Pasi Heikkilä, FM

Heikkilä

 

Yliopisto-opettaja

Geotieteiden ja maantieteen laitos,
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a)
00014 Helsingin yliopisto

työhuone: B124

puh: 02 941 50806

sposti:  pasi.heikkila@helsinki.fi

Henkilökohtaiset kotisivut.

Pääasiallinen opetusalue

  • Kidetiede ja mineralogia
  • XRF-analytiikka

Mineralogian laboratorion laitevastuu

  • Röntgenfluoresenssi analytiikka (WD-XRF)
  • Röntgendiffraktio pulverikuva (XRD)
  • Elektroni mikroanalysaattori (EPMA)
  • Elektronimikroskopia (SEM)
  • Infrapuna spektroskopia (FT-IR)

Tutkimusalat

  • Svekofenniset rauta-mangaanimuodostumat, Vittinki-jakso Etelä-Pohjanmaalla
  • Korkean metamorfoosiasteen mineraaliparageneesit Fe-Mn-muodostumissa