Pohjois-Suomen rakenne- ja seismisyystutkimus

Pohjois-Suomen seismisyystutkimus on osa geofysikaalista yhteistyöhanketta, jonka tavoite on kartoittaa maanjäristysten syntymekanismeja, murros- ja siirrosvyöhykkeiden seismistä aktiivisuutta ja kuoren jännitystilaa Suomessa. Nämä aiheet ovat ajankohtaisia etenkin ydinjätteen loppusijoituspaikan turvallisuutta koskevissa selvityksissä. Pohjois-Suomen seismisissä rakennetutkimuksissa selvitetään maan kuoren rakennetta ja kehitystä alueella. Tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi maanjäristystutkimuksissa, seismisissä riskianalyyseissä, ja luonnonvarojen kartoitukseen tähtäävissä tutkimuksissa. Rakennetutkimukset kohdistuvat myös litosfäärin syvemien osien ja vaipan rakenteeseen.

Hankkeiseen osallistuu Helsingin yliopiston lisäksi Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Varsovan Yliopisto, Puolan tiedeakatemia, Eötvös Lorand Geofysikaalinen Instituutti (Budapest) ja Wienin Tekninen Korkeakoulu.

Alaprojektit

Aiemmat tutkimukset aiheesta

    Kuva: Timo Tiira

    Kuva: Maan kuoren paksuus Pohjois-Suomessa (Grad, M., Tiira, T. et al. 2009). Kartalle on merkitty Suomen alueella mitattuja seismisiä luotauslinjoja ja linjoilla käytetyt räjäytyspisteet mustilla tähdillä. Grad, M., Tiira, T., and ESC Working Group, 2009. The Moho depth map of the European Plate, Geophys. J. Int. 176, 279-292. doi: 10.1111/j.1365-246X.2008.03919.x.