Aku Heinonen, FT

Heinonen

 

Heinonen, Aku, FT
Tutkijatohtori
09 191 50802
sposti: aku.heinonen(at)helsinki.fi

 

Tutkimusalat

  • Isotooppigeokemia, Rb-Sr mikroanalytiikka, U-Pb ajoitus, isotooppien tracer -sovellukset (Sm-Nd, O, Pb-Pb, Rb-Sr)
  • Magmapetrologia, proterotsooiset graniitit ja massiivityypin anortosiitit
  • Prekambrin kallioperägeologia

Opetus

  • Geologian LuK-seminaari
  • Petrografian harjoitustyöt
  • Kallioperägeologian kenttäkurssi
  • HOPS-ohjaus

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Lisätietoja: TUHAT-tietokanta