Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

Tommi Inkinen

Inkinen


Tommi Inkinen, PhD
Professor of Economic Geography
Principal Investigator at the University of Helsinki


Department of Geosciences and Geography
University of Helsinki
00014 Finland

email: tommi.inkinen(at)helsinki.fi
Mobile: +358 400 882 818

 

Education and docentships:

MSc, Geography, University of Turku, 1998
MSocSc, Economics, University of Turku, 1999
Phil.Lic, Geography, University of Turku, 2000
PhD, Geography, University of Turku, 2001
Docent, Economic Geography, University of Turku, 2003
Docent, Regional Studies, University of Helsinki, 2006

Editor in-chief 2010–2013:

Terra. Finnish Geographical Journal.

Associate editor:

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity.

Journal editorial review boards:

Journal of Urban Technology.

NETCOM. Networks and Communications Studies.

International Journal of Electronic Government Research.

International Journal of Knowledge Based Development.

Current board memberships in scientific communities:

IGU Comm. on Geography of the Global Information Society. (Com 08.14)


Selected recent international publications

Inkinen, T., U. Tapaninen & H. Pulli (2009). Electronic information transfer in a transport chain. Industrial Management & Data Systems 109:6, 809–824. (ISI, Emerald). [DOI]

Inkinen, T. & K. Suorsa (2010). Intermediaries in Regional Innovation Systems: High-Technology Enterprise Survey from Northern Finland. European Planning Studies 18:2, 169–187. (ISI, Routledge). [DOI]

Inkinen, T. (2010). Urban travel information and wireless technologies in Helsinki, Finland. Journal of Urban Technology 17:2, 57–75. (ISI, Routledge). [DOI]

Inkinen, T. (2010). Does size or geography matter? Empirical analysis of Finnish local government services on the Internet . In Reddick, C. (ed.): Comparative E-Government: An Examination of E-Government Adoption Across Countries. Integrated Series in Information Systems 25, 615–637. (ISI, Springer). [DOI]

Inkinen, T. (2010). Critical Reflections on Regional Competitiveness. Theory, Policy, Practice. Book review. Author: Gillian Bristow. Regional Studies 44:8, 1098–1099. (ISI, Routledge). [DOI]

Inkinen, T. & M. Vaattovaara (2010). Creative urban region in the Nordic country. Combining tradition with development in Helsinki. In Metaxiotis, K., F. J. Carrillo & T. Yigitcanlar (eds.): Knowledge-Based Development of Cities and Societies, 196–210. IGI Global, Hershey. [DOI]

Inkinen, T. (2011). The Internet in three Finnish cities: Accessing global networks. In Brunn, S. (ed.): Engineering Earth. The Impacts of Megaengineering Projects, 131–143. Springer, New York. [DOI]

Inkinen, T. (2012). Best practices of Finnish Government Information Society Policy Programme: Technology, provision and impact scale. Transforming Government. People, Process and Policy 6:2, 167–187. (Scopus, Emerald). [DOI]

Inkinen, T. (eds. 2012). Spatial knowledge-based development. Special issue of the International Journal of Knowledge-Based Development 3:3, 213–304. (Scopus, Inderscience) [Contents]

Inkinen, T. (2012). Examining public sector electronic services in Finland. In Weerakkody, V. & C.G. Reddick (eds.): Public Sector Transformation through E-Government: Experiences from Europe and North America, 91–106. Routledge, London. [Book website]

Makkonen, T. & T. Inkinen (2013). Innovative capacity, workforce education and economic development in countries and regions of the European Union. European Planning Studies 21:12, 1958–1976. (ISI, Routledge). [DOI].

Inkinen, T. & M. Pyyhtiä (2013). Geographical specialization and connectivity of air passenger flows from Northern Europe to Asia and US. Asian Geographer 30:2, 87–104. (Routledge). [DOI].

Merisalo, M., T. Makkonen & T. Inkinen (2013). Knowledge intensive and creative teleworkers' relation to e-capital in Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Knowledge-Based Development 4:3, 204–221. (Scopus, Inderscience) [DOI].

Makkonen, T., T. Inkinen, T. & J. Saarnio (2013). Innovation types in the Finnish maritime cluster. WMU Journal of Maritime Affairs 12:1, 1–15. (Scopus, Springer). [DOI].

Inkinen, T. & M. Merisalo (2014). Managing e-government: Stakeholder view from the administration service developers. In Rodríguez Bolívar, M.P. (ed.): Measuring e-government efficiency. The opinions of public administrators and other stakeholders, 171–189. Springer, New York. [DOI].

Makkonen, T. & T. Inkinen (2014). Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland. Expert Systems with Applications 41:12, 5597–5604. (ISI, Elsevier). [DOI].

Inkinen, T. & J.S. Jauhiainen (2014). Urban WLAN solutions in Finnish cities. Encyclopedia of Information Science and Technology. Third edition. Information Science Reference, Hershey. [DOI].

Makkonen, T. & T. Inkinen (2014). Spatial scaling of regional strategic programmes in Finland: A qualitative study of clusters and innovation systems. Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 68:4, 216–227. (ISI, Routledge). [DOI].

Makkonen, T. & T. Inkinen (2015). Geographical and temporal variation of regional development and innovation in Finland. Fennia 193:1, 137–147. (EBSCO) [DOI].

Yigitcanlar, T., Inkinen, T., & Makkonen, T., (2015). Does size matter? Knowledge-based development of second-order city-regions in Finland. disP-The Planning Review, 53:3, 62–77. (ISI, Routledge). [DOI].

Inkinen, T. (2015). Reflections on the innovative city: examining three innovative locations in a knowledge bases framework. Journal of Open Innovation. Technology, Market and Complexity 1:8, 1–23. [DOI].

Inkinen, T. & I. Kaakinen (2015, forthcoming). Economic Geography of Knowledge Intensive Technology Clusters: Lessons from the Helsinki Metropolitan Area. Journal of Urban Technology 22:4. (ISI, Routledge).Selected 10 national publications

Inkinen, T. (2000). Kotona, työssä vai julkisesti - paikkojen ja tilojen merkitys Internetin käytössä. Alue ja ympäristö 29:1, 66–81. [Journal website].

Inkinen, T. (2000). Sähköinen tila - substituutti todellisuudelle? Esimerkkinä Olkiluodon virtuaaliydinvoimala. Sosiologia 37:1, 18–29. [Journal website].

Inkinen, T. (2001). Informaatioteknologian tutkimus kulttuurimaantieteen osana: kolme tulkintaa sovellusesimerkein. Terra 113:2, 77–88. [Journal website].

Inkinen, T. (2001). Tieto, kone, alue ja ihminen. Kulttuurimaantieteellinen näkökulma tietoverkkojen yhteiskuntaan. Finnish Information Studies 18. 266 p. Åbo akademi, Turku. (PhD thesis) [Book website].

Inkinen, T. (2003). Vertailun vuoksi? Boolen algebra alueellisen vertailun välineenä. Terra 115:1, 19–29. [Journal website].

Inkinen, T. (2004). Innovaatio, alueellisuus ja talousmaantiede. Esimerkkinä Turun teknologiapuisto. Alue ja ympäristö 33:2, 41–54. [Journal website].

Kasvio, A., T. Inkinen & H. Liikala (eds. 2005). Tietoyhteiskunta. Myytit ja todellisuus. 390 p. Tampere University Press, Tampere. [Book website].

Lahikainen, A-R., P. Hietala, T. Inkinen, M. Kangassalo, R. Kivimäki, & F. Mäyrä (eds. 2005). Lapsuus mediamaailmassa. Näkökulmia lasten tietoyhteiskuntaan. 222 p. Gaudeamus, Helsinki. [Book website].

Inkinen, T. & J.S. Jauhiainen (eds. 2006). Tietoyhteiskunnan maantiede. 272 p. Gaudeamus, Helsinki. [Book website].

Inkinen, T. (2011). Karttatuotantoa ja sirkushuveja? Näkökulma eurooppalaiseen paikkatietokantaan ja kartografiseen työkaluun. In Hirvonen, T. & H. Eskelinen (eds.): ESPON Suomessa 2011, 84–100. Ministry of Employment and the Economy. Edita, Helsinki. [PDF].