.

Kähkönen, Y. & Huhma, H., 1993. An Archaean cobble in a Svecofennian conglomerate near Tampere, southern Finland.
–Geological Survey of Finland, Special Paper 18: 31-36.

Kähkönen, Y., 1994. Shoshonitic and high-K metavolcanic rocks in the southern parts of the Paleoproterozoic Tampere Schist Belt, southern Finland: evidence for an evolved arc-type setting.
–Geological Survey of Finland, Special Paper 19: 101-115.

Kähkönen, Y., 1998. Svekofenniset liuskealueet - merestä peruskallioksi.
in M. Lehtinen, P. Nurmi and T. Rämö (eds.), 1998: Suomen kallioperä - 3000 vuosimiljoonaa.
–Suomen Geologinen Seura, 199-227.

Kähkönen, Y. & Leveinen, J., 1994. Geochemistry of metasedimentary rocks of the Paleoproterozoic Tampere Schist Belt, southern Finland.
–Geological Survey of Finland, Special Paper 19: 117-136.

Kähkönen, Y. & Nironen, M., 1994. Supracrustal rocks around the Paleoproterozoic Haveri Au-Cu-deposit, southern Finland: evolution from a spreading center to a volcanic arc environment.
–Geological Survey of Finland, Special Paper 19: 141-159.

Kähkönen, Y. & Lehtinen, M., 1998. Geologian peruskäsitteitä.
in M. Lehtinen, P. Nurmi and T. Rämö (eds.) Suomen kallioperä - 3000 vuosimiljoonaa.
–Suomen Geologinen Seura, 23-91.

Nironen, M. & Kähkönen, Y., 1994. Geochemistry of Proterozoic supracrustal rocks in Finland.
–IGCP Project 179 Stratigraphic Methods as Applied to the Proterozoic Record and IGCP Project 217 Proterozoic Geochemistry.
Geological Survey of Finland, Special Paper 19, 184 pp.

Täydennetty julkaisuluettelo