Pohjois-Euroopan historialliset maanjäristykset

hasardit

Pohjois-Euroopan historiallisen seismologian työryhmä on perustettu 2003. Pohjois-Eurooppa kattaa Fennoskandian ja Baltian maat sekä Luoteis-Venäjän, ja historiallinen viittaa seismologisten laitteiden käyttöönottoa edeltäneeseen aikaan. Valtaosa tarkasteltavista järistyksistä sattui vuosina 1750-1960. Työn alkuvaiheessa tutkitaan pelkästään ei-instrumentaalisia (ns. makroseismisiä) havaintoaineistoja. Työryhmään kuuluu tutkijoita kahdeksasta alan laitoksesta.

Työryhmällä on kaksi päätavoitetta: valmistaa digitaalinen alueen historiallisten havaintojen data-pankki ja tutkia vanhoja maanjäristyksiä uusien menetelmien avulla.

Ensimmäinen tavoite on paljolti käytännöllinen. Pohjois-Euroopasta tunnettujen historiallisten maanjäristysten tiedot löytyvät tätänykyä lukuisista raporteista, jotka on yleensä kirjoitettu paikallisella kielellä ja joiden etsiminen on aikaavievää. Digitaalinen datapankki sen sijaan on kätevä ja käyttäjäystävällinen keino esittää tällaisia havaintoaineistoja.

Datapankin rakentamisen ohella työryhmässä pyritään tutkimaan historiallisia maanjäristyksiä viimeaikaisen tiedon ja uusien menetelmien avulla. Järistyksistä aikaisemmin tehdyt selvitykset ovat hyvinkin vanhoja eivätkä täytä nykyajan vaatimuksia.

Tutkijat seismologian instituutissa
Päivi Mäntyniemi

Yhteistyökumppanit
Department of Information Science, University of Uppsala, Sweden;
Kort & Matrikelstyrelsen, Copenhagen, Denmark;
Department of Earth Science, University of Bergen, Bergen, Norway;
National Research Institute of Astronomy and Geophysics, Cairo , Egypt;
Institute of Seismology, University of Helsinki, Helsinki, Finland;
Institute of Physics of the Earth, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
State Geological Survey of Latvia, Riga Latvia;
Geological Survey of Lithuania, Vilnius, Lithuania.