Contact Information

Division of Biogeoscience
Division of Geology and Geochemistry
Division of Urban Geograpahy and Regional Studies
Study Office

P.O. Box 64
(Gustaf Hällströmin katu 2a)
FI-00014 University of Helsinki

Department Office
Institute of Seismology

P.O. Box 68
(Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki

phone +358 294 1911 (university exchange)
University Staff Telephone Directory

Send us email (firstname.lastname@helsinki.fi)

University E-mail Directory

Laboratories and Facilities

Hanna Dhalmann

DahlmannPh.D., University of Helsinki 2011

Postdoctoral Researcher

 

Department of Geosciences and Geography
PO Box 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 University of Helsinki
Finland

Tel: +358 (0)9 191 50766, +358 (0)50 415 4866
Fax. +358 (0)9 191 50760
e-mail: hanna.dhalmann@helsinki.fi

 suomeksi

Research interests

  • Urban geography
  • Housing studies
  • Housing choices and preferences
  • Ethnic and social segregation
  • Housing of ethnic minorities  

Research project

I am working in a large research project, NODES (Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation) founded by the NORFACE's Research Programme on Migration. In this comparative research project we aim to assess and explore the dynamics and effects of ethnic residential segregation in four Nordic countries.

The overall research questions are:

* How are the Nordic welfare states shaping the conditions for ethnic residential segregation and de-segregation?

* How are the patterns and processes of segregation affecting the wider social and spatial developments in the different host societies?

Empirical research is carried out in five multidisciplinary subprojects, which explore the underlying causes and impacts of ethnic segregation through statistical analyses of international migration flows, housing careers and selective migration patterns, and qualitative analyses of the effects of housing strategies, preferences and neighbourhood stigmatisation. The national welfare, housing and integration policies are also critically examined.

More information: blogs.helsinki.fi/nodesproject/

Publications

Dhalmann, H. (2013). Explaining Ethnic Residential Preferences—The Case of Somalis and Russians in the Helsinki Metropolitan Area. Housing Studies. DOI:10.1080/02673037.2013.759178.

Dhalmann, H. (2011). Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen ja etnis-kulttuurinen tulkinta: Tarkastelussa somalit ja venäläiset. Migration 2011:4, 13-26.

Dhalmann, H. (2011). Yhden uhka, toisen toive? - Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa? [Residential preferences and patterns of Somali and Russian immigrants in the Helsinki Metropolitan Area]. Department of Geosciences and Gegraphy A10. Doctoral thesis in Urban geography. Online: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/25901

Andersson, R., H. Dhalmann, E. Holmqvist, T.M. Kauppinen, L. Magnusson Turner, H. Skifter Andersen, S. Søholt, M. Vaattovaara, K. Vilkama, T. Wessel & S. Yousfi (2010). Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Department of Geosciences and Geography C2, University of Helsinki. 285 p.

Vaattovaara, M., K. Vilkama, S. Yousfi, H. Dhalmann & T. M. Kauppinen (2010). Contextualising ethnic residential segregation in Finland: migration flows, policies and settlement patterns. Country Report for Finland. 80 p.

Dhalmann, Hanna (2010). Yhteisöllisyyttä ilman alueellista keskittymistä – venäläisten maahanmuuttajien toiveet naapuruston etnisestä koostumuksesta (Community without spatial concentration – Russian immigrants' ethnic residential preferences). Terra 122: 3, 125–135.

Dhalmann, Hanna & Vilkama, Katja (2009). Housing policy and the ethnic mix in Helsinki, Finland: perceptions of city officials and Somali immigrants. Journal of Housing and the Built Environment, 24:4, 423-439.

Dhalmann, Hanna (2009). Venäläiset pääkaupunkiseudulla: Haaveissa oma talo tai kaupunkiasunto ja kesämökki. Tieto&trendit 7/2009, 36-38.

Virtanen, Hanna (2009). Somalimaahanmuuttajien kokemuksia asumisen ahtaudesta. In Keskinen, V. & Laine, M. & Tuominen, M. & Hakkarainen, T. (eds.): Kaupunkiköyhyyden monet kasvot. Näkökulmia helsinkiläiseen huono-osaisuuteen. City of Helsinki Urban Facts. 57–64.

Virtanen, Hanna (2008). Somali- ja venäläistaustaisten asumistoiveet ja -valinnat pääkaupunkiseudulla. Yhteiskuntapolitiikka 6/2008. 640–651.

Virtanen, Hanna & Vilkama, Katja (2008). Somalien asuminen pääkaupunkiseudulla. Suurperheiden arki suomalaisissa lähiöissä. In Martikainen, Tuomas & Sakaranaho, Tuula & Juntunen, Marko (eds.): Islam Suomessa: Muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa. Helsinki: SKS, Tietolipas 223, 2008, 132–156.

Virtanen, Hanna (2007). Monietnistyvät lähiöt – Suomalaisten asuinalueiden etninen erilaistumiskehitys ja siihen vaikuttavat tekijät. The Finnish Journal of Urban Studies 2007:3. 6-19.